Smelo vpred je Bohu milé!

Kde sa stratila Láska Božia?

Kde sa stratila Láska Božia?

Bežný kresťan vníma Stvoriteľa ako Lásku. Lásku všetko odpúšťajúcu a všetko milujúcu. Bežný kresťan preto nedokáže pochopiť, ako sa môžu so Stvoriteľom, ktorý je Láskou vôbec zlučovať pojmy ako posledný súd, alebo očista zeme, v ktorej budú od seba definitívne...

prečítajte si viac
Stačí natiahnuť prst

Stačí natiahnuť prst

Michelangelove slávne umelecké dielo na strope Sixtínskej kaplnky vo Vatikánskom mestskom paláci ,,Božie prsty a Adam“ poukazuje na jeden zaujímavý fakt. Božie a Adamove prsty sa nemôžu navzájom dotknúť… Boží prst je rovno namierený k Adamovým prstom,...

prečítajte si viac
Pozemské majetky

Pozemské majetky

VEĽMI často sa vynára otázka, či sa človek má zbavovať pozemských majetkov, alebo o ne nedbať, keď sa usiluje o duchovný prospech. Bolo by pochabé hlásať takú zásadu! Ak sapovie, že človek nesmie lipnúť na pozemských majetkoch, ak usiluje o kráľovstvo nebeské, to...

prečítajte si viac
Božia spravodlivosť

Božia spravodlivosť

Do sveta bolo vypustených veľa falošných prorokov. Odkiaľ sa tu vzali? Od Boha nie sú, prosím Vás. Je nový trend písať iba krásne ľúbivé veci a za pravdu označovať iba to, čo sa hodí do konceptu milujúceho a všeobjímajúceho Boha. Áno, Boh je milujúci, áno, Boh je...

prečítajte si viac
KRÍŽ PRAVDY

KRÍŽ PRAVDY

Kresťanstvo má ako základ židovstvo, ktoré zaujíma v histórii duchovného vývoja ľudstva pevné miesto. Len si spomeňme na desať prikázaní, na kázeň na hore, na Otčenáš, na všetky Božie slová, ktoré boli izraelskému národu, Židom dané. Aj títo majú ako všetci ľudia ten...

prečítajte si viac
Závislosti a riešenia (2.časť)

Závislosti a riešenia (2.časť)

Závislosť akéhokoľvek smeru je vždy iba závislosť. Nezdravá potreba, túžba, chtíč a nezmyselná aktivita, ktorá doslova zabíja váš drahocenný čas.Pokiaľ nemáte pod kontrolou samých seba, nemôžete mať pod kontrolou vôbec nič. Potrebujete sa vymaniť z toho bludného kruhu...

prečítajte si viac