Smelo vpred je Bohu milé!

Pozemské majetky

Pozemské majetky

VEĽMI často sa vynára otázka, či sa človek má zbavovať pozemských majetkov, alebo o ne nedbať, keď sa usiluje o duchovný prospech. Bolo by pochabé hlásať takú zásadu! Ak sapovie, že človek nesmie lipnúť na pozemských majetkoch, ak usiluje o kráľovstvo nebeské, to...

prečítajte si viac