Sejme Lásku, Konajme Dobro

Nech je každý deň radostným poďakovaním Bohu za všetky dary a požehnania, ktoré sa nám dostávajú.
Služba Bohu založená na dobrovoľnej voľbe a jej napĺňanie zo srdca a preduchovnený život plný radosti a pohybu by mali byť náš každodenný chlieb. Ak má niekto pocit, že svoje poslanie nie je schopný naplno vykonávať práve kvôli nejakým vonkajším okolnostiam, nie je to celkom tak.

Prekážky na svojej ceste si každý stavia sám. A to v neúplnom pochopení pôsobenia zákonov Božích. Keď však postavíte Boha na prvé miesto, všetko ostatné do seba zapadne. Jedinou prekážkou je nesprávne nastavenie životných priorít. Prílišné rozumárčenie zatieňuje a zatláča skutočnú podstatu toho, ako máme žiť a našou úlohou je rozpoznať, kedy nás obmedzuje rozum a nastaviť sa späť na správnu cestu. Nie je ľahké byť takým akých nás chce mať náš Otec, hlavne nie v dnešnej dobe plnej nástrah, ale každý z nás má v sebe kompans a aj vo svojom okolí môže nájsť oporu v tých, ktorí sú už teraz vediaci. 

Veľmi častou prekážkou pre ľudí býva ich nevedomá lenivosť a rezignácia voči dianiu v nesprávnom nastavení mysle. A to v tom zmysle, že sa človek mylne domnieva, že koná dobro tým, keď sa do ničoho nezapája a stará sa iba o seba. Naoko to vyzerá pekne a človek je šťastný a žije si pokojný život, no cítiť z neho neživú silu až stagnáciu, ako nahromadené bahno v rieke. Je povinnosťou každého človeka, obdareného výsadou myslieť, aby všetko okolo seba do hĺbky skúmal! Ak sa iba zameriava na naplnenie svojich pozemských potrieb, padá na úroveň zvierat v tom ako iba pudovo koná a životom iba pláva.

Vyvarujte sa nečinnosti kvôli povrchným dôvodom. To je presne to, čo od vás temnota chce. Vediaci a povolaní, nedajte sa zmanipulovať!!! Vaša aktivita a plné odovzdanie vaším úlohám je to, čo vás má poháňať a pomáhať tak aj ostatným. Ak sa takíto ľudia budú spájať a obklopovať sa seberovnými, či takými, ktorí potrebujú ich vedenie, v konečnom dôsledku vytvoria svetelné stĺpy, ktoré sú tak potrebné pre ľahšie víťazstvo Svetla na zemi.

Spájajte sa všetci ľudia dobrej vôle a vytvárajte podporné komunity pre hľadajúcich. Vaše pôsobenie pre ľudí okolo vás musí byť citeľné a viditeľne. Keď žiarite Božím svetlom priťahujete k sebe ľudí vám podobných. Ukazujete cestu a ste príkladom. Takto meníte smer budúcich udalostí. Buďte si vedomí svojej moci a používajte ju správnym spôsobom. Pokiaľ sa cítite byť priťahovaní k niekomu, či niečomu, vyciťujte dôvod prečo je to tak. Zlo rado láka všemožnými spôsobmi. Buďte ostražití a opatrní, čistite svoje myšlienky, aby ste zbytočne nekalili vodu pre prúdy vedenia, ktoré k vám Zhora prúdi. Nepoľavujte teraz vo vašej snahe, práve teraz je vaša činnosť najpotrebnejšia. Ešte nie je dokonané! Nezaspávajte na vavrínoch.

Buďte požehnaní, kráčajte vpred s radosťou

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *