Nevpúšťame, nespúšťame, nepúšťame, neopúšťame (sa to)

Naozaj energia posledných dní sa nesie v zmysle „no a čo……….“. Ak sa jedná o to, že máme nízku seba hodnotu a potrebujeme sa zdvihnúť,zastať si seba, presvedčiť seba, že som dôležitý v tej situácii ja, má táto formuka veľký význam a je veľmi účinná. Je to situačná formulka na zdvihnutie seba vedomia i sebavedomia.
Ale, ….ak sebavedomý som a chýba mi v pár momentoch uvedomenie, či súcit, empatia, vcítenie sa, lebo až príliž vnímam seba a svoje potreby, tak táto formulka je na škodu. Prečo?
Pretože napácha viacej škody ako bolo spáchané do toho momentu.
Nemali by sme kráčať životom, ako hluchí a slepí, či opantaní (jedine čistou nezištnou láskou 🙂, to je povolené 🙂 ).
Udržujme bdelého, cítiaceho ducha a vnímajme súvislosti.
Konajme vedome, súcitne, ale pravdivo, spravodlivo a čestne. Robme tak, aby sme mali radi svoj obraz a boli na seba hrdí.
Ak sme sa už niekde dopracovali – niekde „vyšplhali“, použime všetku silu, aby sme sa udržali. Nedovoľujme, aby sme padli dolu (energeticky). Áno, je potrebné obrovské množstvo energie na udržanie stavu a práve preto, buďme prezieraví a uvedomujme si, koľko nás bude stáť jediná chvíľa zaváhania a následného prudkého padnutia dolu. Koľko energie je potrebné potom vynaložiť na tú istú cestu hore, ale už s mnohonásobnými prekážkami (výčitky, vlastné podkopané sebavedomie, že som zlyhal raz, alebo, že zlyhávam a padám neustále, myšlienky, že nie som dosť dobrý, myšlienky, že to nezvládnem, že to nedokážem, myšlienky, že tí druhí ma nepodržia a ja som na všetko sám, myšlienky že som sám a zostanem sám, sebaľútosť, strachy a …… )
Preto prosím buďme bdelí, prezieraví a
nevpúšťajme….(do….),
nepúšťajme…. (sa? to?),
nespúšťajme….(sa? to?).
neopúšťajme (sa? to?)
Prosme o stabilitu, pretože v nej sa skrýva istota, pevný neotrasiteľný základ i vyrovnanosť. Tam strach nemá miesto. Niekedy stačí byť dostatočne silný na to, aby som všetko postavil na „obyčajnej“ neobyčajnej viere.
Želám nám:

 • „zdravé“ používanie „no a čo“,
 • nezotrvávanie v chybných krokoch, či rozhodnutiach,
 • neuhasínajúcu chuť napredovať,
 • pozitívnu a svetlu otvorenú myseľ, aby sme udržali, nespúšťali, nepúšťali, nevpúšťali a neopúšťali… ,
 • nezlomnú a neotrasiteľnú veru bez strachov,
 • odpustenie si,
 • zdravé seba vedomie,
 • vyrovnanosť,
 • prijatie seba vo svojej dokonalej nedokonalosti, alebo nedokonalej dokonalosti
 • a rovnako prijatie i iných v ich do_konal_osti, či ne_dokonal_osti.
  Majme krásny deň a pokúšajme sa robiť šťastných aj iných …. (dávajme tam, kde to najmenej čakajú, ale najviac potrebujú, tam bude i najväčšia radosť a vďaka).

S Láskou Tatiana

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *