Zvíťazíme ako bojovníci Boží

Ak vybudujeme v sebe odvahu a duchovnú silu, ak budeme dostatočne odhodlaní k náprave a k životu podľa zákonov Božích, budeme schopní prijať všetko potrebné k tomu, aby Božia Vôľa mohla cez nás konať a pomohla nám zvíťaziť.

Bežný človek veľmi nevníma, že sa okolo neho niečo veľké odohráva. Tak ďaleko sme sa odklonili od pôvodnej úlohy človeka na zemi. Ľudstvo poväčšine úplne zabudlo na svoj duchovný pôvod. Strata tohto uvedomenia spôsobila postupné zmenšenie duchovných schopností, čo videlo až k úplnému odizolovaniu pôsobenia ducha v každodennom pôsobení človeka. Momentálne u ľudí prevažujú materialistické snaženia, či pokrivené zmäkčilé dogmy prebraté z tisícročiami pokrútenej tej, či onej viery. Ak človek neprecitne, napriek tomu, že v sebe prechováva veľké množstvo svetla, je rovnako „neužitočný“ ako tí, čo úplne duchovne zaspali, alebo sa nechali strhnúť temnom.

Vzhľadom na to, že v dnešnej dobe existujú vediaci a aj osobitne povolaní ľudia k veľkým úlohám v tomto duchovnom boji, je potrebné neustále udržiavať toto vedomie ľudského pôvodu a povedomie o tom, čo je potrebné vykonať, aby bol prebiehajúci duchovný boj všetkým čo najviac uľahčený. Najväčšie bremeno nesú tí povolaní, ktorí precitli k svojej úlohe a duchovný zrak sa im otvoril natoľko, že spoznali svoje poslanie a dozreli k poznaniu. Za nimi potom vediaci, ktorí sa dostali k Slovu a postupne sa snažia a vradzujú sa do pôsobenia zákonov Božích.

Tu teda treba podotknúť, že spoznávanie a učenie sa je iba prvým stupňom cesty. Najdôležitejším je pochopenie cez prežitie. Žiadne z duchovných zákonitostí nie je možné pochopiť čisto rozumom, pretože duchovné dianie sa rozumom obsiahnuť nedá. Preto treba pilne pracovať na prebudení duchovného citu, ktorý umožňuje tieto zákony pochopiť a prijať ich za svoje.

Keď raz človek na svojej vlastnej skúsenosti prijme zákony a vie podľa nich žiť, je pre neho najdôležitejšia úloha podľa nich ďalej pôsobiť. Je to niečo akoby ste každé ráno vstali a vedeli presne čo treba robiť, pretože už ste sa naučili umyť si ráno zuby a obliecť sa. V tomto prípade je to napríklad tak, že viete presne, kde je pravda ak sa potýkate so situáciou, kde sa ostatným ľuďom názory rozchádzajú, viete intuitívne informácie, o ktorých nemáte vedomé poznanie, alebo z akéhokoľvek človeka vycítite na prvý pohľad, čo je zač. To je len malá časť toho, ako dokáže duch pôsobiť, keď je dostatočne prebudený. Napojenie na duchovné vedenie je silný vnútorný pocit, ktorý vás smeruje za každých okolností konať v Pravde a vo Vôli Božej, pretože inak by to porušilo zákony, v ktorých súlade žijete. U každého sa to môže prejaviť inak, ale každý túto šancu a vedenie má na dosah ruky. Každý z nás má v sebe dané schopnosti a vlastnosti, každému osobito pridelené, aby sme mali všetko, čo v tomto živote budeme potrebovať na odčinenie predošlej karmy a slúžiace nám k naplneniu nášho pozemského poslania. Jeden môže vidieť, iný môže počuť a ďalší znova niečo vycíti. Preto nie je možné sa akýmkoľvek spôsobom vyhovárať na nejaké nevýhody voči ostatným.

Málokto je však natoľko duchovne prebudený a vyzretý, aby dokázal kráčať každý deň po presne vytýčenej ceste Svetla. Je to celkom jednoduché, ak má človek naozaj pevné chcenie, ale vďaka tomu, v akom sklesnutom stave sa ľudstvo teraz nachádza, toto chcenie je testované temnom, ktoré sa tiež snaží človeka strhnúť do svojej moci. Práca na sebe je každodenným chlebom človeka duchovne prebudeného, ktorý chce bohumilo viesť svoj život. Je to najväčším prejavom vďaky za všetky dary, ktoré denne prijíma. Každý pohyb i myšlienka preto mali by byť prežiarené láskou, duchaplnosťou a jasne dávať najavo, v koho mene človek kráča životom. Nech je náš celý životom odrazom našej pevnej viery a poznania duchovných zákonitostí, aby sme mohli hrdo predstúpiť pred trón Boží, keď ten čas príde.

Práve táto doba bude od nás čoraz viac vyžadovať a overí, či sme dosť pevní na využívanie  svetlej sily, alebo nás jej požiadavky zomelú. Je iba na nás, kam sa vyberieme, no každý z nás má za úlohu zastávať miesto piliera svetla, čo najviac brániť Pravdu a to aj napriek ťažkostiam, ktoré nás postretnú. Bez námahy sa ani koláč sám neupečie, preto nečakajme, že nám odmena padne len tak do náručia. Každý kto je v tomto čase medzi nami, musí prejsť svojou cestou, odčiniť mnoho napáchaného zla a nespravodlivosti, ktorého sa počas svojich životov na Zemi dopustil. Potrebuje sa očistiť, aby mohol vidieť tie stupienky, ktoré jeho duch musí použiť k vzostupu, aby vošiel do ríše ducha, do raja. Pohodlným sedením a tichým vyhýbaním sa nič človek nedosiahne, práve naopak. Všetci, ktorí majú v sebe Pravdu, musia byť jej hlásateľmi a dbať na to, aby sa šírila ďalej. Nepracujte na úkor svojich síl, ale pracujte zo všetkým, čo v sebe máte. Pravda požaduje byť videná a počutá a už niet času na to, aby sme zaháľali.

Praktizujme modlitbu, ktorá sa stala činom; živá svieža, radostná a čistá. Človek, ktorý pozná stvorenie v jeho zákonitej činnosti, stojí správne v Božej vôli, jeho cesta i život musia bohumilé!

To je to opakované „udržiavajte krb svojich myšlienok čistý“ pretože v čistej mysli sa vyvíjajú iba čisté Bohom chcené myšlienky, ktoré inšpirujú postoje a činy, ktoré vytvárajú realitu okolo nás. Preto dbajte na toto základné pravidlo a nezahlcujte sa myslením z rozumu, načúvajte myšlienkam, ktoré k vám prúdia z výšin a budete vyzbrojení konať správne za každých okolností! V tomto snažení v tej najčistejšej láske a nezištnosti niečo také ako závisť, nenávisť, klamstvo prestanú existovať.

Je to nesmierne náročné, keďže číhajú na nás nástrahy temnoty, ale aj tí najlepší bojovníci môžu spadnúť, ak sa oprášia a vrátia sa naspäť k svojmu boju. Je nám poskytnutá šanca, aby sme v čo najkratšom možnom čase, dokázali aktivovať svoju duchovnú iskru a spoluzachvievať sa vo svojom snažení a konaní so zvýšeným duchovným vyžarovaním. Ak toto dokážeme, budeme spätne posilnení do ďalšieho pôsobenia. Miera nášho pokroku, duchovnej vyspelosti, miera čistoty našich postojov a konania nám bude meradlom úspechu. Keď totiž my zlyháme, dovolíme zlu, aby sa šírilo. A len keď bude zlo dôkladne vyhubené, bude otvorená cesta k všeobecnému vzostupu, skôr nie.

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *