Kedy sa skutočne pozemsky narodil boží syn Ježiš?

 Dátum 24.12., je dátumom cirkevným, teda rýdzo pozemským. Podobne aj dátum 6.1., ktorí ako narodenie Pána, slávia pravoslávni.

Skutočné narodenie Ježiša, sa však udialo 29.12. Presne v tento deň, sa na Zemi pozemsky narodil Boží Syn. Náboženstvá na Zemi o tomto Dni ešte nič nevedia, rovnako nevedia ani o Pravde Božej, ktorá je na Zemi už pevne zakotvená, čo sa udialo splnením zasľúbenia o príchode Ducha Pravdy, ktorý žil a pôsobil na Zemi v minulom storočí. Cirkvi o tomto veľkom Dianí ničoho nevedia, pretože zo všetkého najmenej ich zaujíma Pravda Božia, ktorej slovnú formu, majú neraz na svojich perách. Cirkvi síce používajú Vysoké pojmy, ale nevedia, čo obsahujú, pretože doteraz neprenikli k ich skutočnému obsahu.

To, že z hľadiska týchto náboženských tradícií, slávime Vianoce 24-ého, má však jednu veľkú výhodu. Týmto dňom u drvivej väčšiny ľudí, totiž opadne ten predchádzajúci zhon, ktorý vystrieda pokoj a istý druh rodinnej, až slávnostnej atmosféry a v tomto naladení, je to tá najlepšia príprava na skutočné Duchovné Vianoce, na Slávnosť narodenia Lásky Božej na Zemi, ktorá pripadá presne na 29. Decembra každoročne.

V tento deň, sa zároveň každoročne obnovuje nad ľudstvom zvýšené pôsobenie Lásky Božej, z ktorej môže človek výrazne načerpať posilu, minimálne na ďalší rok dopredu.

Nedávno sa tu podrobnejšie písalo o tomto Dni /status z 27. novembra/, kde v článku stojí:

„Energia Vianoc, ktorá je nabitá zachvievaním Božej Lásky, Lásky Kristovej k celému tvorstvu a ľudstvu, je ničím nenahraditeľná a neprekonateľná.

Pripravme sa preto v zodpovednosti a vážnosti týchto udalostí, na pripomenutie si Príchodu Ježiša na Zem a rovnako sa pripravme na príchod Dňa, v ktorom sa Láska Božia, každoročne skláňa k Zemi a obdarúva ju záplavami tej Najčistejšej Lásky, prúdiacej ku nám z Božej Dokonalosti. Tento rok, bude v tomto smere dokonca VÝNIMOČNÝ.

Stane sa tak presne 29. decembra 2022, ako sa tak deje KAŽDOROČNE, od tajomnej a v obsahu Majestátnej Noci Betlehemskej. Po tri dni a tri noci, svietila Hviezda Betlehemská na Vesmírnom Nebi, aby ožiarila miesto narodenia Božieho Syna a aby celému ľudstvu zvestovala Príchod dávno zasľúbeného Spasiteľa.

Bez prítomnosti Ježiša na Zemi, by ľudstvo zaniklo, nemalo by najmenšiu šancu na záchranu. Preto je oprávnené označenie Božieho Syna na Zemi ako Spasiteľ, ktorý svojim Slovom, ktoré zakotvil na Zemi, SPASIL SVET!

Tu treba však ostro rozlíšiť a dodať, že pôsobenie Ježiša na Zemi, nemá nič spoločné so žiadnym náboženstvom, ani s ničím podobným, čo si neskôr vytvoril človek na Zemi.

Náboženstvá sú dielom človeka a priniesli žiaľ viac skazy, ako toho dobrého.

Ale splnili aspoň jediné – preniesli Posolstvo Syna Božieho cez všetky stáročia a tisícročia, až do našej doby, aj keď skomolené a prekrútené, toto „prenesenie“ a určité udržanie si viery v Jediného Stvoriteľa, sa im však podarilo a na to treba aj vhodne poukázať.

Ak by neprišiel na Zem Ježiš, máme tu DNES oveľa temnejšiu ezoteriku, ako sa po Zemi v súčasnosti rozmáha, máme tu oveľa viac prekrútené a skomolené náboženstvá východu a pri hlbšom vhľade, sa dá s istotou predpokladať, že ak by neprišiel na Zem Ježiš, ľudstvo by dnes už neexistovalo, došlo by už skôr k jeho samozničeniu.

Milí priatelia, možno si niektorí ešte kladiete otázku, prečo 29. a nie 25. decembra, alebo 6. januára. Nuž i keď sa obe tieto náboženské vetvy, Rímskokatolícka i Pravoslávna, pomerne dobre trafili, je to presne 29. Decembra.

Každý sa pritom môžete presvedčiť, že je to skutočne tak, že Ježiš, Boží Syn, sa narodil v noci, z 29. na 30. decembra, pred 2022 rokmi.

Otvorme svoje srdcia a naciťujtme v pôsobení energií všetky dni, trebárs od 23. decembra 2022, až do 7 januára roku nasledujúceho. Predsa od toho je tu Advent, aby sme sa ZODPOVEDNE pripravili a aby sme svojim citom a srdcom jasne pocítili a prežili, v ktorý deň sú tie oblažujúce Energie Lásky Božej, v blízkosti Zeme, NAJSILNEJŠIE.

Veľké prípravné udalosti v tomto smere, začínajú už 28. decembra, aby 29. decembra vyvrcholili a 30. decembra a neskôr doznievali, v Majestátnej sile Božej Lásky.

Ešte veľa dní potom, tieto Energie v čistom a otvorenom človeku doznievajú, vo svojej jemnosti a hebkosti, vo svojom druhu blaženosti a neopísateľnej vďaky Stvoriteľovi, za dar Života, ktorý sme každý od Neho obdržali.

Potvrdenie PRAVOSTI tohto dňa, tak je to podobné prirovnanie, ako keď by sme skúmali, kedy je deň a kedy je noc. A šli by sme to skúmať na základe vnemov zrakových, teplotných i pocitových. Odpoveď by z tisíc skúmajúcich, musela byť tisíc krát JEDNOMYSEĽNE potvrdená, pretože každý zdravý človek by videl, že je deň a nie noc, cítil, že je oveľa teplejšie ako v noci a aj ten obvyklý denný ruch, by sa nedal ničím napodobniť.

Nie inak je to aj v tomto prípade, v prípade NAJSILNEJŠIEHO pôsobenia Energie Lásky na Zemi, ktorú môžeme v ten Veľký Deň, tak silno vnímať a vyciťovať. Dokáže to každý duchom čistejší človek a tak každý jeden takto naladený z nás, si môže overiť, kedy je tá „stopa“ Lásky Božej na Zemi, najvýraznejšia a najsilnejšia.

29.12. každoročne, JE TU SVETLO, Svetlo Božej Lásky, ktorým sme celá Zem i ľudstvo, vo zvýšenej miere v tento čas, doslova zahalení a obklopení. Kto je čistého a otvoreného srdca, kto je Duchom pripravený na tento Deň, musí dôjsť jednoznačne k tomu istému záveru. Aj PRE TOTO tu máme obdobie Adventu, aby sme sa na tento čas čo najzodpovednejšie pripravili.

A ešte si možno niekto kladie otázku, ako je možné, že máme taký presný letopočet. Že je práve tento rok presne 2022 rokov od narodenia Pána, čo znamená, že Zem bude mať od doby narodenia Pána na nej, za sebou v tieto Vianoce presne 2022 obehov okolo Slnka.

I na toto je odpoveď veľmi jednoduchá. Ježiš predsa zasľúbil Príchod DUCHA BOŽIEHO, DUCHA PRAVDY na Zem, ktorý mal prísť po Ňom, po Ježišovi a ktorý aj PRIŠIEL.

Naplnilo sa tak ďalšie Božie Zasľúbenie a tu stáročia ani tisícročia pozemského času, nehrajú predsa žiadnu rolu. Duch Pravdy prišiel, lebo ten čas dozrel a Ježiš Ho zvestoval ako Syna Človeka, teda Božieho Syna, aby nás „uviedol“ do všetkej, teda úplnej Pravdy.

No a z PRAVDY, ktorú zasľúbený Duch Pravdy na Zem aj pri niesol, je úplne zrejmé, ľahko pochopiteľné a preukázateľné, že k narodeniu Ježiša, došlo presne pred 2022 rokmi.

Nič predsa nie je náhoda. Ani svoje meno si neprinášame na Zem náhodne, hoci si myslíme, že nám ho „vymysleli“ a dali naši rodičia. Náhody neexistujú v tomto a ani v tisícoch ďalších jednotlivostí, ktoré sú súčasťou našich životov.

Tak nie je náhoda ani to, že na Zem sa svojho času inkarnoval Martin Luther, aby Nemeckú reč zdokonalil a pripravil do podoby, ktorá dokázala najsilnejším a „najpriliehavejším“ spôsobom zahaliť Energiu Pravdy, do pozemských slov. Preto sa Duch Pravdy zákonite musel narodiť práve do Nemeckého národa, lebo jeho reč, odzrkadľovala najvyššiu duchovnú zrelosť a pripravenosť, spomedzi ostatných národov na Zemi.

A nielen že ani Luther tu nebol náhodou, ale aj rôzne mimoriadne vážne vyhlásenia Ducha Pravdy, majú svoju nadčasovú platnosť a sú vo svojom obsahu Dokonalé.

Preto každý duchom vnímavý človek, ktorý čerpá Poznanie a Múdrosť z nevyčerpateľného Zdroja Pravdy, si môže všetko toto a mnohé ďalšie overiť a potvrdiť, pretože Pravda nepozná nedokonalosti, ani medzery a čím viac človek čerpá z tejto Najčistejšej Energie Života, tým viac sa mu odkrýva Múdrosť a Poznanie, o celkovom Dianí vo Stvorení.

Pripravme sa preto spoločne, vážne a zodpovedne, na najvýnimočnejšie Vianoce, za posledných 87 rokov.

Krásnu prípravu a predvianočné prežívanie, prajem všetkým ľuďom Dobrej vôle…“

Zdroj

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *