Čas sa doslova zrýchľuje

Mnohí ľudia sa vyjadrujú o tom, že čas akoby sa zrýchlil.
V čase, keď ráno vstaneme, hodiny rýchlo plynú a čoskoro je neskoré popoludnie a potom večer. V čase, keď ideme spať, sa zdá, že veľmi skoro príde ráno.

Niekedy sa ľuďom stáva, že sa ponáhľajú, aby dokončili každodenné úlohy, kým príde večer, a niekedy nie je dostatok času na to, aby urobili všetko, čo si naplánovali. Veľká časť ľudstva je rozrušená, znepokojená a vyčerpaná.

Nie je ilúziou, že čas beží rýchlejšie.

Zem/Gaia má rýchlejšiu vibračnú frekvenciu – rýchlejšie sa „točí“, pretože „Ona“ prijíma väčšie SVETLO z nášho Slnka a pretože celá naša slnečná sústava pokračuje v putovaní Fotónovým pásom – pásom intenzívneho žiarenia.

Podľa výskumov Duchovnej vedy bola naša planéta v roku 2000 n. l. ovplyvnená veľmi hlbokým spôsobom a začala prijímať mimoriadne intenzívne množstvo SVETLA, ktoré spôsobilo zmeny vo vnímaní ľudského vedomia a v následnom životnom štýle mnohých ľudí – inými slovami, nárast vedomia alebo VYŠŠIE VEDOMIE.

Naša planéta dokončuje 208 miliónov rokov okolo Veľkého centrálneho Slnka a tento cyklus sa pohybuje proti smeru hodinových ručičiek.

Teraz sa pohybujeme medzi štvrtou a piatou dimenziou a vyššie a dve ďalšie galaxie sa zoraďujú s našou, čo spôsobuje – spolu so slnečnou energiou – veľké planetárne posuny.

Tento posun aktivuje vnútorné jadro a magnetické pole našej planéty, pretože „Ona“ dostáva posilnenie od nášho Slnka, fotónového pásu a vonkajších galaktických energetických prúdov.

Tým sa zvyšuje „Schumannova rezonancia“ (frekvencia a amplitúda vibrácií) Zeme/Gaie – otočenie „Jej“ osi a sila a rozpätie pulzácií od kozmických síl (slnečné erupcie, slnečný vietor, výrony koronálnej hmoty atď.).

Naše vnímanie času sa teda zrýchľuje, rovnako ako naša ľudská molekulárna štruktúra. Predstavte si, že ste na rýchlo sa pohybujúcej horskej dráhe, ktorá sa obrovskou rýchlosťou približuje hore a dole a dookola.

Ak sedíte na horskej dráhe, aj vy sa pohybujete hore, dole a dookola.

Váš nervový systém sa zrýchľuje, môžete pociťovať úzkosť, môže vám búšiť srdce a môžete mať závraty. Keď sa jazda zastaví, stále ste rozrušení a musíte sa upokojiť zo zážitku na horskej dráhe. Musíte si zvyknúť na to, že ste na zemi, kráčate rovnomerným tempom a normálne dýchate. Musíte dosiahnuť „rovnováhu“ a stať sa „uzemneným“.

Premýšľajte o tom, čo sa deje s rýchlejším pohybom našej planéty, ako o metaforickej nepretržitej „jazde na horskej dráhe“. Naše fyzické nádoby, emócie a myslenie sa menia, aby sme boli schopní zvládnuť „jazdu“, pretože táto planetárna „horská dráha“ sa už nevráti späť. Špirála nahor, nadol a dookola sú dimenzionálne posuny, očisty a čistenia.

Tu je rovnica, ktorú musíme pochopiť:

Vyčistenie a prečistenie znovu nastavuje naše planetárne vibračné pole.
Nové vibračné pole vytvára nové energie.
Nové energie transformujú vzorce myslenia a pozdvihujú vedomie.
Transformácia myslenia a zvýšenie vedomia vytvárajú väčšiu životnú silu.
Väčšia životná sila vedie k rozvoju super-vedomia, ako aj novej fyzickej nádoby.

Ako bolo povedané v starobylej EMERALDOVEJ TABUĽKE: „Čas je ilúzia zmyslov. Minulosť a prítomnosť sú stále s nami“ (Tehuti). Čas je teda špirála – vzostupy a pády v skúsenostiach – striedanie „jug“ alebo „vekov“, ako sa o tom hovorí vo védskych písmach, a všetko, čo sa odohralo v našej ríši, je zaznamenané vo večnom obvode kruhov, ktoré tvoria vesmír – v jeho „akašickom zázname“.

Uvažujme o tomto verši z BHAGAVAD GÍTY: „Neexistuje nič také ako nečinnosť, pretože všetky vesmíry sú v neustálej činnosti a existuje viacero vesmírov.“ (Šrí Bhagaván Krišna).

Keď sa rozhodneme uvoľniť „3d“ každodenný politický, filozofický a sociologický chaos a naučíme sa „jazdiť“ na kozmickej „horskej dráhe“ a ako sa prispôsobiť jej vyšším vibračným energiám, zrýchlenie času sa nám nebude zdať také hrozivé, ale skôr si uvedomíme, že je to možno Božie požehnanie, ktoré nás rýchlo uvádza do vyššieho veku – „nového zlatého veku“ -, takže „raj na Zemi“, o ktorom sa často hovorí v rôznych svetových písmach, sa prejaví ako skutočnosť, a nie len ako zbožné želanie.

„Nový zlatý vek“ v skutočnosti existuje v inej dimenzii, ktorá ešte len musí byť dosiahnutá v súčasnom časopriestore, s ktorým sa ľudstvo na Zemi/Gaii v súčasnosti zaoberá, pretože zúria vojny a vyskytujú sa ekonomické problémy a svetu sa vnucuje nebezpečná medicína a niektoré aspekty vedy sa pokúšajú konkurovať ZDROJU a hladomor sa pohybuje v určitých sektoroch ľudstva a klamstvo, podvádzanie, nenávisť a krádež sú „normou“ pre mnohých z „3.“ ríše.

SVETLO ZDROJA zvýši „SVOJU“ pozornosť na to, čo sa odstraňuje, a SVETLO sa zrýchľuje vo „SVOJOM“ pohybe.

Čas sa zrýchľuje vďaka SVETLU.

Zdroj

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *