Vďačnosť Láske z Lásky v Láske

Ďakujem za všetko, čo ma postretlo.

Dobré ma napĺňa radosťou a nepríjemnejšie ma učí.

Čomu? Prijatiu, trpezlivosti, možnosti vlastnej voľby i tomu, že nie som bez_mocná, pokiaľ sa nepoddám a „neuverím“ „zlým“ hlasom okolo.

Ďakujem, že smiem užívať a využívať silu.
Ďakujem za múdre rady.
Ďakujem že „počujem“ a „vidím“.
Ďakujem že cítim a viem sa za to postaviť.
Ďakujem, že sa nebojím, ani nehanbím byť sama sebou.
Ďakujem, že som trpezlivá a akceptujem svoje chyby a dokážem si ich odpustiť.
Ďakujem, že si s pokorou uvedomujem svoju malosť i svoju veľkosť.
Ďakujem, že viem si priznať chyby.
Ďakujem, že sa viem ospravedlniť.
Ďakujem, že som bdelá a nenechávam veci, udalosti, či ľudí prejsť okolo bez povšimnutia.
Ďakujem , že z minima dokážem vyťažiť maximum.
Ďakujem, že sa viem tešiť z mála.
Ďakujem, že som hodna i (hodná) :-).
Ďakujem, že nezotrvávam dlho v nie pozitívnych myšlienkach.
Ďakujem za pomoc a silu, ktorá bez prestania tu je a v podobe nových udalostí a ľudí prichádza a je „naliate“.
Ďakujem, že nepodlieham pokušeniam (samozrejme že občas podľahnem, ale teraz ďakujeme 🙂 a sme pozitívni 🙂 ).
Ďakujem, že ak sa pomýlim, viem sa vrátiť „z kratšej cesty“.
Ďakujem za chyby, ktoré robím, lebo vďaka nim sa stávam múdrejšou.
Ďakujem že mám odvahu robiť chyby , lebo idem najlepšie ako viem s vierou v správnosť svojich rozhodnutí.
Ďakujem, že konám uvážene a v súzvuku s tým čo cítim, teda so svojou dušou.
Ďakujem, že verím vo svoje sny.
Ďakujem za podporu pri ich plnení.
Ďakujem za ukázanie a dokázanie , že všetko je možné.
Ďakujem za silu a povzbudenie, že smiem, môžem ba musím ich naplniť.
Ďakujem za prejavenú dôveru.
Ďakujem za spoločné zdieľanie.
Ďakujem za čas, ktorý je len pre mňa.
Ďakujem za mnohé dôverné odhalenia.
Ďakujem za chcenie, aby som porozumela – precítila.
Ďakujem za modlitby ktoré vykonávajú za mňa a pre mňa iní.
Ďakujem za krásne a povzbudivé slová.
Ďakujem za články ktoré pre mňa píšu.
Ďakujem za každú námahu „kvôli mne“ „k vôli mne“.
Ďakujem za inšpiráciu, že ja môžem písať.
Ďakujem za Lásku, za tú ktorú vidím i cítim i za tú o ktorej sa domnievam.
Ďakujem za neistotu, lebo tá ma robí istejšou.
Ďakujem za masky, lebo ma robia obozretnejšou a bdelejšou.
Ďakujem, že som stretla výnimočnosť.
Ďakujem, že sa dotkla mojej duše.
Ďakujem, že bola pocítená a precítená moja duša.
Ďakujem, že si.
Ďakujem že ste.
Ďakujem že som.
Ďakujem za odhalenie tienistých stránok môjho ja, lebo viem koľko práce musím na sebe vykonať.
Ďakujem, že napriek „realite“ zostáva/š/m/me/te/jú.
Ďakujem že v tomto nie jednoduchom „hmotnom“ svete sa presadzujú iné hodnoty.
Ďakujem, že mi veríš.
Ďakujem že pýtaš radu.
Ďakujem že smiem dať, keď je mi umožnené.
Ďakujem za neustály prílev sily v mojej snahe žiť Pravdu i Lásku
Ďakujem, že smiem byť v službe svetla.
Ďakujem, že moja viera je presvedčenie.
Ďakujem za každodenné prekvapenia.
Ďakujem, že ma vidíš, cítiš, počuješ, nepúšťaš a neopúšťaš.
Ďakujem za vnímavosť a bdelosť, lebo inak by sme neboli spojení.

Tatiana

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *