Smelo vpred je Bohu milé!

Viera

Viera

VIERA nie je taká, ako ju prejavuje väčšina takzvaných veriacich. Skutočná viera vzniká až vtedy, keď si človek celkom osvojil obsah Božích posolstiev a tie sa mu tým stali živým nenúteným presvedčením. Posolstvá od Boha prichádzajú prostredníctvom Božieho slova, ako...

prečítajte si viac
Čas sa doslova zrýchľuje

Čas sa doslova zrýchľuje

Mnohí ľudia sa vyjadrujú o tom, že čas akoby sa zrýchlil.V čase, keď ráno vstaneme, hodiny rýchlo plynú a čoskoro je neskoré popoludnie a potom večer. V čase, keď ideme spať, sa zdá, že veľmi skoro príde ráno. Niekedy sa ľuďom stáva, že sa ponáhľajú, aby dokončili...

prečítajte si viac