Človeče stoj na vlastných nohách! Človek je ovplyvňovaný rôznymi javmi života, postrkovaný sem a tam hľadajúc oporu v náukách, definíciách života v spoločenských zvykoch či filozofiách. Hľadá oporu, skúša, skúma a z toho čo mu je najbližšie si berie to čo mu vyhovuje z rôznych dôvodov za svoje. To čo si osvojil potom prezentuje ako pravdu k ponaučeniu seba i iných. Často je ale strhnutý do určitého druhu myslenia, polapený objatím toho, čo sa mu ponúka ako pohodlnejšie...čo mu vyhovuje. Tak sa ľudia pripájajú k rôznym skupinám, sektám, náboženstvám rovnako mysliacich ľudí a stotožňujú sa s ich myslením až do tej miery, že si osvoja ich smerovanie, ktoré dokonca začnú považovať za svoje a toto potom tvrdohlavo bránia ako neskrivenú pravdu, podľa ktorej posudzujú všetko ostatné. Je ale potrebné podotknúť, že sa človek pripojí k určitej skupine rovnako mysliacich ľudí a stotožňuje sa bezmyšlienkovite z ich myslením, stráca sám seba a vlastnú možnosť nestranného úsudku a poznaniu skutočnej Pravdy, pretože mu jeho vlastné mantineli bránia prekročiť hranicu jeho myšlienkového územia...

...Pre poznanie skutočnej Pravdy je ale potrebné ostré pozorovanie, prehodnocovanie, prežívanie a zvažovanie všetkého čo nám je podávané či to súhlasí s naším vnútorným hlasom s logikou a zdravím úsudkom. Človek by si mal byť vedomý skutočnosti, že Pravda občerstvuje a dáva človeku krídla, pocit radosti, slobody, ale i to, že je prísna a požaduje bezpodmienečné naplnenie logiky a citového vnímania. Len človek, ktorý kráča neovplyvnený hľadajúc prísnu logiku sa dokáže orientovať v zmätku dnešnej doby a ustojí príliv rôznych prúdov na neho doliehajúcich na vlastných nohách. To Vám všetkým zo srdca prajem.

Jak změnit svůj osud? Snad není na Zemi člověka, který by nechtěl změnit něco ve svém životě. Mnohý se ptá, zda skutečně musí jít svým životem tak, jak mu "určil jeho osud". Když se však dočte o karmě, myslí si, že se s tím nedá nic dělat. Ale kdo o tom více uvažuje, zjistí, že se s tím něco dělat dá. Člověk je lidská bytost, která jako jediná ve Stvoření má svobodnou vůli a schopnost přetvářet neutrální Boží Sílu na to, co chce, buď k dobrému nebo zlému. Na našem chtění záleží, zda změníme svůj život, podle své vůle si volíme práci, přátelé, pokud jsme vůči tomu lhostejní nebo nevíme, co chceme, potom to i v našem životě tak vyhlíží. Celé Stvoření je udržováno a podléhá působení čtyř zákonitostí: Zákon magnetické přitažlivosti stejného druhu (vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá...) Zákon zpětného (zvratného) působení (co zasejete, to sklidíte; jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá...) Zákon tíže - jako ve fyzice vše těžší padá dolů a vše lehčí (například pára) stoupá vzhůru, tak je to i s člověkem - jeho niterné naladění závisí na jeho chtění, buď jej něco tíží, nebo může prožívat radost, lehkost; Zákon pohybu - nutí člověka zbavit se starých zklamání, vin, zatrpknutí a otevřít se novému prožívání, novým myšlenkám, vpustit do svého nitra naději. Když chceme změnit nějakou vnější okolnost našeho života, musíme nejprve pochopit, že něco k nám přichází, protože je to stejnorodé s tím, co je v nás. A pokud se toho chceme zbavit, musíme nejprve změnit své naladění. Tím nejlepším způsobem, jak se změnit, je mít v sobě všeobsáhlé chtění k dobrému. Tehdy člověk nemusí mít obavy za zpětných účinků minulých činů, protože je před nimi přirozeně chráněn tím, že se naladil na jinou frekvenci. Čím dříve začneme, tím dříve si stanovíme konec vracejícímu se nepříznivému zpětnému působení...

...Je důležité jednat čestně v každé situaci! Neklamat sebe ani jiné! Protože se nakonec stejně pravdivě ukáže, jak to je ve skutečnosti. Nikdo z nás si nemusí ztěžovat na osud, nikdo nemusí setrvávat v tíživém naladění, pokud nechce. Velkou pomocí je nám modlitba. Dostali jsme sílu, kterou Tvůrce vložil do Stvoření, a my ji můžeme a máme používat, máme svůj život ve vlastních rukách. Vždy se ptejme ve svém citu, co máme činit, jak pomoci jiným. A snažme se opět citem zachytit to, co k nám bude přicházet jako moudrá odpověď, abychom toho mohli využít ve svém životě ke vzestupu svému i svých blízkých.