O nedostatku pravej pokory

To, čo dnes ľudstvu najviac chýba, je popri čistote srdca pokora. Pokora, ktorá pramení z poznania kontextu a zmyslu ľudského života na Zemi.

Zem je miestom, kde majú prichádzajúci – rodiaci sa ľudskí duchovia milostivú príležitosť napredovať na svojej ceste k dospelosti.

Múdry poriadok Stvorenia, nasledujúc prvotnú Božiu vôľu, stvoril svet hmoty, ktorého súčasťou je tento vesmír, táto malá Zem. Sily bytostných služobníkov s vernou trpezlivosťou a starostlivosťou priviedli život na tejto planéte od samého začiatku až k vyvrcholeniu, keď bolo prvým dušiam, ktoré obsahovali ľudsko-duchovné jadro a silne túžili po sebauvedomení, umožnené vteliť sa na pozemskú úroveň.

Ľudské duše na začiatku vekov s radosťou a s vedomím veľkej milosti Svetla, ktorá to všetko umožnila, prežívali každý deň obohacujúce poznanie života, ktoré dostávali.

Ľudia s vďačnou pokorou dvíhali ruky v modlitbe a chválili Toho, ktorý prebýva vysoko nad všetkými svetmi a vo svojej veľkej múdrosti a láske im umožnil toto všetko zažiť.

Na začiatku vekov na Zemi boli ľudia vo svojej čistej pokore ako radostné deti, ktoré prežívali každý deň ako veľký zázrak svojho bytia. Na začiatku, keď bolo ľudským dušiam dovolené prísť na Zem, aj im bolo dovolené, aby boli vo svojej radosti a vďačnej pokore každý deň obdarúvané darmi, o akých sa dnešnému ľudstvu ani nesníva.

Bohužiaľ, človek v priebehu tisícročí takmer úplne stratil toľko potrebnú vedomú pokoru zo svojho vnútra. V samoľúbosti a veľkolepej pýche na svoje poznanie tohto sveta ľudia stratili vedomosti o celku Stvorenia.

Čím viac rozoberajú hmotu Zeme vo svojej intelektuálnej túžbe uspokojiť svoje ja tým, že všetko lepšie poznajú, tým viac strácajú pravé poznanie celého mnohonásobne väčšieho diela Stvorenia, ktorého súčasťou je hrubá hmota a najmä táto Zem, pochádzajúca zo zrnka piesku na morskom pobreží.

Snaha presadiť sa tu na Zemi za každú cenu privádza človeka k tomu, že sa uzatvára bariéra k skutočnému, mnohonásobne väčšiemu a plnšiemu životu v celom Stvorení.

Dnešné ľudstvo sa považuje za stred vesmíru. Myslí si, že to, čo je najdôležitejšie tu na Zemi, je najdôležitejšie aj pre všetok ostatný život, nech už je kdekoľvek, a že starosti drobného ľudského humbugu, politikárčenia a kupčenia musia byť starosťami Boha a samotného Stvoriteľa, ak človek smie existovať.

Ach, aká je v tom všetkom chyba! Blud vytvorený falošným dojmom egocentrizmu pozemského človeka v masách vesmíru, ktorý stratil svoje pravé poznanie a s týmto poznaním aj svoju čistú živú pokoru voči veľkosti diela Stvorenia.

Človek sa môže a má podieľať na úžasnom diele Stvorenia, ale najprv sa musí zmeniť, aby tak mohol urobiť. Takéto ľudstvo, akých je dnes väčšina, zostane uzavreté pre spojenie s inými svetmi a úrovňami Svetla vo Stvorení.

Duchovný stav dnešného ľudstva to sám osebe vylučuje.

Takže stačí viac pokory a všetko sa môže zmeniť!

Samozrejme, pokora musí byť živá a čistá, musí vychádzať zvnútra, a nie byť len sformovaná do slov a viet, aby vytvárala vonkajší dojem. Falošná pokora je podľa veľkých zákonov stvorenia horšia ako lož a krivá prísaha.

Faloš vo všeobecnosti bude zmietnutá z tejto zeme v perspektíve postupujúcich udalostí silou bytia, ktorá sa zvyšuje každým dňom.

Nakoniec, keď všetko, čo prichádza, pominie, bude Zem naďalej patriť len tichým a pokorným ľuďom.

Tento prísľub však treba vnímať v živom poznaní. V žiadnom prípade totiž nenaznačuje, že by uprednostňoval niektoré zo svetových náboženstiev.

Jemný a pokorný človek je len ten, kto má dobré srdce a zachováva úctu a slušnosť voči iným ľuďom. Preto je jemný a pokorný človek spolu s dobrotou vo svojom srdci aj živý a energický, plný radosti a ušľachtilého, vznešeného správania.

Porozhliadnime sa po takýchto ľuďoch dnes.

Kiež by raz bolo takýchto ľudí čo najviac! Potom konečne bude medzi ľuďmi na zemi vládnuť mier, harmónia, súlad a porozumenie ako niečo bežné, a nie výnimočné a izolované, ako je to v súčasnosti.

Dnešný duchovný stav však žiaľ naznačuje niečo celkom iné.

Bez znovuobjavenia pravej vedomej pokory nebude ľudstvo nikdy schopné začať svoj vzostup tu na Zemi!

Zdroj

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *