Človek sa musí od základu zmeniť k lepšiemu, ak chce obstáť pred nadchádzajúcim dianím

Človek sa musí od základu zmeniť k lepšiemu, ak chce obstáť pred nadchádzajúcim dianím

K.M. „Pán Martin, zmeniť sa, je to najťažšie…“

Odpoveď:

To máte pravdu pani Marta, pretože tisícročia zažité strnulé schémy myslenia a tisícročia nami vytvárané nesprávne postoje, ktoré máme v sebe „do krvi“ zažité, nás, väčšinu z nás, úplne pohltili a ovládli. Niet jediného človeka na Zemi, ktorý by nemal čo v tomto smere naprávať.

Zmeniť sa k lepšiemu je ťažké, ale DÁ SA TO!

Zmeniť sa k lepšiemu môže každý, kto vyvinie doslova nadľudské úsilie a prekoná seba samého. Každý, kto bytostne túži po znovuzrodení svojho ducha tak, ako o tom neraz vravieval Pán Ježiš: „Musíte sa znovuzrodiť na duchu!“ to aj dokáže, ak skutočne vykročí na cestu Vzostupu svojho ducha, v činoch, v tvrdej náprave svojich pokleskov a teda nie len v myslení a domnení, že sa tak už deje, no charakter človeka je dnes taký, ako bol aj pred rokom, či desiatimi. Zlo v našich srdciach musí byť vykorenené, zlo skrývajúce sa v najrozličnejších pokleskoch a závislostiach, v sklonoch a náruživostiach. Nech by to bola len jediná cigareta, pretože s cigaretou v ruke neprejde do Novej doby na zemi ANI JEDINÝ ČLOVEK, tak každý takýto „koreň zla“, musí byť z našich sŕdc doslova vytrhnutý a to nepôjde bez úporných bojov, bez nadľudského nasadenia, bez skutočne veľkej dávky odvahy a bojovnosti. Samozrejme nie sú to len cigarety, ale sklony a závislosti najrozličnejšieho druhu. Málokto vie, že napríklad výčitky k niekomu, voči komu máme to povestné „ťažké srdce“, sú SKLONOM a sklonom v človeku aj zostanú, kým sa s týmto neduhom každý za seba poriadne nepopasuje. Rovnako to povestné „riešime niekoho v myšlienkach“, samozrejme na diaľku, lebo ak by bol pri nás, asi by „padali aj kamene“, tak na toto rovnako zabudnime, ak chceme obstáť v nadchádzajúcom Dianí. Závislosti, sklony a neresti v nás, majú tisíce podôb a sú neraz tie najnevinnejšie v našom posúdení, o ktorých si myslíme, že sú to „banálne veci“. Tu však treba podotknúť, že sú to tie najdôležitejšie a najťažšie naše zlozvyky, s ktorými sa musíme vedieť popasovať tak, že ich viac NEBUDE! Presne podľa Slov Pána Ježiša: „Je ti odpustené, choď a viac nehreš!“

To staré v nás musí umrieť, úplne a definitívne, aby to Nové v nás, nám zabezpečilo Večný život, plný blaženosti a Svetla, ktorý by sme inak každý stratili, ak by teraz neprišla Pomoc z Výšin Svetla.

A opäť nám Ježiš zasľúbil pomoc, Pomocníka pre toto Veľké obdobie na Zemi. Pomoc v podobe Božieho Slova, v ktorom každý človek Dobrého srdca, nájde podrobný návod na to, AKO môžeme každý jeden bez rozdielu, docieliť toto nutné znovuzrodenie.

Že to nebude pre nikoho ľahké, môžeme každý už dnes cítiť „až do končekov prstov“. I v citáte zo Slova Pravdy vyššie, predsa jasne stojí: „Cesta k záchraně do Světla si žádá, aby byla SE VŠÍ SILOU nastoupena těmi, kteří chtějí zůstat zachováni…“

DENNE sa teda musíme každý jeden z nás, nielen vo svojej mysli, ale aj vo svojom srdci, zaoberať tým, ako to dosiahnuť, ako sa postupne zbaviť svojich chýb a návykov, ako byť lepším, ako si vyčistiť svoj charakter.

Zo všetkej dennej našej činnosti, TOTO musí byť NA PRVOM MIESTE!

Všetko ostatné je až druhoradé a treťoradé, nech by sme mali denne na práci čokoľvek a stretávali sa s kýmkoľvek a je jedno, či sú to naši známi, alebo dokonca najbližší. Toto všetko musí byť až na DRUHOM MIESTE, ak sa skutočne chceme zmeniť tak, aby sme sa naučili žiť v súlade s našim svedomím, teda podľa Vôle Najvyššieho.

Ak takto, v plnej vážnosti preberieme zodpovednosť za svoj život, ktorý sme dostali Darom a o ktorý sme sa do dnešných dní takmer pripravili, ak takto budeme denne stáť vo svojom žití, v ktorom sa budeme zo všetkých síl usilovať dosiahnuť zmenu, o akej dnes nemajú mnohí ešte ani tušenia, ak sa teda budeme trvale a sústavne zaoberať tým, ako byť lepší, čo v sebe zahrňuje byť Majákom pomoci aj pre svoje okolie, ak takto budeme každé ráno vstávať, v takomto naladení a nastavení a rovnako večer, keď budeme bilancovať deň, kde sme obstáli a kde musíme ešte zabrať, DOKÁŽEME TO!

Samozrejme, nedokážeme to BEZ POMOCI ZVONKA!

Nikto, ani jediný z nás by sa nedokázal takto duchovne znovuzrodiť, bez Pomoci, ktorú nám práve Syn Boží Ježiš, pre toto veľké obdobie prisľúbil.

Nikto z nás by to nedokázal bez Pomoci Sily Ducha Svätého, ako je o tom zasa tak jasne napísané v statuse vyššie:

„Člověk nesmí prosit, bláhově žebrat, nýbrž má dát celé své pevné chtění novému, požehnanému bytí a působení na Zemi. Musí se od základu změnit. Jen takoví se v duchu znovu narodí, S POMOCÍ SÍLY Ducha Svatého!“

Tá pomoc nám však nepríde len tak, pretože to my sami, si Ju musíme zaslúžiť! Nielen vyprosiť, ale aj zaslúžiť svojou čistou, skutočnou túžbou po zmene a len potom v modlitbe, alebo v prehĺbenom vnímaní, môžeme poprosiť a Posilu zo Svetla, o Pomoc, o liečivú Energiu Lásky Božej, ktorú následne musíme vo veľkom odhodlaní a nasadení aj správne využiť, v zmysle Sily, v zmysle jej pomáhajúcej kvality.

A tak, ako zo Svetla má byť pomožené nám, tak rovnako my musíme pomôcť sebe a tým, ktorí sa rovnako usilujú po tejto zmene.

Inej cesty niet. Silu si môžeme vyprosiť a aj nám bude zoslaná, budeme Ňou zahrnutí, ak je naše vnútro k tomu správne nastavené, teda nezištne, v pokore a čistej túžbe po zmene k lepšiemu, aby sme konali už len Dobro.

Silu obdržíme, ale NIČ sa ešte neudeje, AK MY túto Silu nepremeníme v radostný, tvorivý a pomáhajúci čin, ak ju nepoužijeme k odpusteniu blížnym, k tým, o ktorých si myslíme, že nám krivdia, skrátka túto Silu musíme bezpodmienečne použiť na všetko to nové, hodnotné a dobré, čo bude z našich rúk a úst vychádzať.

Je to podobné, ako keby sme mali „vybité baterky“ a niekto nám dodá energiu, „nabije ich“. K čomu tú posilu a to osvieženie použijeme? Ak opäť k tomu starému, povrchnému spôsobu života, je zákonité, že tá Sila by nás priviedla do ešte väčšieho strádania a ťažkostí, spôsobila by ešte väčšie bolesti, ako v čase predtým, keď sme o túto Pomoc, posilu žiadali.

Je v tom preto nesmierna zodpovednosť. Pomoc príde vždy, ale to najdôležitejšie je, AKO ju využijeme!

No a bez Pomoci Ducha Svätého, to nie je možné dosiahnuť pre nikoho z nás!

Svätý Duch = DUCH PRAVDY, ktorého Príchod na Zem zvestoval Ježiš a prisľúbil, že keď On odíde k Otcovi, pošle nám Pomocníka, Ducha Pravdy, ktorý nás uvedie do celej Pravdy.

Čo to znamená? Len to, že tento Duch Pravdy na Zem musel nielen prísť, ale musel nám tu zanechať Slovo svojho Nebeského Otca, ako tú najsilnejšiu Rukoväť, ako ten najdokonalejší Návod na to, AKO dosiahnuť to nutné Znovuzrodenie na duchu. Bez tejto Pomoci, bez tohto Dokonalého návodu ako žiť, bez tohto Slova Pravdy, to NIKTO na Zemi nemôže dosiahnuť, ani jediný z nás!

Je to podobné, ako keď chce gazdiná upiecť ten najchutnejší koláč a má k tomu podrobný popis prípravy, detailný recept. Ak ho vezme do ruky a začne sa týmto receptom aj riadiť, ak si v námahe pripraví všetky ingrediencie a aj technické zabezpečenie, ak k tomu zabezpečí chuť do pečenia a dobré chcenie i dobrú vôľu, tak je viac ako isté, že upečie ten najlepší koláč, skrze VLASTNÚ NÁMAHU.

Ten recept pre nás ľudí, je Božie Slovo Pravdy, ktoré tu máme každý jeden z nás k dispozícii, ak po Ňom siahneme. Tú výbavu, tie ingrediencie a technické zabezpečenie, to predstavuje našu chuť po zmene, našu vôľu a túžbu, ktoré za prispenia skutočnej Modlitby a prosby smerom k Výšinám, budú zákonite posilnené tak, ako pri spomenutom pečení vynaložíme silu a energiu a všetku našu dovednosť a um k tomu, aby sme s výsledkom boli nielen my spokojní.

V malom je to teda upečenie toho „najlepšieho koláča na svete“ a v tom veľkom, je to naše znovuzrodenie na duchu, bez ktorého by sme nikto neprežili Dianie, ktoré je pred nami. Neprežili by sme ani pozemsky a ani duchovne.

Je to všetko také jednoduché pani Marta, nám stačí len chcieť nastúpiť skutočnú, reálnu cestu k nášmu úplnému znovuzrodeniu sa na duchu…

Prajem Vám krásne Svetlé dni a odvahu k boju. Pretože sa o boj jedná, dokonca o ten najťažší. Preto bez odvahy, je jeho úspešné zvládnutie nemožné…

Zdroj

Kedy sa skutočne pozemsky narodil boží syn Ježiš?

Kedy sa skutočne pozemsky narodil boží syn Ježiš?

 Dátum 24.12., je dátumom cirkevným, teda rýdzo pozemským. Podobne aj dátum 6.1., ktorí ako narodenie Pána, slávia pravoslávni.

Skutočné narodenie Ježiša, sa však udialo 29.12. Presne v tento deň, sa na Zemi pozemsky narodil Boží Syn. Náboženstvá na Zemi o tomto Dni ešte nič nevedia, rovnako nevedia ani o Pravde Božej, ktorá je na Zemi už pevne zakotvená, čo sa udialo splnením zasľúbenia o príchode Ducha Pravdy, ktorý žil a pôsobil na Zemi v minulom storočí. Cirkvi o tomto veľkom Dianí ničoho nevedia, pretože zo všetkého najmenej ich zaujíma Pravda Božia, ktorej slovnú formu, majú neraz na svojich perách. Cirkvi síce používajú Vysoké pojmy, ale nevedia, čo obsahujú, pretože doteraz neprenikli k ich skutočnému obsahu.

To, že z hľadiska týchto náboženských tradícií, slávime Vianoce 24-ého, má však jednu veľkú výhodu. Týmto dňom u drvivej väčšiny ľudí, totiž opadne ten predchádzajúci zhon, ktorý vystrieda pokoj a istý druh rodinnej, až slávnostnej atmosféry a v tomto naladení, je to tá najlepšia príprava na skutočné Duchovné Vianoce, na Slávnosť narodenia Lásky Božej na Zemi, ktorá pripadá presne na 29. Decembra každoročne.

V tento deň, sa zároveň každoročne obnovuje nad ľudstvom zvýšené pôsobenie Lásky Božej, z ktorej môže človek výrazne načerpať posilu, minimálne na ďalší rok dopredu.

Nedávno sa tu podrobnejšie písalo o tomto Dni /status z 27. novembra/, kde v článku stojí:

„Energia Vianoc, ktorá je nabitá zachvievaním Božej Lásky, Lásky Kristovej k celému tvorstvu a ľudstvu, je ničím nenahraditeľná a neprekonateľná.

Pripravme sa preto v zodpovednosti a vážnosti týchto udalostí, na pripomenutie si Príchodu Ježiša na Zem a rovnako sa pripravme na príchod Dňa, v ktorom sa Láska Božia, každoročne skláňa k Zemi a obdarúva ju záplavami tej Najčistejšej Lásky, prúdiacej ku nám z Božej Dokonalosti. Tento rok, bude v tomto smere dokonca VÝNIMOČNÝ.

Stane sa tak presne 29. decembra 2022, ako sa tak deje KAŽDOROČNE, od tajomnej a v obsahu Majestátnej Noci Betlehemskej. Po tri dni a tri noci, svietila Hviezda Betlehemská na Vesmírnom Nebi, aby ožiarila miesto narodenia Božieho Syna a aby celému ľudstvu zvestovala Príchod dávno zasľúbeného Spasiteľa.

Bez prítomnosti Ježiša na Zemi, by ľudstvo zaniklo, nemalo by najmenšiu šancu na záchranu. Preto je oprávnené označenie Božieho Syna na Zemi ako Spasiteľ, ktorý svojim Slovom, ktoré zakotvil na Zemi, SPASIL SVET!

Tu treba však ostro rozlíšiť a dodať, že pôsobenie Ježiša na Zemi, nemá nič spoločné so žiadnym náboženstvom, ani s ničím podobným, čo si neskôr vytvoril človek na Zemi.

Náboženstvá sú dielom človeka a priniesli žiaľ viac skazy, ako toho dobrého.

Ale splnili aspoň jediné – preniesli Posolstvo Syna Božieho cez všetky stáročia a tisícročia, až do našej doby, aj keď skomolené a prekrútené, toto „prenesenie“ a určité udržanie si viery v Jediného Stvoriteľa, sa im však podarilo a na to treba aj vhodne poukázať.

Ak by neprišiel na Zem Ježiš, máme tu DNES oveľa temnejšiu ezoteriku, ako sa po Zemi v súčasnosti rozmáha, máme tu oveľa viac prekrútené a skomolené náboženstvá východu a pri hlbšom vhľade, sa dá s istotou predpokladať, že ak by neprišiel na Zem Ježiš, ľudstvo by dnes už neexistovalo, došlo by už skôr k jeho samozničeniu.

Milí priatelia, možno si niektorí ešte kladiete otázku, prečo 29. a nie 25. decembra, alebo 6. januára. Nuž i keď sa obe tieto náboženské vetvy, Rímskokatolícka i Pravoslávna, pomerne dobre trafili, je to presne 29. Decembra.

Každý sa pritom môžete presvedčiť, že je to skutočne tak, že Ježiš, Boží Syn, sa narodil v noci, z 29. na 30. decembra, pred 2022 rokmi.

Otvorme svoje srdcia a naciťujtme v pôsobení energií všetky dni, trebárs od 23. decembra 2022, až do 7 januára roku nasledujúceho. Predsa od toho je tu Advent, aby sme sa ZODPOVEDNE pripravili a aby sme svojim citom a srdcom jasne pocítili a prežili, v ktorý deň sú tie oblažujúce Energie Lásky Božej, v blízkosti Zeme, NAJSILNEJŠIE.

Veľké prípravné udalosti v tomto smere, začínajú už 28. decembra, aby 29. decembra vyvrcholili a 30. decembra a neskôr doznievali, v Majestátnej sile Božej Lásky.

Ešte veľa dní potom, tieto Energie v čistom a otvorenom človeku doznievajú, vo svojej jemnosti a hebkosti, vo svojom druhu blaženosti a neopísateľnej vďaky Stvoriteľovi, za dar Života, ktorý sme každý od Neho obdržali.

Potvrdenie PRAVOSTI tohto dňa, tak je to podobné prirovnanie, ako keď by sme skúmali, kedy je deň a kedy je noc. A šli by sme to skúmať na základe vnemov zrakových, teplotných i pocitových. Odpoveď by z tisíc skúmajúcich, musela byť tisíc krát JEDNOMYSEĽNE potvrdená, pretože každý zdravý človek by videl, že je deň a nie noc, cítil, že je oveľa teplejšie ako v noci a aj ten obvyklý denný ruch, by sa nedal ničím napodobniť.

Nie inak je to aj v tomto prípade, v prípade NAJSILNEJŠIEHO pôsobenia Energie Lásky na Zemi, ktorú môžeme v ten Veľký Deň, tak silno vnímať a vyciťovať. Dokáže to každý duchom čistejší človek a tak každý jeden takto naladený z nás, si môže overiť, kedy je tá „stopa“ Lásky Božej na Zemi, najvýraznejšia a najsilnejšia.

29.12. každoročne, JE TU SVETLO, Svetlo Božej Lásky, ktorým sme celá Zem i ľudstvo, vo zvýšenej miere v tento čas, doslova zahalení a obklopení. Kto je čistého a otvoreného srdca, kto je Duchom pripravený na tento Deň, musí dôjsť jednoznačne k tomu istému záveru. Aj PRE TOTO tu máme obdobie Adventu, aby sme sa na tento čas čo najzodpovednejšie pripravili.

A ešte si možno niekto kladie otázku, ako je možné, že máme taký presný letopočet. Že je práve tento rok presne 2022 rokov od narodenia Pána, čo znamená, že Zem bude mať od doby narodenia Pána na nej, za sebou v tieto Vianoce presne 2022 obehov okolo Slnka.

I na toto je odpoveď veľmi jednoduchá. Ježiš predsa zasľúbil Príchod DUCHA BOŽIEHO, DUCHA PRAVDY na Zem, ktorý mal prísť po Ňom, po Ježišovi a ktorý aj PRIŠIEL.

Naplnilo sa tak ďalšie Božie Zasľúbenie a tu stáročia ani tisícročia pozemského času, nehrajú predsa žiadnu rolu. Duch Pravdy prišiel, lebo ten čas dozrel a Ježiš Ho zvestoval ako Syna Človeka, teda Božieho Syna, aby nás „uviedol“ do všetkej, teda úplnej Pravdy.

No a z PRAVDY, ktorú zasľúbený Duch Pravdy na Zem aj pri niesol, je úplne zrejmé, ľahko pochopiteľné a preukázateľné, že k narodeniu Ježiša, došlo presne pred 2022 rokmi.

Nič predsa nie je náhoda. Ani svoje meno si neprinášame na Zem náhodne, hoci si myslíme, že nám ho „vymysleli“ a dali naši rodičia. Náhody neexistujú v tomto a ani v tisícoch ďalších jednotlivostí, ktoré sú súčasťou našich životov.

Tak nie je náhoda ani to, že na Zem sa svojho času inkarnoval Martin Luther, aby Nemeckú reč zdokonalil a pripravil do podoby, ktorá dokázala najsilnejším a „najpriliehavejším“ spôsobom zahaliť Energiu Pravdy, do pozemských slov. Preto sa Duch Pravdy zákonite musel narodiť práve do Nemeckého národa, lebo jeho reč, odzrkadľovala najvyššiu duchovnú zrelosť a pripravenosť, spomedzi ostatných národov na Zemi.

A nielen že ani Luther tu nebol náhodou, ale aj rôzne mimoriadne vážne vyhlásenia Ducha Pravdy, majú svoju nadčasovú platnosť a sú vo svojom obsahu Dokonalé.

Preto každý duchom vnímavý človek, ktorý čerpá Poznanie a Múdrosť z nevyčerpateľného Zdroja Pravdy, si môže všetko toto a mnohé ďalšie overiť a potvrdiť, pretože Pravda nepozná nedokonalosti, ani medzery a čím viac človek čerpá z tejto Najčistejšej Energie Života, tým viac sa mu odkrýva Múdrosť a Poznanie, o celkovom Dianí vo Stvorení.

Pripravme sa preto spoločne, vážne a zodpovedne, na najvýnimočnejšie Vianoce, za posledných 87 rokov.

Krásnu prípravu a predvianočné prežívanie, prajem všetkým ľuďom Dobrej vôle…“

Zdroj

Ako odsudzovanie škodí a prečo len láska všetko lieči

Ako odsudzovanie škodí a prečo len láska všetko lieči

Keď niečo posudzujete, dodávate tomu energiu. Posudzovanie veci a vec samotná sú jedno a to isté. Je to tá istá energia. Všetko je energia a vy vytvárate svoju realitu na základe toho, čo energetizujete svojimi myšlienkami a presvedčeniami.

Keď niekoho alebo niečo posudzujete alebo odsudzujete, uznávate to, čo posudzujete, za realitu. Nielenže to teda energetizujete, takže to rastie, ale tá istá energia nakoniec rastie aj vo vás. To neznamená, že ak odsudzujete vraha, budete nevyhnutne zabíjať, ale vo vašom srdci bude rásť hnev a nenávisť. Jej následky potom zažijete napríklad tak, že budete ubližovať iným slovami, budete myslieť na zlé myšlienky, ocitnete sa v chaotických situáciách a vzťahoch atď.

Ježiš vo svojom učení zdôrazňoval, že každý hriech (chyba) sa začína v srdci, a prirovnal vraždu k nenávisti, žiadostivosť k cudzoložstvu atď. Skutky ako vražda hodnotíme ako horšie hriechy, ale všetky hriechy sú rovnaké. Hriech je chyba; chyba v mysli. Je to ovocie falošných vzorcov myslenia a presvedčenia. Výsledok ilúzie odlúčenia.

Fyzický svet je odrazom duchovného sveta a práve duchovný svet (to, čo sa deje vo vedomí človeka) vytvára realitu. Preto by bolo múdre pochopiť, čím sú veci spôsobené, aby sme sa prestali zaoberať dôsledkami a riešili hlavnú príčinu, ktorá je vždy vo vnútri.

Odsudzovanie je dvojsečný meč

Súdenie je rovnako ako všetko ostatné dvojsečný meč. Ovplyvňuje nielen vás, pretože žnete to, čo ste zasiali, ale ovplyvňuje aj druhého človeka.

Ak napríklad odsudzujete narkomana vo svojej rodine a stále ho vo svojom srdci odsudzujete ako zlého, slabého a podlého človeka, v skutočnosti ho udržiavate zakoreneného v závislosti. Tým, že ich vo svojej mysli VIDÍTE ako takého človeka, udržiavate ich ako takého človeka. Pripájate sa k nim v ich slabosti a držíte ich tam uviaznutých. Tým, že ich súdite a odsudzujete, im vôbec nepomáhate a určite nepomáhate ani sebe. A ak si toto odsudzovanie necháte rásť v srdci, mohlo by to v ďalších životoch prerásť do násilných činov alebo dokonca do závislosti, pre ktorú ste odsúdili iného. Podobné priťahuje podobné.

Len láska lieči

Len láska lieči. Jediný spôsob, ako vyliečiť čokoľvek, nech sa to zdá akokoľvek hrozné, je pestovať v sebe energiu božskej lásky. Láska teraz nie je pasívne odmietanie alebo popieranie krívd. Láska je skutočne vidieť PRAVDU o situácii alebo osobe. Pravda nikdy nie je na úrovni zdania. To, čo vidíme, sú vždy efekty ľudského myslenia, ktoré sú väčšinou falošné. Napríklad závislý človek v hĺbke duše verí lži o sebe, že je bezmocný, nie je dosť dobrý a potrebuje drogu, aby sa cítil dobre a naplnene. Nakoniec ich to však premôže a nedokážu prestať. A keďže sa na nich nabaľuje pocit viny, hanba a hnev, a potom sa to ešte posilňuje posudzovaním, zahanbovaním a odsudzovaním zo strany iných ľudí, je ešte ťažšie sa od toho oslobodiť. Takto rastie všetko zlo; prostredníctvom trvalej energie.

Vaša energia je vašou zodpovednosťou

Na osobnej úrovni je našou zodpovednosťou sledovať, akú energiu vysielame do sveta. Môžeme sa rozhodnúť vidieť dokonalosť vo všetkých ľuďoch, aj keď ju oni sami nevidia. Takto ovplyvníme zmenu. Na to aby ste k človeku vyslali svetlo uzdravenia, stačí, ak ho jednoducho milujete a vo svojom srdci držíte dokonalú víziu. A keďže svetlo je silnejšie ako tma, pretože svetlo je skutočné a je pravdou, stačí, aby jeden človek držal druhého v dokonalosti v myšlienkach, slovách a skutkoch, aby sa odstránili vrstvy strachu, odsudzovania a falošného myslenia.

Ste svetlom sveta

Toto aplikujte na všetky veci bez ohľadu na to, či sa týkajú vás samých, iných alebo svetových udalostí. Udržujte si Boží pohľad týkajúci sa všetkého. Vidieť a veriť v dokonalosť. To nie je popieranie, ale pravda. Ilúzie, ktoré sa objavujú na svetovej obrazovke, sú projekciami myšlienkových foriem z mysle jednotlivcov. Nemožno ich napraviť tým, že sa budeme zaoberať len dôsledkami. Je to myseľ, ktorá potrebuje uzdravenie. Odraz v zrkadle nezmeníte tak, že rozbijete zrkadlo. Môžete začať len na osobnej úrovni zmenou alebo uzdravením vlastnej mysle, aby videla pravdu lásky. Keď sa vyliečite, môžete sa potom stať SVETLOM pre svet. Len vtedy budete niesť energetickú prítomnosť, ktorá lieči aj bez slov. Všetko je energia.

Toto mal na mysli Ježiš, keď povedal:

„Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo súdom, ktorý vynesiete, budete súdení a mierou, ktorú použijete, vám bude odmeraná. Prečo vidíš smietku, ktorá je v oku tvojho brata, ale nevšimneš si brvno, ktoré je v tvojom vlastnom oku? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Dovoľ mi vybrať smietku z tvojho oka,‘ keď vo vlastnom oku máš brvno? Ty pokrytec, najprv si vytiahni brvno zo svojho oka, a potom uvidíš jasne, že môžeš vytiahnuť smietku z oka svojho brata.“ Matúš 7,1-5

Nesúďte podľa výzoru, ale súdte spravodlivým úsudkom

Ján 7,24
Tvoj láskavý pohľad uzdravuje
Svetlom sveta sa stanete až vtedy, keď láska nahradí strach a odsudzovanie. Len vtedy je totiž videnie dokonalé. Len vtedy môžete vidieť jasne a pomáhať druhým vidieť jasne. Keď je vaše videnie zdokonalené božskou láskou, už nevidíte zlých ľudí a dobrých ľudí, ani dobré skutky a zlé skutky. To je posudzovanie podľa vzhľadu. Namiesto toho vidíte len lásku alebo nedostatok lásky. A nedostatok lásky je volaním po láske. Človek, ktorý robí to, čo posudzujete, je stratený a stratenému človeku pomôžete tým, že mu ukážete cestu. V tomto zmysle je láska cestou, pretože je svetlom pravého vnímania.

Zdroj

Dnes je sviatok Troch kráľov – čo si dnes môžeme uvedomiť?

Dnes je sviatok Troch kráľov – čo si dnes môžeme uvedomiť?

V akom duchu, by sme mali sláviť tento deň?.

Traja králi, niekedy sa označujú ako traja mudrci z východu.

Kráľ je symbol bohatstva, mudrc je rovnako symbol bohatstva, lež nemateriálneho. Práve preto je potrebné si uvedomiť, že bohatstvo nespočíva len v peniazoch a majetku.
I keď táto veta možno znie ako otrepaná fráza a klišé, ale aj tak je dôležité si to pripomínať. Doba je taká, aká je a presadzujú sa hodnoty také, aké sa presadzujú. Mnoho ľudí i dnes túži po materiálnom boha_t_stve a zabezpečení, lebo výškou majetku sa často meria hodnota úspešnosti, či neúspešnosti človeka.
Bohatstvo nie sú len peniaze, bohatstvo nie je len zlato (áno aj), ale asi najväčším bohatstvom je životná múdrosť a skúsenosti, to je nezaplatiteľné.

Práve preto mudrci nepriniesli len zlato, priniesli i živice – prírodné produkty – dary zeme, ktoré mali cenu niekoľkonásobne vyššiu ako zlato. Prečo ich cena bola vysoká? Pre ich výnimočné vlastnosti a výnimočné použitie. Kto to vedel múdro využiť a použiť, dostal sa ľahko i k zlatu.

No a aká cesta k tomu viedla?

Cesta poznania, vzdelávania, pozorovania, vnímania a používania svojich vedomostí, v praktických situáciách a rozhodnutiach a v konaní v múdrosti. Takáto cesta potom múdrych mužov priviedla i privedie k materiálnemu bohatstvu a kraľovaniu.
Bez pozorovania, vnímania, poznania a skúseností sme málo bohatí.
Nikto to do nás nič lievikom nenaleje. Samo sa nič neudeje, musíme pracne prechádzať životnými skúškami, radovať sa, plakať, ale rásť (ak chceme) a budú z nás mudrci, ak nie zostaneme nepoučiteľní „hluprci“ .

Okrem skutočnosti, že všetky tri dary, ktoré priniesli mali cenu zlato a nad zlato, aj tak sa pokúšam nájsť symboliku toho, čo nám tie konkrétne tri hmotné dary zlato, kadidlo a myrha v spojení s Láskou majú ukázať.

Zlato je mäkký a poddajný kov. Takže máme byť istí si sebou, pevný vo svojich postojoch a presvedčeniach, ktoré vychádzajú zo skúseností, ale poddajný – flexibilní, prispôsobiví, ak to situácia vyžaduje. Poddajní v zmysle pokory a prijímania nových poznatkov a poučení, ktoré nám život prináša.

Cena zlata je vysoká! Rovnako ako moja cena (to si má každý jednotlivec uvedomiť sám).
Zlatom sa zdobilo. Tak pracujme na sebe, rozvíjajme pracne svoje dary, aby sme i my mali hodnotu zlata a vyrobili zo seba zlatý šperk, ktorým sa môže niekto „pochváliť“.

Bol i je to najvzácnejší kov. Preto konajme tak, aby sme si mohli sami pred sebou povedať že patrím medzi najvzácnejších ľudí, práve svoju jedinečnosťou, originalitou, radosťou, láskou a ochotou byť a dávať tam kde je to potrebné.

Zlato je citujem „chemicky odolné, dobre tepelne i elektricky vodivé a v elektronike je cenené pre jeho „nízky vodivý odpor“ a „odolnosť voči korózii“.

Učme sa byť odolní – rezistentní, voči nepriaznivým okolnostiam, neprajným ľuďom, nespravodlivým odsúdeniam, posudzovaniam a odsudzovaniam, zaužívaným názorom, rôznym tvrdeniam: „to sa musí“ a „takto sa to má…..“, „čo povedia ľudia……“, ktoré narúšajú našu pevnosť – našu vieru vo vlastné cítenie a rovnako ako chemikália spôsobujú náš vnútorný rozklad (ak im dovolíme).

Žime tak, aby sme boli rovnako, ako zlato „vodiví“ – ako tepelne, tak i elektricky :-). Každý deň si uvedomujme že tu nie sme sami pre seba. Našou úlohou je viesť :-). (nie viesť sa 🙂 )
Jednak sme, či stávame sa vzormi pre iných – odovzdávame svoje rady a skúsenosti – tak robme všetko pre to, aby sme boli dobrí „vodiči“ – „vzory“ – „králi“ – „mudrci“.

Ďalším aspektom, nech je uvedomenie, že ja som „vysunutou rukou“ inej sily – ja som „potrubie“, ktorým tečie iná sila – najvyššia – ja k tomu všetkému len to „svoje“ pridávam. No a aký bude výsledný obsah, ktorý sa dostane k cieľu? Obsah bude taký, aký som ja. I z najčistejšej vody vieme urobiť hnoj i najčistejšiu vodu vieme obohatiť darmy tejto zeme, ako sú jahody, vápnik, citrón a pod.

Od nás závisí i smer pôsobenia a zmysel využitia sily ktorú
vedieme. Takže v každodennej myšlienke si uvedomujme

účel môjho využívania najvyššej sily (na aké konanie ju používam),

smer využívania (či ju používam na dobré a vraciam hore, alebo ZNEUŽÍVAM na zlé a teda okrádam tento svet o svetlo a posúvam, sprostredkúvam a obdaruvávam to dolné, a dobrovoľne vediem najvyššiu silu dole – PPREHREŠUJEM sa),

cieľ využívania (je to niekto, kto silu skutočne potrebuje, a najvyššiu silu obohatenú o moju silu a skúsenosti dokáže využiť na dobrý účel, svoj rast, podporu a to nielen seba, ale na zušľachtenie celého okolia, alebo je to cieľ ktorý sa tvári ako dobrý, ale v konečnom dôsledku využije, zneužije a všetku ako najvyššiu silu, tak i vašu silu na vlastné egoistické účely. Sám si nevie vziať, preto musí „kradnúť. Získanú silu si buď nechá a spotrebuje na temný účel – rast svojho ega a budovane svojej falošnej výnimočnosti, alebo dokonca na deštrukciu, ničenie, vydieranie okolia. Podieľajú na tak (i vďaka nesprávne zameranej vašej sile) na raste deštrukcie, negativity a smútku celého okolia.

Preto buďme obozretní, koľko, komu a na čo dávame.

Dbajme teda, aby sme boli dobrí „vodiči“ tepla – lásky, upravovatelia (nie ničitelia) vzťahov a väzieb – aby sila mohla prúdiť, nech nestojí, lebo v prípade zahatania cesty sile – zamedzením jej prúdenia hrozí jej nahromadenie, nevyužívanie, čoho dôsledkom je pretlak a hrozí roztrhnutie (úraz, choroba, smrť).

Tak ako zalato, buďme dobrí elektrickí – vodiči impulzov (neviditeľných informácií),ktoré k nám zo všetkých strán prichádzajú. Využívajme impulzy na svoj prospech i všetkých dookola. Veďme :-), odovzdávajme čo ved_ieme a viem :-).

Majme rovnako ako zlato – nízky vodivý odpor, to znamená nebráňme sa novým spájaniam, novým ľuďom, novým situáciám, novým interakciám. Vo fyzike platí, že čím je väčšia plocha spoja, tým je menší odpor, dúfam že sa (vedecky) nemýlim. Ale v živote to platí stopercentne. To znamená, čím viac priestoru v otvorenosti a priajtí človeka takého aký je dáme, tým istejšie a pevnejšie spojenie nastane.

Rešpektujme sa, majme sa radi a dávajme slobodu nech to čo dostávame od druhého bez odporu cez nás pretečie a umožňujme slobodný pohyb…

Zlato je odolné voči korózii. Ak máme cenu zlata, je v nás schopnosť odolávať nepriaznivým vplyvom „osudu“ (ktorý si tvoríme sami správnymi, či nesprávnymi rozhodnutiami), života a to práve vďaka neoceniteľnej a vzácnej skúsenosti a životnej múdrosti.
Preto ako zlato, tvrdo odolávame útokom zvonka – myšlienkovým formám, ktoré sú nám podsúvané, za účelom zneistenia, narušenia povrchu s účelom následného pokračujúceho rozkladu smerom dnu. Nedovolíme žiadnym vonkajším podmienkam, aby narušili moju celistvosť. Nedovolím žiadny vplyv zvonka, žiadny rozklad, žiadnu chemickú zmenu v celistvom povrchu – trhlinu. Žiadne moje vonkajšia znehodnotenie – koróziu. (Dávajme si pozor, lebo niektorí ľudskí „upíri“ 🙂 sa o to hodne snažia – veď z toho žijú – inak nevedia).

Zvyšné dva dary kadidlo (to nebol fyzický predmet, bola to miazga kadidlovníka pravého – Boswllia sacra) i myrha sú dary živej prírody. Miazga je živica, živo _to_darná tekutina – to čo robí život živým. To čo koluje, prúdi, nesie, prenáša a v konečnom dôsledku udržuje život. Je to taktiež „vodič“ 🙂 – to čo zabezpečuje, že sa všetko dostane tam kam má. Voda, minerále prvky a pod.

Berme si príklad a buďme živou, aktívnou zložkou stvorenia a vpravme sa do života tak, aby sme plnili taký účel, aký máme, nesme, odovzdávajme, nasávajme, vydávajme, dávajme, spájame, meňme – hýbme sa.

Kadidlo bolo v tej dobe cenené viac ako zlato a krajiny východu vďaka obchodovaniu s ním sa stali najbohatšími krajinami sveta napríklad Omán. Ak poznáme svoj potenciál a vieme o svojich daroch, vieme ich využiť pre život a správne PRE dobrý účel DAŤ (predať) stávame sa najbohatšími ľuďmi sveta – múdrymi mudrcmi – „vodičmi“ .

Kadidlo i myrha sa spolu s inými vonnými esenciami už v tej dobe používali v chrámoch po celom svete od Egypta cez Blízky východ až po antický Rím pre náboženské obrady a mali cenu vyššiu ako zlato (cena myrhy bola vyššia ako jej váha v zlate). I tu si môžeme uvedomiť, že duchovné veci (symbol – myrha, kadidlo – obrady) a neviditeľný svet (Boh, duchovné napredovanie, dobro a čistota človeka) má mať vyššiu cenu ako hmotné „poklady“ tohto sveta (zlato, peniaze, majetky, dom, auto, fyzická krása, štíhlosť a slepá poslušnosť z vypočítavosti).

Kadidlo pôsobí hojivo, dvíha náladu, zvyšuje vnímavosť, znižuje
úzkosť. Buďme teda i my takýmto darom svetu. Choďme medzi ľudí a buďme antidepresívom :-).
Rozprávajme sa, dvíhajme sa navzájom, tešme sa, žartujme robme dobrú náladu, buďme slniečka, všde, kde prídeme, upozorňume na neviditeľné veci okolo a tak zvyšujme vnímavosť iných, buďme otvorení a radostní.

Buďme svojím širokým záberom a do_široka otvoreným srdcom liekom na úzkosť .

Myrha sa pridáva ku kadidlu. Na rozdiel od väčšiny živíc (smôl, miazg) myrha expanduje a “kvitne” keď horí, lebo iné živice sa za týchto okolností, topia a menia na tekuté skupenstvo. I z nej si berme príklad a aplikujme na svoj život takéto chovanie.

Ak sme zapálení pre „vec“ – pre cieľ svojím vlastným chcením, dokážeme zo seba „vydolovať“ maximum. Ale musíme horieť zvnútra – byť zapálený pre to, čo robím , potom budem kvitnúť a nebude zo mňa beztvará roztečená hmota zúfalstva, či roztopená „mäkkota“, ktorá nikomu, ani ničomu neposlúži. Buďme teda zapálení pre vec, horme, meňme sa do krásnych tvarov a kvetov – kvitnime – rasťme a budeme obrovským darom krásy a účelu pre tento svet – udržiavači vôňe i ohňa.

Myrha je spájaná s odchodom človeka na druhú stranu, je symbolom kajania sa. Používala sa pri pohrebných obradoch i ako balzamovacia masť. A čo si z toho môžeme vziať?

Uvedomme si, že život ide rýchlo, všetky hmotné veci sú pominuteľné, preto využívajme každú príležitosť a tešme sa z každého dňa. Nikdy nevieme dňa, ani hodiny. Žime tak, aby sme mali „čistý štít“, aby som mal vyčistené všetky vzťahy s každým jedným človeko. Aby som konal tak, že sa nemusím nikomu a za nič ospravedlňovať a ak sa zmýlim a v dobrom chcení, alebo nevedomosti ublížim, viem sa ospravedlniť. Viem sa pokoriť i skloniť, ako pred Tým najvyšším, tak aj pred človekom, ktorý si to za_slúži (služobník svetla? 🙂 ).

Myrha ako balzam má účel zachovať – udržať telo i po odchode neporušené. Rovnako i my by sme mali dbať na „konzervovanie“, „zabalzamovanie“ všetkého toho na čo sme hrdí, všetkého toho čo je dôležité ako môj vklad – dedičstvo pre ďalšie generácie, nech naša múdrosť nepodľahne rozkladu, nech ju neohlodá ani zub času, naopak, nech sa utužuje a znásobuje. Aby raz, keď odkryjú naše „zostatky“ (nie nedostatky 🙂 🙂 🙂 ) p    )povedali: „to bol zázrak, :-), akká krása :-)“.

Myrha je balzam. Buďme teda i my takým balzamom na dušu a pôsobme liečivo i hojivo na akékoľvek odreniny života.

S Láskou Tatiana

Dnes je sviatok Troch kráľov – čo si dnes môžeme uvedomiť?

Vianoce Lásky čas

Vianoce sú sviatkom Lásky – ide o príchod čistej Lásky na svet, aby sme od nej mohli niečo odkukať, učiť sa , začali ju napodobňovať a nakoniec Lásku v každej sekunde svojho života žili.
To, že Lásku žijeme, dokazujeme štedrosťou v tento čas, myšlienkami na druhých, súcitom, obdarúvavame a kupujeme darčeky.
Mali by sme si uvedomiť, že:

  • deti potešia drobnosti (pokiaľ sme ich nenaučili inak)
  • všetci (deti omnoho viac) sa najviac tešíme, ak obdarúvavame a vnímame, ako sa ostatní tešia z našich prekvapení (pokiaľ to nie je len formalita a slušnosť).
  • buďme teda prekvapení, ďakujme a chváľme všetkých , ukazujme EMÓCIE, dajme svoju radosť druhým, nech sa znásobí 🙂
  • a tak ako som už povedala, je to 1 deň a nemusí byť perfektný z hľadiska jedla, koláčov a poriadku v priestore. Nech je perfektný z hľadiska toho, čo prijímame a zo seba vydávame, nech je perfektný z hľadiska poriadku v našom vnútri. Perfektný bude vtedy, ak my budeme perfektní 🙂… – hlavne pokojní, vyrovnaní, radostní a láskaví.
  • pri činnostiach prosme, chváľme, spolupracujme, usmievajme sa a neštekajme, nebuďme podráždení, uponáhľaní, nervózni, zlostní…

Robme len to, čo nám robí RADOSŤ, nie to, čo musíme, nemá to význam, ani cenu (nikto nám za to nebude vďačný a tým pádom sa stým zmierme a nič neočakávajme) je to len naša vec, že si z Vianoc urobíme šialenstvo.
Naivne si myslíme že nám za to niekto poďakuje? To platí hlavne pre šikovné maminky a gazdinky, pretože po večeri padnú únavou pod stôl a ešte si musia i umyť riad.
Moja mamina ma prvý krát počúvla a upratali sme bežne ako každý týždeň. A koláčiky? Obľúbený punčový z TESCA a Marlenka. Čo nám viac treba? Už len aby sme boli všetci spolu. Bude nás 8 🙂.

Nikto neurčuje hranice kedy musí byť to, či ono, čo musí byť pripravené, koľko toho musí byť.
Nič nemusí… len to čo chceme, sme to my kto určuje hranice…
Tak prosím nečistime priestor okolo, čistime svoje vnútro, aby sme sa leskli a svietili zvnútra.
A to dokážeme jedine vtedy ak spomalíme, uvedomíme si svoju cenu a nebudeme sa naháňať za niečím, čo sme si my sami určili, že musí byť.
Pustime sa zaužívaných rituálov a dovoľme si „leňošiť“, užívať si atmosféru i spoločnosť
Buďme milí na svojich partnerov, deti, rodičov i všetkých okolo 🙂, nech sú to naozaj ŽIVÉ sviatky POKOJA, RADOSTI a LÁSKY.
Krásne spomalené ráno i najbližšie dni prajem 🙂

Tatiana

Úvahy/ výroky Útržky pravdy Pravda o svete