Snaha o prerod je nevyhnutná

Očakávajte znamenia skrze blížiace sa udalosti a energie. Nastávajúce obdobie nám bude jasne poukazovať na to, čo máme na sebe zmeniť, čo musíme napraviť a ako byť lepšími. Nielenže sa zintenzívňujú svetové udalosti dôležité pre nás všetkých, ale taktiež sa zosilňuje tlak požadovania Svetlom, ktorý nás nenechá ľahostajne a lenivo postávať. Nastavte si zrkadlo a vnímajte vaším duchovným zrakom.

K blížiacej sa obnove energií sa pridávajú silné vplyvy rozväzovania karmy, preto pokiaľ ste ešte niečo neodčinili, prípadne sa slabostí zbavujete pomalšie ako je požadované, budete zažívať situácie, ktoré vás budú obrusovať a smerovať k náprave. Dbajte na to, aby sa vaše chcenie k dobru posilňovalo každým dňom, aby ste prispievali k prerodu zeme. Zároveň si tak pomôžete pri zmierňovaní následkov pôsobiacej karmy.

Nitky pomoci sa postupne pripájajú k Zemi, hľadajú miesta kam sa ukotvia nadobro. Buďte aj vy takýmito miestami, nositeľmi Božej Pravdy a Čistoty. Súčasný svet musí odrážať duchovný stav nás všetkých, bez prerodu a zmeny zvnútra zmenu neuvidíme. Vnútorný stav človeka a vonkajšie udalosti sú vzájomne tesne prepojené. Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť okolo seba a dajte priestor nitkám pomoci ukotviť sa k vám.

Sústreďujte sa na povznesenie a povznášajúce myšlienky a obrazy, vysielajte energiu lásky, čistoty, dobra a spravodlivosti. Pomáhajte spájať rovnorodé energie k prejaveniu Vôle Božej. Pretavujte tieto energie do každodenného života vaším konaním. Nedajte sa zviesť zlom, ktoré sa vás snaží obrátiť naopak, oklamať a zmiasť – rozlišujte, používajte svoje vyciťovanie!!

Snahou o čo najčistejší život, pomáhaním si navzájom a podporovaním čistých a vznešených hodnôt v nás i okolo nás budeme spĺňať, čo je od nás požadované a tým aj vyjadríme vďaku Bohu za to, že nám umožnil a stále umožňuje poznávať a žiť v jeho Stvorení a dáva nám presný manuál k tomu, aby sme boli šťastní! Smelo vpred v plnení svojich úloh, s požehnaním z Výšin.

Zdieľať článok

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *