„ČO MÁM JA ROBIŤ, ABY SOM SA ZMENIL K LEPŠIEMU?“

/Z cyklu voľných pokračovaní – Otázky a odpovede/

O ODPUSTENÍ A ODPÚŠŤANÍ

„Odpustiť, znamená vykoreniť zo svojho srdca zlo nenávisti a zloby, zlo nepochopenia a odsúdenia, zlo neprajnosti a výčitiek a mnohé a mnohé ďalšie zlá. Je to neľahká cesta, ale dá sa po nej prejsť. Len človek musí skutočne chcieť a aj bojovať, zo všetkých síl bojovať, svojou zmenou k lepšiemu, tiež prosiť v modlitbách, rovnako v konaní Dobra, inak po tej Ceste vlastného Znovuzrodenia, nemôže kráčať a ani na ňu dokonca nastúpiť…“

K.D. „Už pár mesiacov Vás čítam a musím povedať, že som šťastná, že existuje takýto čistý prameň, v tejto púšti poznania . Chcela by som sa Vás opýtať, úprimne, pretože to potrebujem – ako sa dá odpustiť niekomu, kto Vám urobil hrozné veci, ktoré vždy boli mierené na zničenie Vášho svetla, aby vo vás vyvolali zúfalosť a bezmocnosť? Ako sa dá odpustiť niekomu, komu 27 rokov odpúšťate, s čistým srdcom sa snažíte, ako najviac viete, a ten človek vás otrávi, lebo Vám závidí, že ste milovaná od ľudí a jej syna? Ako sa dá odpustiť niekomu, kto Vás preklína? Má to vôbec zmysel si takýchto ľudí púšťať stále do života, keď každé kolo len založia oheň a keď je všetko zničené, spokojne odídu a vy zostanete v zúfalosti ? Potrebujem na toto odpoved, ako odpúšťať niekomu, komu sme dali 1000 šancí, no ktorí to vždy zneužili len na to, aby nás obrali o pokoj.“

Odpoveď:

Krásny deň Vám prajem Denny. Dá sa odpustiť akákoľvek krivda, akékoľvek zlo. Lenže to odpustenie, musí byť vždy vyvážené patričnou protihodnotou, presne v zmysle Božích Zákonov. Tak, ako odpúšťa Svetlo, Boh, náš Pán a Kráľ, tak sa máme učiť odpúšťať aj my ľudia.

Pozrite na konkrétnom prípade. V Ježišovej dobe /keďže máme Vianoce/, veľmi zlyhal Judáš. Nakoniec zradil Pána a keď to urobil, nahliadol svoje previnenie a vzal si život.

Ak by sme Judáša mali súdiť my ľudia, okamžite by sme ho uvrhli do zatratenia a zničenia. Svetlo, Boh, je však Spravodlivý a poskytuje človeku, komukoľvek, ČAS, aby sa zmenil k lepšiemu a aby napravil svoje chyby.

Tá hranica /časová/, je rovnaká pre každého. Je to Doba Veľkej očisty, v ktorej sa práve nachádzame. K jej vyvrcholeniu sa musí zbaviť všetkého zla a všetkých vín každý človek na Zemi, ale aj v záhrobí, lebo Očiste podlieha celé Neskoršie Stvorenie. Každý sa musí definitívne rozhodnúť a napraviť, ak nechce zahynúť nielen pozemsky, ale aj duchovne.

Tak aj Judáš dostal šancu i veľké pomoci, aby sa napravil, cez všetku tú veľkú mieru previnenia, hlavne zrady na Synovi Božom. A záleží len na ňom, do akej miery ich využije, aby odčinil svoje zlo voči Láske Božej na Zemi. Svetlo nepozná pomstu, zlosť, už vôbec nie zničenie, to poznáme len my ľudia a práve toto nás priviedlo na pokraj priepasti. Svetlo pozná iba Lásku a Čistotu, Pravdu a Spravodlivosť, 4 Najmocnejšie Piliere Života.

Pozrite Denny, trpíte očividne, ale pomysleli ste prosím niekedy na situáciu, že ľudia, alebo človek, ktorí Vám takto škodia, mohli byť práve Vami v minulosti ešte viac „ničení“, ako ste Vy dnes?

Samozrejme sú tým myslené iné, minulé inkarnácie. Čo ak ste im Vy ubližovali ešte viac a teraz si to všetko musíte takto odčiniť, vytrpieť?

Skúste sa na svojich terajších „nepriateľov“ pozerať skrze neosobnú Lásku, vecne, ako na ľudí s chybami, ktorým ďakujete, že ste ich dostali do života, aby Vám nastavili určité zrkadlo, aby ste uvideli, kde sama ešte zrejme stále chybujete. V neodpustení, v emóciách, v ich vzplanutí. Obmýšľate tých ľudí, alebo toho človeka výčitkami, nepochopením, možno i zlosťou a inými sklonmi, ktoré zrejme máte v sebe ešte silno zažité. Preto ste dostali „do vienka“ také prostredie, ktoré Vás – ale len podľa Vás – „terorizuje“.

V skutočnosti je tom však tá najväčšia Láska Božia, ktorá Vám do cesty priviedla takéto prežitia, aby ste sa na nich učili a rástli na nich. Odpustiť nie je len slovo, neodpustíme, ak povieme „Odpúšťam Ti“, to je len „zvuk vo vetre“, to ešte ani zďaleka nie je odpustenie.

Odpustiť, znamená vykoreniť zo svojho srdca zlo nenávisti a zloby, zlo nepochopenia a odsúdenia, zlo neprajnosti a výčitiek a mnohé a mnohé ďalšie zlá. Je to neľahká cesta, ale dá sa po nej prejsť. Len človek musí skutočne chcieť a aj bojovať, zo všetkých síl bojovať, svojou zmenou k lepšiemu, tiež prosiť v modlitbách, rovnako v konaní Dobra, inak po tej Ceste vlastného Znovuzrodenia, nemôže kráčať a ani na ňu dokonca nastúpiť.

A sú tu ešte iné faktory a udalosti, ktoré nevidíme, lebo sme ponorení do toho medziľudského osobného a tak nemôžeme veci a udalosti vnímať s patričným nadhľadom, vecne a neosobne.

Ľudia, alebo človek, ktorí Vám „ubližujú“, nie sú zrejme jediní, pretože život nám nastavuje zrkadlo skrze veľké množstvo ľudí.

Uveďme zasa príklad. Dcéra nenávidí svojho otca. Celý život s ním bojuje, v hádavosti a výčitkách, v nepochopení. Je silno postihnutá sklonmi zlosti, výbušnosti, neprajnosti, nepochopenia. Myslí si, že to ten jej otec je príčinou tohto, aký je na ňu zlý, aký je netaktný, popudlivý.

Lenže, to je omyl, hľadať koreň tohto jej zla práve v jej otcovi. Tie sklony a závislosti si každý prinášame totiž z minulosti, z iných inkarnácií a často KOREŇ tohto zla v nás, bol vytvorený s úplne INÝM človekom, než ktorý nás „terorizuje“ v súčasnosti.

Táto dcéra má napríklad šéfa v zamestnaní, s ktorým má zatiaľ len mierne nezhody, podobné ako s otcom, ale oveľa miernejšie, ale predsa už i tam trpí a rovnako sa snaží veci riešiť emočne a nesprávne. Nevie ale, že ten koreň zla v nej, si vytvorila v dávnych životoch, práve s týmto šéfom a skrze terajšieho otca, dostala príležitosť, vykoreniť v sebe tieto sklony a rozviazať karmu nielen s týmto svojím otcom, ale hlavne so svojim šéfom, kde to všetko v dávnych časoch začalo.

Ak vybojuje ona ten boj v sebe a začne svojho otca milovať pravou, Spravodlivou Láskou, upraví sa i jej vzťah so šéfom. A aj s inými, ktorí sú súčasťou jej terajšieho života, pretože ak to dokáže a vykorení v sebe tieto sklony, bude ku všetkým cítiť už len Spravodlivú Lásku Božiu, ktorá nepozná frustrácie, výčitky, nepochopenie, zlobu a ani nič podobné. Vecne a s rozvahou bude potom riešiť všetky svoje ďalšie životné situácie.

Preto rada na záver – utrpenie sme si vždy privodili sami, nech je okolie ku nám akokoľvek kruté, kruté je však len podľa nášho vnímania.

Božia Láska to ale vidí inak a aj Vám v tomto živote dopriala možnosť, zmeniť sa k lepšiemu skrze človeka, ktorý je na Vás a podľa Vás veľmi netaktný a zlý.

Ale povedzte, ako nám iný môže ublížiť slovami? Jedine tak, ak pristaneme „na jeho hru“ a budeme si tie jeho slová pripúšťať k srdcu. Jedine vtedy dovolíme, aby nám také jeho postoje a slová ublížili. Prísne vzaté však, verbálne nám nemôže ublížiť nikto na Zemi ani mimo nej, pretože je len na nás, či necháme také nečisté a popudlivé slová okolia doputovať až k nášmu srdcu.

V minulosti sa používali v bojoch muža proti mužovi ochranné štíty, ktoré v ich zručnom používaní vždy dotyčného chránili, pred priamym zásahom protivníka.

Rovnako naše biopole je energetický štít, ktorý nás má chrániť pred výpadmi svojho okolia. No nechráni, lebo sme dopustili narušenie tejto ochrany a dovolili sme, aby najrozličnejšie zlo zakorenilo aj v našej duši. Zlo teda môže pôsobiť na nás skrz-naskrz, cez naše rozorvané biopole.

Zmeniť sa musíme každý, každý jeden človek na Zemi, ak chceme obstáť v nastávajúcom Dianí. I ja sám mám toho ešte veľa, čo naprávam a musím napraviť, ale s radosťou tak robím a z vlastných skúseností môžem potvrdiť, že DÁ SA TO.

Z Lásky k Bohu to dokáže každý, kto sa duchovne prebudil a túži už len po Blízkosti Božej. A tú dosiahneme jedine svojou očistou, očistou seba samých, od akýchkoľvek pokleskov. Pretože len v čistote našich sŕdc, sa môžeme k Bohu aj priblížiť a tým okrem blaženosti, aj trvale požívať Jeho Ochrany.

Skúste preto zabojovať v tomto naznačenom smere Denny.

Tiež články na tomto účte Vám v mnohom dajú odpoveď /ako ste už dokonca sama napísali/. Rovnako si pustite a púšťajte i to video o Ježišových Blahoslavenstvách, ktoré tu bolo už 4x uverejnené za posledný mesiac, skrátka skúste sa na veci začať pozerať inak a vpustite do svojho srdca viac Svetla, viac Pravdy.

Otvorte sa Pravde, tým sa otvoríte aj Čistote a Láske Božej.

Ak sa takto začnete namáhať, prídu výsledky a potom je tu aj možnosť ďalšej pomoci pre Vás. Napríklad v telefonickom rozhovore. Viacerým ľuďom v rozhovoroch bolo už takto pomožené, ale to až vo chvíľach, keď sa sami ponamáhali a už vidno u nich prvé výsledky.

Potom áno, potom môže prísť pomoc i takýmto spôsobom. Liečivá sila takéhoto rozhovoru je nezmerná…

Prajem Vám odvahu k boju, k boju nad sebou, pretože o to tu vždy ide.

Prajem Vám krásne Svetlé dni a ďakujem, že ste takto úprimne napísali. 🙂

K.D. „Je to tak krásne, že vždy keď prosíme o odpoveď, dostaneme ju. Dnes ráno mi Váš včerajší status /“ČLOVEK SA MUSÍ OD ZÁKLADU ZMENIŤ K LEPŠIEMU, AK CHCE OBSTÁŤ PRED NADCHÁDZAJÚCIM DIANÍM/, preposlala kamarátka a viem že to nie je náhoda Len ste mi potvrdil to, čo som cítila, ale uznávam, musím sa to naučiť ešte čistiť v konaní ❤️ Ďakujem krásne a ak je to možné, rada Vás kontaktujem . Už dávno cítim, že môj Duch potrebuje potvrdiť to, čo cítim od mala ❤️ Ďakujem ❤️❤️❤️ zdroj

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *