Držíte (ne)šťastie vo svojich vlastných rukách

Ľudia majú tendenciu sa často pýtať, či existuje osud, alebo či je všetko predpísané dopredu. Odpoveď na túto otázku je ukrytá v chápaní fungovania života od samého začiatku, cez jeho odvíjanie až po koniec.

Človek sa rodí ako duchovné semienko, ktoré je vyslané na Zem s cieľom stať sa plnohodnotným duchom. Na svoje pôsobenie je mu darované telo, ktoré je jeho hmotným obalom, ktorý ho chráni pred poškodením a je jeho schránkou, aby bolo pre ducha možné tvoriť.

Na oplátku toto semienko musí dodržať určité podmienky, za ktorých sa mu bude určite dariť. Ak ich nedodržiava, alebo sa od nich odkláňa, prichádza spätná väzba. Je to niečo ako v škole, alebo v práci. Celý život človeka funguje takmer na každej úrovni v rámci stanovených pravidiel a on nesie za svoje činy zodpovednosť.

Rovnako je to aj v duchovnej rovine. Rovnako tu fungujú pravidlá, pri porušení ktorých človek na seba nadväzuje tzv. nitky spätného pôsobenia, ktoré zabezpečia, že skôr, či neskôr sa k nemu dostane to, čo si svojimi skutkami zaslúžil.

Človek má vždy slobodný úmysel a slobodné rozhodnutie na začiatku každého konania v tom, že určuje kam má byť vedená sila ním prúdiaca = akým smerom. Z toho vzniknuté následky musí potom niesť. Napriek tomu trvajú mnohí na tom, že človek žiadnu slobodnú vôľu nemá, keď je podrobený osudu! Toto je však iba obyčajným seba ospravedlňovaním.

Rovnaké zákony platia pre všetko existujúce vo stvorení a človek nie je výnimkou. Taktiež má vždy šancu svoje konanie napraviť, odčiniť, zmierniť následky svojich rozhodnutí, avšak nie vždy sa tieto dôsledky dostavia v aktuálnom pozemskom živote, čiže tieto sa môžu prenášať aj do ďalšieho života, kde opäť dostávame šancu odčiniť, čo sme zasiali. Akou silou a v akom časovom úseku sa prejavia spätné účinky absolútne závisí od duševného stavu človeka. Ak teda má dobré chcenie a snahu napredovať, stať sa lepším a toto chcenie pretrváva, účinky sa zmenšia alebo sa môžu stratiť, prejavia sa v malom rozsahu a veľmi rýchlo vďaka ochrannému obalu, ktoré toto dobré chcenie vytvára vďaka nabaľovaniu sa podobných žiarení. Ak takým nie je, nabaľuje sa jeho karma a účinky prídu tvrdšie, v presne určenom časovom úseku a to podľa závažnosti vysielaného negatívneho chcenia. Nikto neostáva vydaný tomuto pôsobeniu teda napospas.

Neexistuje žiadne oddelenie tohto pozemského života a duchovného sveta, všetko je len jedno veľké bytie. Celé stvorenie pôsobí vzájomne na seba ako dokonalé, nikdy nezlyhávajúce a do seba zapadajúce súkolesie. Jednotné zákony nesú celok, a zároveň všetkým prenikajú ako nervové spojenia, držia všetko pohromade a účinkujú neustále a obojstranne.

Zlo sa vytvára rovnako čistou Božou silou ako dobro, a tento, každému umožnený spôsob používania Božej sily nesie so sebou zodpovednosť. Boh priamo nezasahuje do ľudských starostí, vojnových udalostí, biedy a všetkého pozemského. Na to votkal do stvorenia svoje dokonalé zákony, ktoré samočinne konajú svoju prácu, takže sa na vlas všetko napĺňa a večne sa vyrovnáva.

Ak riadite Božiu silu k dobru, tak zostáva vo svojej pôvodnej čistote neskalená a vyvíja preto oveľa silnejšiu moc. Zakalením nečistotou nastáva jej oslabenie. Čo je dobré a čo zlé každý cíti vnútri sám. Zbytočné hĺbanie o veciach pozýva rozum, ktorý zakaľuje vnímanie citom, preto je takéto hĺbanie plytvaním času aj energie.

Človek uvedomujúci si, že duch je Vôľa Božia, a ľudský duch je semienkom z tejto Vôle, ten bude vždy smerovať Božiu silu k dobru. Človek má byť predsa mostom medzi duchovným a hmotným a po sebauvedomení (uvedomení si tohto prepojenia) má prispievať k povzneseniu vývoja celého stvorenia.

Keďže človek zlyhal a svoje spojenie s jemnohmotným svetom prerušil svojím podľahnutím rozumu a matérii, prerušil sa aj prirodzený tok a pôsobenie Božej sily vo Stvorení. Toto viedlo k pripútaniu sa človeka na materiálno a z toho vyplývajúce neduhy sa začali rozrastať. (lži, chamtivosť, závisť…) Svet ochorel, pretože nebol správne oživovaný a osviežovaný a namiesto povznesenia človek priniesol úpadok.

Vo veľkej miere úpadok pretrváva hlavne kvôli nezodpovednému prístupu človeka už v prístupe k sebe samému = zodpovednosť voči svojmu darovanému obalu – pozemské telo – ktoré má v prvom rade slúžiť duchu k dozrievaniu na Zemi. Je to to najcennejšie, čo sme dostali na svoju cestu, pristupujeme však k nemu častokrát úplne ľahostajne až kým sa neprejavuje nejaká choroba, či bolesť.

Zdravé telo potrebuje dostatočný pohyb, hygienu, vhodné potraviny a dostatok odpočinku. Všade je potrebné dbať na rovnováhu a prirodzenosť. Akékoľvek umelé potraviny, alebo nesprávne spracované potraviny po čase prinesú svoje ovocie vo forme ochorenia. To platí aj pre pohyb. Dnešný kult tela je obzvlášť nebezpečný. Športovci a kulturisti možno podávajú neuveriteľné výkony, ale chýba im ladnosť a ľahkosť pohybu, ktorá je telu vlastná. Prepracovaní ľudia chradnú, rýchlejšie starnú pretože neudržiavajú rovnováhu medzi prácou a odpočinkom. Moderná doba priniesla tiež rôzne „módne“ trendy, ktoré vyúsťujú do plastických operácií, či porúch príjmu potravy a tu už naozaj každý uzná, že úcta k telu je absolútne minimálna. Pravou príčinou mnohých týchto neduhov je zanedbaná duchovná stránka človeka.

V predchádzajúcom článku som spomínala zákony pôsobiace v stvorení a následky ich nedodržiavania. K týmto následkom sa môžu pripojiť choroby, ktoré môžu byť telesné, alebo duševné. Keďže duša a duch nie sú to isté, samotný duch človeka ochorieť nemôže. (duša je astrálny obal hmotného tela) Ak aj dbáte na rovnováhu a zdravé potraviny, pokiaľ nemáte v poriadku svoje duchovné nastavenie, budete naďalej blúdiť v kruhu.

Najčastejší prípad nesprávneho duchovného nastavenia býva práve duchovná lenivosť. Tá sa prejavuje v lenivosti používať vlastný úsudok a zvedavosť. Takíto ľudia iba prijímajú to, čo im niekto iný hovorí a viac im netreba. Naučené zvyklosti sú kostrou ich života namiesto živej viery a skúmania, aby pochopili súvislosti. Nevadí im, že nerozumejú fungovaniu sveta a života, nepotrebujú to predsa vedieť. Lebo ako sa hovorí „sú veci medzi nebom a zemou“ a tie sa predsa nedajú vysvetliť. Takíto ľudia majú mizivú šancu na skutočné sebauvedomenie a tým aj ich pôsobenie v stvorení neprináša buď nič, alebo skôr prispievajú k úpadku pretože sú slabí a podporujú nesprávne a dlhodobo udržiavané dogmy.

Potom máme ľudí, ktorí síce milujú prírodu, rastliny aj zvieratá, no nenávidia suseda alebo závidia kolegovi v práci. K obom týmto neduhom sú potrebné zlé myšlienky, ktoré sú hnané falošnými emóciami. Keďže myšlienky tohto druhu sú zlovoľné myšlienky, človek ktorý ich vytvára je v tom momente zlej vôle a v tom danom momente je zlý človek. Spoznáte ho jednoducho. Nezakryje, že má problémy so sebou samým, v rodine, na zdraví. Skrátka z neho „vyžaruje zlá aura.“ Každý z nás môže v istej chvíli byť „zlý“ človek, ale je len na nás kedy spravíme hrubú čiaru.

Najhoršími prípadmi sú ľudia používajúci svoju silu na zlo. Vedomé pôsobenie opačným smerom ako bolo človeku určené mu prináša nesprávne prúdenie energií, ktoré sa potom prejavuje na rôznych úrovniach. Ak sa taká disharmónia dlhodobo nevyrovná, prejavy sa už dajú pozorovať aj na telesnej, alebo duševnej úrovni.

V dnešnej dobe je extrémne namáhavé zachovávať všetky zásady zdravého života a vyhýbať sa škodlivinám, keďže temno nám pripravilo nespočetné množstvo pascí, ale je našou zodpovednosťou snažiť sa vždy konať a nájsť to najlepšie. Pamätajte aj na to, že pozemské telo je spojené s tou časťou Zeme, na ktorej sa narodilo. Je úzko spojené so všetkým žiarením, ktoré k nej patrí a toto spojenie je oveľa rozsiahlejšie, než si dokážete predstaviť. Iba táto časť Zeme poskytuje telu presne to, čo potrebuje. Zem tiež poskytuje všetko vo svojich jednotlivých zónach v správnom čase a tak, ako to potrebujeme. Všetky bylinky a plody preto najprospešnejšie pôsobia na ľudské telo v čase, keď ich zem prináša. Preto sa hovorí aké dôležité je konzumovať sezónne potraviny a hlavne lokálne. Nie je problém občas ísť mimo svoje „pásmo“, alebo zjesť niečo z Južnej Ameriky, ale dlhodobé odlúčenie od pásma pôsobenia oslabuje pôsobenie človeka, pretože prúd lejúcej sa Sily sa oslabuje. Príroda nám sama vždy ukazuje čo je pre nás vhodné a je na človeku či sa s ňou chce opäť spojiť, spojiť sa s bytosťami pôsobiacimi v nej a so svojím duchom, alebo sa odkloniť od prirodzenosti, ktorú na nás šijú cez technologizáciu a pomalé prerábanie človeka na bezduché robotické telo, neschopné rozmnožovania.

Na koniec tohto článku iba krátko uvediem, že zodpovedný musí byť nielen prístup samého k sebe, ale rovnako tak aj prístup k našim blížnym a deťom. Ak nie sú naši blízki a priatelia nasmerovaní správne, mali by sme im pomáhať pokiaľ to ešte má samozrejme zmysel. Sme v najvyššom čase triedenia, preto treba podávať pomocnú ruku hlavne tam, kde vidíme iskru. Rovnako tak treba pomáhať aj deťom. Starať sa o ich duchovný vývoj a zdravie. Všade kam sa pozriete sú pasce, do ktorých spadnú ak tomu ich rodičia nezabránia. Ako rodičia majú totiž dvojnásobnú zodpovednosť na tom, ak sa dieťa odchýli od cesty. Rodičovstvo znamená, že ste pripravení a ochotní prijať zodpovednosť za prichádzajúceho ducha, ktorý sa k vám do rodiny inkarnoval za účelom svojho vývoja na Zemi. Každý človek je na tejto zemi na svoju vlastnú žiadosť alebo pre svoju vlastnú vinu z predchádzajúceho života. Rodičia dávajú iba možnosť inkarnácie, nič viac. A každá inkarnovaná duša musí byť vďačná, že jej k tomu bola poskytnutá možnosť. Dieťa je duchovne pre seba uzavretá osobnosť! Je vaša najväčšia zodpovednosť a záväzok sa o dieťa príkladne starať, udržiavať ho v zdraví a v správnom smere ho doviesť do duchovnej zrelosti. Vtedy už bude zodpovedný sám za seba. Kedy tento deň príde určí telesný vývoj dieťaťa. Rodič a rovnako aj okolie dieťaťa musia ísť dieťaťu dobrým príkladom a až do momentu dospievania mu poskytovať čo najvhodnejšie podmienky na jeho rozvoj = zdravé prostredie, zdravá strava, pohyb, čerstvý vzduch a hygiena zvonka aj zvnútra čiže duševná hygiena. Plnohodnotné pokrmy a nápoje sú samozrejmosť, pretože dieťa nevie odlíšiť, čo je preň zdravé a čo nie. Strava a nápoje ovplyvňujú čistotu krvi a vyžarovania aj u dospelého, navykať teda dieťa už odmalička na nezdravé „maškrty“ spomaľuje jeho zdravý telesný vývoj. Veľa rodičov zvykne tvrdiť, že ono to chce skúsiť, ale snáď dieťa polročné či ročné nevidelo v živote čipsy, alebo keksíky? Dieťa nemôže vedieť či je to dobré, alebo nie, preto to „chcenie“ a či mu to splníme je vyslovene zodpovednosťou rodiča.

Každý dospelý si má byť vedomý, čo je vlastne skutočne spojené s plodením. Doteraz v tom bola iba ľahkomyseľnosť, bezmyšlienkovitosť a tiež falošné názory. Pochopte, že na šancu znova sa inkarnovať čaká veľké množstvo duší. Sú to spravidla také ľudské duše, ktoré ostali zachytené karmickými vláknami a hľadajú akékoľvek vyrovnanie v novom pozemskom živote.

Sme v období kedy sa naposledy rozhodujeme, na ktorej strane chceme stáť a je našou zodpovednosťou k tomu tak aj pristupovať. Na každom jednom dni záleží! Myslím, že každý s nás určite vie, kde svoje slabosti má a na čom treba zapracovať. Preto prajem všetkým, aby v sebe našli dostatok sily, pevnej vôle a DOBRÉHO chcenia k tomu, aby na nich začali pracovať a starali sa o seba ZODPOVEDNE a UVEDOMELO.

Až keď sa človek rozhodne urobiť si poriadok v hlave a v živote, napojí sa na tie správne prúdy, ktoré ho budú nadnášať a pomáhať mu na jeho ceste. Začať je prvý dôležitý krok, no pokračovať v úsilí aj skrze ťažkosti, ktoré sa určite dostavia, je nevyhnutné. Neskĺznime do lenivosti, napnime všetky svoje sily a schopnosti, lebo ak je naše úsilie trvalé, skôr či neskôr sa dostavia výsledky.

1 komentár

  1. Anonym

    Z knihy Tajomstvo svätého grálu-
    Vo svetle pravdy🙃

    Odpovedať

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *