Koľko svetla človek potrebuje, aby videl Pravdu?

Koľko svetla človek potrebuje, aby videl Pravdu?

Dnes ráno mi vyskočila pripomienka spred roka a to výrok v znení: „Koľko svetla človek potrebuje, aby videl Pravdu?“
Reakcie vás boli, že ….„veľa“.
A tak mi pred očami vyvstal obraz:
Človek sa stretne s Pravdou vidí ju, ale tvári sa, že ju nevidí.., zachytí ju pohľadom, ale…
je jednoduchšie nepriznať sa (si), že ju vidí, že je aká je, že existuje…,
je jednoduchšie neriešiť, ísť ďalej, neobzerať sa,
je jednoduchšie sa tváriť, že moment stretnutia s Pravdou zoči voči nie je…, že Pravda neexistuje, že všetko je relatívne, všetko je spochybniteľné, až….,
až nakoniec sami seba presvedčíme, že skutok sa vlastne nestal, nič sa nestalo….
Nie je dôkaz….. Tak to nie je.
Pracujme na tom, aby keď stretneme Pravdu sme boli osvietení. Ňou?
Pravda žiari,prežiaruje, presvetľuje, rozsvecuje, posväcuje, osvecuje, a prijatím sa stáva vecnou. I večnou 🙂.
A práve to nás asi desí….
A slovo sa telom stalo….
Z poznanej Pravdy sa stáva skutočnosť..
Priznaním si (sa)? A prijatím?
Prijatím sa zbavujem zajatia …
Krásny dník….,
S Láskou a prianím Sily sa postaviť bez strachov Pravde ..
Tatiana

Rudolf Steiner: Nepriateľské spirituálne bytosti sa živia vašou úzkosťou a strachom

Rudolf Steiner: Nepriateľské spirituálne bytosti sa živia vašou úzkosťou a strachom

Úzkosť, depresia a strach dnes ničia veľmi veľa ľudí.

Avšak len málo z nich si nájde čas zamyslieť sa nad tým, že okrem materiálnych vplyvov v našich životoch môžeme byť aj pod vplyvom bytostí, ktoré existujú v dimenziách mimo nášho bežného vnímania.

Realita je širšia, než si myslíme

Realitu však tvorí oveľa viac, než to, čo dokážeme vidieť, cítiť, počuť, chutnať a nahmatať.

Vlastne, spočítanie hmoty, ktorá tvorí vesmír, prezrádza, že asi 73% z neho tvorí tmavá energia a ďalších 23% tmavá hmota, z ktorých ani jednu nedokážeme vidieť, ani jej porozumieť.

Navyše, ľudské oko je schopné vidieť len okolo 0,0035% celého spektra elektromagnetického (EM) žiarenia.

Keď hľadíme do neba, 96% z neho je pre nás neviditeľných. Započítajte do toho duchovné sféry a je tu celý vesmír možností, existujúcich mimo našich piatich zmyslov.

Len veľmi málo vedcov je dnes ochotných skúmať metafyziku na prebádanie života mimo bežného vnímania, aby vytvorili spojenie medzi videným a nevideným.

Rudolf Steiner, jeden z najplodnejších a najnadanejších vedcov, filozofov a ezoterikov svojej doby, však zasvätil veľkú časť svojej práce úlohe nazrieť za závoj, podeliac sa o svoj pohľad do hlbšej povahy života a sveta mimo nás.

Rudolf Steiner o úzkosti a depresii

Čo sa týka úzkosti a depresie, Steiner hovoril o nepriateľských bytostiach v duchovnom svete, ktoré ovplyvňujú ľudské emócie a živia sa nimi, čo je predstava, ktorú dnes väčšina ľudí kategoricky odmieta.

Túto analýzu však pokladajú za pravdivú aj šamani a ďalší, ktorí vstupujú do duchovných dimenzií, aby zmiernili duševné utrpenie svojich pacientov.

Mnohým je známy pojem energetických vampírov, teda ľudí, ktorí vám vysávajú energiu a živia sa vašimi negatívnymi emóciami. O existencii podobných entít, ktoré existujú v iných dimenziách, Steiner napísal:

 „V spirituálnych ríšach sú bytosti, ktorým úzkosť a strach, vyžarujúce z ľudských bytostí, poskytujú vítanú potravu. Keď ľudia nepociťujú žiadnu úzkosť ani strach, vtedy tieto tvory hladujú.

Ľudia, ktorí o tomto vyhlásení ešte nie sú dostatočne presvedčení, by ho mohli chápať ako myslené iba obrazne. No pre tých, ktorí tento jav poznajú, je to realita.

Keď z ľudí vyžaruje strach a úzkosť a prepadajú panike, tieto bytosti nachádzajú vítanú výživu a stávajú sa čoraz silnejšími. Tieto bytosti sú voči ľudstvu nepriateľské.

Všetko, čo sa živí negatívnymi pocitmi, úzkosťou, strachom a poverami, zúfalstvom či pochybnosťami, sú v skutočnosti nepriateľské sily v nadzmyslových svetoch, ktoré, keď sú kŕmené, kruto útočia na ľudské bytosti.

Preto je v prvom rade nadovšetko nevyhnutné, aby bytosť vstupujúca do spirituálneho sveta premohla strach, pocity bezmocnosti, zúfalstva a úzkosti.

Práve to sú však pocity, patriace k súčasnej kultúre a materializmu; pretože ľudí odvádzajú od spirituálneho sveta, sú obzvlášť vhodné na to, aby v nich vyvolávali pocity bezmocnosti a strachu z neznámeho a tým na seba privolávali vyššie zmienené nepriateľské sily.“ – Rudolf Steiner

Negatívne emócie sú potravou pre nepriateľských duchov

Koncept ako tento je neľahko prijímaný v každodennej konverzácii, ovplyvňovanej nekompromisným skepticizmom a vedeckým materializmom.

Negatívne emócie sú ako tmavé tunely. Ak vás raz opäť bude vaše dieťa  hnevať, spomeňte si na to! | eduworld.sk

Tradície dneška sa vynasnažili vypudiť z našich životov metafyzickú múdrosť a jej praktické využitia a hoci je vedecké bádanie nesmierne cenné, duchovné vnímanie bolo vždy súčasťou našej skúsenosti.

 „A predsa, napriek cynickej skepse, všetky školy mystérií staroveku, skutočné šamanské vhľady a ezoterické učenia (z ktorých väčšina bola za tisícročia zo zrejmých dôvodov potláčaná alebo deformovaná) odovzdávali túto pravdu tým, ktorí ´ktorí majú oči, čo vidia a uši, ktoré počujú.

Teda ľudí, ktorí využívajú svoj vlastný jazyk a symboliku, či už ide o „všeobecný zákon“ (ezoterické kresťanstvo), archónov (gnostici), „pánov osudu“ (hermetizmus), predátorov/letcov – „tému tém“ (šamanizmus, Castaneda), „zlého mága“ (Gurdjieff), „šajtanov“ (súfizmus), džina (arabská mytológia), wetiko (spiritualita pôvodných Američanov), okultné nepriateľské sily (Šrí Aurobindo & Matka, integrálna joga), atď.“ – Bernhard Guenther

Styky s mimozmyslovými či hyperdimenzionálnymi bytosťami boli dlho súčasťou našej histórie a sú priamo dostupné každému z nás, keď sa tejto veci venuje patričná prax a pozornosť.

Že je to pravda viem zo svojich skúseností so šamanizmom rastlinnej medicíny, kde je úplne možné vstupovať do stavov vedomia, v ktorých existujú celé kozmológie života a dá sa s nimi komunikovať.

Ocitnutie sa vo vyjazdenej koľaji čoraz negatívnejšieho dialógu so sebou samým, depresie, ochromujúcej úzkosti čo nekontrolovateľného, iracionálneho strachu je, ako poukazuje Steiner, znakom odpojenia sa od našej skutočnej duchovnej povahy, aktivovaného bytosťami, fungujúcimi v duchovných sférach.

Práve preto považujú niektorí podobné poruchy za duševné ochorenia a dokým sa ten rozpor nezahojí patričnou pozornosťou, venovanou rozvoju ducha, zvyknú sa pocity zhoršovať a tlačiť človeka do ďalších ťažkostí.

 „Keď ľudia nepociťujú žiadnu úzkosť ani strach, vtedy tieto tvory hladujú.“ – Rudolf Steiner

Zdroj

Koľko svetla človek potrebuje, aby videl Pravdu?

Búrame, strhávame staré…. Stávame sa autentickí… (MASKY)

Neberme na seba masky. Keď príliš dlho hráme, stávame sa nimi, maskami. Stávame sa tým, čo hráme … zabíjame tak svoju SKUTOČNOSŤ, dušu, seba. Zostáva po nás i v nás len prázdno a jedno veľké divadlo. Ak hráme so zlými hercami, ktorí nezvládajú svoje role, hráme i za nich, stávame sa nimi, berieme, preberáme, Zžívame sa….Výsledok?Chaos, strata seba. Kto vlastne som?Divadlo plné pretvárok, predpokladov, hypotetických okolností a hypotetických príprav na hypotetické situácie, hranie rolí i za druhých.Tvári sa to ako sloboda, zábava, nadhľad a v skutočnosti sa postupne, nebadane stávame otrokmi cirkusu (Nerovho cirkusu).Prišli sme o slobodu.Buďme autentickí, skutoční, zbavme sa strachov byť sami sebou, zbavme sa strachov, že budeme odsúdení, odvrhnutí, neprijatí.Strhnime masky, búrajme.. …búrajme hradby obmedzení, zbavujme sa starého.Všetko musí byť nové, to je znovuzrodenie z Ducha, Fénix z popola povstaný…Konajme tu a teraz….Pekný deň plný odhodlaní, zápalu a rozhodnutí…S Láskou Tatiana.

Čas sa doslova zrýchľuje

Čas sa doslova zrýchľuje

Mnohí ľudia sa vyjadrujú o tom, že čas akoby sa zrýchlil.
V čase, keď ráno vstaneme, hodiny rýchlo plynú a čoskoro je neskoré popoludnie a potom večer. V čase, keď ideme spať, sa zdá, že veľmi skoro príde ráno.

Niekedy sa ľuďom stáva, že sa ponáhľajú, aby dokončili každodenné úlohy, kým príde večer, a niekedy nie je dostatok času na to, aby urobili všetko, čo si naplánovali. Veľká časť ľudstva je rozrušená, znepokojená a vyčerpaná.

Nie je ilúziou, že čas beží rýchlejšie.

Zem/Gaia má rýchlejšiu vibračnú frekvenciu – rýchlejšie sa „točí“, pretože „Ona“ prijíma väčšie SVETLO z nášho Slnka a pretože celá naša slnečná sústava pokračuje v putovaní Fotónovým pásom – pásom intenzívneho žiarenia.

Podľa výskumov Duchovnej vedy bola naša planéta v roku 2000 n. l. ovplyvnená veľmi hlbokým spôsobom a začala prijímať mimoriadne intenzívne množstvo SVETLA, ktoré spôsobilo zmeny vo vnímaní ľudského vedomia a v následnom životnom štýle mnohých ľudí – inými slovami, nárast vedomia alebo VYŠŠIE VEDOMIE.

Naša planéta dokončuje 208 miliónov rokov okolo Veľkého centrálneho Slnka a tento cyklus sa pohybuje proti smeru hodinových ručičiek.

Teraz sa pohybujeme medzi štvrtou a piatou dimenziou a vyššie a dve ďalšie galaxie sa zoraďujú s našou, čo spôsobuje – spolu so slnečnou energiou – veľké planetárne posuny.

Tento posun aktivuje vnútorné jadro a magnetické pole našej planéty, pretože „Ona“ dostáva posilnenie od nášho Slnka, fotónového pásu a vonkajších galaktických energetických prúdov.

Tým sa zvyšuje „Schumannova rezonancia“ (frekvencia a amplitúda vibrácií) Zeme/Gaie – otočenie „Jej“ osi a sila a rozpätie pulzácií od kozmických síl (slnečné erupcie, slnečný vietor, výrony koronálnej hmoty atď.).

Naše vnímanie času sa teda zrýchľuje, rovnako ako naša ľudská molekulárna štruktúra. Predstavte si, že ste na rýchlo sa pohybujúcej horskej dráhe, ktorá sa obrovskou rýchlosťou približuje hore a dole a dookola.

Ak sedíte na horskej dráhe, aj vy sa pohybujete hore, dole a dookola.

Váš nervový systém sa zrýchľuje, môžete pociťovať úzkosť, môže vám búšiť srdce a môžete mať závraty. Keď sa jazda zastaví, stále ste rozrušení a musíte sa upokojiť zo zážitku na horskej dráhe. Musíte si zvyknúť na to, že ste na zemi, kráčate rovnomerným tempom a normálne dýchate. Musíte dosiahnuť „rovnováhu“ a stať sa „uzemneným“.

Premýšľajte o tom, čo sa deje s rýchlejším pohybom našej planéty, ako o metaforickej nepretržitej „jazde na horskej dráhe“. Naše fyzické nádoby, emócie a myslenie sa menia, aby sme boli schopní zvládnuť „jazdu“, pretože táto planetárna „horská dráha“ sa už nevráti späť. Špirála nahor, nadol a dookola sú dimenzionálne posuny, očisty a čistenia.

Tu je rovnica, ktorú musíme pochopiť:

Vyčistenie a prečistenie znovu nastavuje naše planetárne vibračné pole.
Nové vibračné pole vytvára nové energie.
Nové energie transformujú vzorce myslenia a pozdvihujú vedomie.
Transformácia myslenia a zvýšenie vedomia vytvárajú väčšiu životnú silu.
Väčšia životná sila vedie k rozvoju super-vedomia, ako aj novej fyzickej nádoby.

Ako bolo povedané v starobylej EMERALDOVEJ TABUĽKE: „Čas je ilúzia zmyslov. Minulosť a prítomnosť sú stále s nami“ (Tehuti). Čas je teda špirála – vzostupy a pády v skúsenostiach – striedanie „jug“ alebo „vekov“, ako sa o tom hovorí vo védskych písmach, a všetko, čo sa odohralo v našej ríši, je zaznamenané vo večnom obvode kruhov, ktoré tvoria vesmír – v jeho „akašickom zázname“.

Uvažujme o tomto verši z BHAGAVAD GÍTY: „Neexistuje nič také ako nečinnosť, pretože všetky vesmíry sú v neustálej činnosti a existuje viacero vesmírov.“ (Šrí Bhagaván Krišna).

Keď sa rozhodneme uvoľniť „3d“ každodenný politický, filozofický a sociologický chaos a naučíme sa „jazdiť“ na kozmickej „horskej dráhe“ a ako sa prispôsobiť jej vyšším vibračným energiám, zrýchlenie času sa nám nebude zdať také hrozivé, ale skôr si uvedomíme, že je to možno Božie požehnanie, ktoré nás rýchlo uvádza do vyššieho veku – „nového zlatého veku“ -, takže „raj na Zemi“, o ktorom sa často hovorí v rôznych svetových písmach, sa prejaví ako skutočnosť, a nie len ako zbožné želanie.

„Nový zlatý vek“ v skutočnosti existuje v inej dimenzii, ktorá ešte len musí byť dosiahnutá v súčasnom časopriestore, s ktorým sa ľudstvo na Zemi/Gaii v súčasnosti zaoberá, pretože zúria vojny a vyskytujú sa ekonomické problémy a svetu sa vnucuje nebezpečná medicína a niektoré aspekty vedy sa pokúšajú konkurovať ZDROJU a hladomor sa pohybuje v určitých sektoroch ľudstva a klamstvo, podvádzanie, nenávisť a krádež sú „normou“ pre mnohých z „3.“ ríše.

SVETLO ZDROJA zvýši „SVOJU“ pozornosť na to, čo sa odstraňuje, a SVETLO sa zrýchľuje vo „SVOJOM“ pohybe.

Čas sa zrýchľuje vďaka SVETLU.

Zdroj

Koľko svetla človek potrebuje, aby videl Pravdu?

Ako dostať božiu pravdu na svetlo?

Je skrytá, zakrytá, prekrytá …
Snažia sa ju súdiť…
Snažia sa ju prekrúcať….
Snažia sa ju obracať
Snažia sa ju motať, namotávsť a točiť s ňou…..
Narábajú s ňou….
Porábajú….,,
Aby mohli rabovať…
Zarábať..,,
Všetci sa báť….
Oni sa hrať….
Všetko nám brať….
Nás naháňať….
Porábajú, razia ….
Ale narazia…
Naraz rázne narazenie , na ráznom slove Nie , a razom je ich porazenie ….
Očisti božiu pravdu ,
zbav ju nánosov, krívd, pokrivenín, temných plášťov – pridanín…
Zdvihni ju , vyrovnaj ju a zrovnaj sa s ňou …..
Vyrovnaj sa , vyrovnaj sa s ňou….
Staň sa jej hrdým nositeľom
a vyvez ju na svetlo božie……
Postaraj sa, aby sa pravda božia prostredníctvom Teba dostala na svetlo božie ….
Postaraj sa, aby si jej bol verný….
Postaraj sa, aby si ju nekrivil ..
Postaraj sa, aby si jej nekrivdil povhybnosťami a pochybeniami …..
Dostaň ju na svetlo ! Staň sa !
S láskou Tatiana Mintálová

Úvahy/ výroky Útržky pravdy Pravda o svete