Viera vo víťazstvo dobra v dnešnej dobe vrcholu zla!

Pár rokov dozadu predpovedal „ľudomil“ Bill Gates obrovskú pandémiu, v ktorej budú zomierať milióny ľudí. Predpovedal, že štáty budú ekonomicky kolabovať, že nebude fungovať elektrika, že bude obmedzený prístup k základným potravinám, a tak ďalej. Z informácií, zverejňovaných zosmiešňovanými konšpiračnými kruhmi je už dlho známe, že elita takzvaných vyvolených sa rozhodla zabrať planétu Zem iba sama pre seba. Rozhodla sa zredukovať premnožené ľudstvo na zlatú miliardu, tvoriacu základnú obslužnosť a správu území všetkých štátov. Týmto spôsobom chce elita zároveň vyriešiť aj všetky doterajšie ekologické problémy.

Obyvateľstvo je testované na koronavírus a na takzvaných odberných miestach sú im odoberané vzorky ich DNA, pričom určité percento z nich je vyčlenené na ďalšie skúmanie. Na skúmanie toho, kde sa stala chyba, a prečo sa mnohí jedinci stali proti vírusu rezistentní. Neúspech vírusu je však suplovaný mediálnou hystériou, pretože proces inštalácie Nového svetového poriadku bol už zahájený. Už bola nastúpená cesta k zotročeniu ľudstva a jeho zbavenia všetkých doterajších slobôd.

Pod zámienkou boja proti pandémii začína obyvateľstvo pomaly akceptovať svoju neslobodu a zmieruje sa s ňou. Ustavičné obmedzenia a kontroly sú na dennom poriadku, nová realita ľuďom pomaly prechádza do krvi a stáva sa pre nich normou.

Na prianie svetovej elity vyvolených náš starý svet skončil a my sme sa ani nenazdali, ako sme sa prehupli do reality Nového svetového poriadku, so všetkými jeho kontrolami, obmedzeniami, šikanou, nátlakom, donucovaním a neslobodou. Svetová elita vyvolených prevzala moc na zemi a ľudstvo tancuje tak, ako mu píska. A aby všetko prebiehalo hladko, o to sa starajú takzvaní politici, čiže bábky v rukách elity, uskutočňujúce jej zámery v každom jednotlivom národe. A zdá sa, že niet sily, ktorá by tomu dokázala vzdorovať a zabrániť ďalším plánovaným krokom elity na ich ceste k úplnému zotročeniu ľudstva. Približne takáto je v súčasnosti situácia na svete, čo môže v mnohých vyvolať strach, depresiu a rezignáciu z toho, že zlo a temnota na zemi víťazia, a že sa s tým už nedá vôbec nič robiť.

Tento text však vznikol hlavne preto, že tomu tak nie je! Že všetko je a bude inak, než si to pripravila zvrátená elita vyvolených! Existuje totiž niečo, s čím nepočíta a čo jej zásadným spôsobom zamieša karty. Čo je to?

Možno poznáte úslovie, že ak chceme Stvoriteľa rozosmiať, povedzme mu o svojich plánoch. Svetové elity majú všetko dopredu naplánované. Za svojim cieľom kráčajú systematicky už dlhé desaťročia. Majú vo svojich rukách banky a svetovú ekonomiku. Majú vo svojich rukách mienkotvorné médiá a politické reprezentácie takmer všetkých štátov na svete s výnimkou tých, ktoré sú označované za takzvané totalitné režimy. So všetkým počítali a všetko majú rozfázované a pripravené. Chcú si uchmatnúť celú planétu iba pre seba, ale pri tom zabudli na skutočného Majiteľa Zeme a na jeho plány s ňou.

A práve to sa im stane kameňom úrazu! Neuvedomili si totiž, že v Pánovom stvorení je úplne každý bez výnimky podriadený jeho zákonom, v ňom fungujúcim. A tieto zákony nerozlišujú medzi tým, kto patri k elite a kto nie. Nerozlišujú medzi tými, ktorí sami seba považujú za vyvolených a medzi tými, ktorí majú byť z vôle vyvolených zo zeme vyhladení. Zákony Pána nadeľujú každému rovnako a bez rozdielu!

A medzi nimi je treba zvlášť vyzdvihnúť zákon spätného účinku. Ten dáva žať každému človeku osobne presne to, čo zasieval. Preto Syn Boží upozorňoval na to, že máme chcieť iba dobro, že máme ľuďom pomáhať a máme ich milovať podobne, ako milujeme seba samých. Ak totiž takto robíme, v železnom zákone spätného účinku neomylne zožneme v podobe dobra a šťastia všetko to dobro a lásku, ktoré sme siali tým, že sme ich prejavovali iným.

Ak by sme ale robili opak, ten istý zákon spätného účinku by nám nakoniec neomylne vrátil našu nelásku a naše zlo, konané vo vzťahu k iným, pretože je v ňom skryté požehnanie a šťastie pre každého, kto koná dobro a pomáha blížnym, avšak zároveň nešťastie a skaza pre každého, kto koná zlo a blížnym škodí. Na hlavu zla sa preto raz bude musieť v smrtonosnej žatve spätných účinkov zákona zvratného pôsobenia zosypať ním samotným zasiate zlo a zničiť ho, zatiaľ čo na hlavu dobra sa vznesie požehnanie všetkého ním rozsievaného dobra a povznesie ho. A preto tí prví, čiže vyvolené elity so všetkými ich zvrátenými plánmi sa stanú poslednými, a tí poslední, čiže všetci naivní dobráčikovia s vierou v lásku a spravodlivosť sa stanú prvými. A preto železné zákony Pána, fungujúce v jeho stvorení napokon zhatia plány tých, ktorí sa považovali za vyvolených a naopak, vyzdvihnú a povýšia všetkých, prechovávajúch v sebe dobro, spravodlivosť a ochotu pomáhať iným.

V nadchádzajúcej neľahkej dobe budeme musieť ešte pravdepodobne mnohé zažiť a podstúpiť, ale nech sa už bude diať čokoľvek, mali by sme si v sebe uchovať vieru v dobro. Vieru v dobro a v jeho víťazstvo! Vieru v dobro, ktorá sa bude prejavovať v našom živote konaním dobra za každej situácie. Ktorá sa bude prejavovať našim úsilím o spravodlivosť a čistotu. Ktorá sa bude prejavovať vo forme nášho nesebeckého dávania a pomáhania iným, ako i vo forme súcitu s utrpením druhých.

A dobro nakoniec zvíťazí! Zvíťazí spolu so všetkými, čo v neho verili a čo ho žili. Preto za žiadnu cenu v sebe nenechajme zasypať vieru v dobro a v jeho víťazstvo, i keď táto viera v nás bude vonkajším dianím silne atakovaná.

Skutočnosť, že sa veci v súčasnosti dali takýmto obrovským spôsobom do pohybu však nie je vôbec náhodná, pretože duchovne orientovaní ľudia dobre vedia, že žijeme vo veľmi výnimočnej dobe. Že žijeme v dobe veľkého duchovného evolučného kroku, ktorý má ľudstvo posunúť na oveľa vyššiu úroveň. Má dôjsť k očiste od všetkého starého, nesprávneho a pokriveného, a všetko sa má stať novým, lepším a oveľa duchovnejším. Dôjde k tomu na základe stupňovaného tlaku Pánovho Svetla, ktoré už dáva všetky veci do pohybu.

Nie je teda vôbec náhoda, že svetové elity zahájili rozhodujúce kroky k nastoleniu Nového svetového poriadku práve v dnešnej dobe. Ich čin bol vynútený prvým dotykom lúča Pánovho Svetla, a ten spôsobil, že všetko v ľuďoch vnútorne skrývané a utajované sa musí prejaviť aj navonok, aby to ukázalo svoju pravú tvár. Aby to ukázalo, aké to v skutočnosti je. A to sa nestalo len u svetovládnych elít, ale u každého človeka. To znamená, že jednotlivci i národy budú musieť na vlastnej koži prežiť a prostredníctvom vonkajšieho diania spoznať, akí vnútorne sú a nakoľko kvalitné hodnoty uznávajú.

No a v druhej fáze, keď sa tlak Pánovho Svetla ešte výraznejšie zosilní, budú všetky dôsledky našej sejby, nech už boli dobré alebo zlé, vrhnuté zákonom spätného pôsobenia voči nám samotným. Ak sme siali dobro, dostane sa nám dobra, ktoré nás oblaží a povznesie. Ak sme ale siali zlo, dostane sa nám zla, ktoré nás zničí. Tak prebehne súd! Nebude nás teda súdiť Pán, ale my sami sa budeme súdiť v účinkoch jeho železného zákona spätného pôsobenia.

Čo bolo dobré a k dobru usilujúce ešte viac rozkvitne a v budúcej požehnanej dobe na zemi prinesie nádherné ovocie. Čo však bolo zlé, zlom nasiaknuté a zlu podliehajúce, čo v sebe prechovávalo deštruktívny a proti ľudský spôsob myslenia, to bude v samým sebou vytvorených nevyhnutných spätných účinkoch zla deštruované a zničené. Zlo zmizne, aby sa dobro mohlo na zemi konečne plne rozvinúť.

Preto hlavy hore ľudia dobrého srdca! Čím viac budeme v sebe a okolo seba podporovať dobro, tým skôr zvíťazí a nám všetkým svitne nové ráno. Nech nás preto nedeprimuje nastávajúca tma, pretože čím je hustejšia a nepreniknuteľnejšia, tým bližšie je svitanie.

Zdroj

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *