Sedem cností a sedem hlavných hriechov – OBŽERSTVO, STRIEDMOSŤ

OBŽERSTVO:

Obžerstvo (nenásytnosť) je nadmerné, nestriedme jedenie a pitie a mrhanie pokrmom. K tomu patrí aj prieberčivosť v pokrme, pitie alkoholu, drogy, fajčenie a pod. Oddávanie sa pôžitkom z požívania pokrmov, pitia alkoholu, fajčenia, užívania omamných látok… Nie je tomu ani tak dávno, keď sme si pokrm vážili, nebolo ho nadbytok a človek sa naň aj patrične narobil. A z toho mála čo zostalo, tak išlo domácim zvieratám a nie do smetí. Dnešný konzumný spôsob života, presne charakterizuje obžerstvo v dnešnej dobe, kde preplnené nákupné košíky, vyberané pokrmy a nápoje sú dôležitejšie ako čokoľvek iné. Stačí jeden dva dni voľna, keď nie je otvorený obchod a nákupné centrá sú niekoľko dní predtým plné ľudí. Tlak konzumu a reklamy je príliš silný. Mnohí ľudia stratili nad sebou kontrolu. Prišli pomaly o zdravý rozum. Stali sa zúrivými konzumentmi. Prakticky bez obmedzenia. Obžerstvo spolu so smilstvom je oddávanie sa pôžitkom tela, kde tomuto celému vládne rozum. Došlo to až tak ďaleko, že prevažne mladí ľudia poriadajú stretnutia (párty) s úmyslom oddávania sa pôžitkom jedenia, pitia, omamných látok a smilstva a v extrémnych prípadoch pod vplyvom spomínaných pôžitkoch aj uctievanie temna. Obžerstvo v akejkoľvek forme poškodzuje telo, ktoré potom nemôže správne slúžiť duchu v jeho vývoji, v zdokonaľovaní.

Protipólom obžerstva je striedmosť.

STRIEDMOSŤ:

Striedmosť je umiernenosť, sebakontrola, zdržanlivosť a miera, vnímanie celou mysľou, sebaovládanie, vyrovnanosť. Vyjadruje múdry a vyrovnaný vzťah k materiálnym statkom. Striedmy človek má kontrolu nad vlastnou spotrebou. Striedmy človek dobre a dokonale pozná svoje skutočné potreby. Dobre pozná, koľko skutočne potrebuje. To mu dáva pocit spokojnosti a vnútornej rovnováhy. Striedmy človek nikdy nesúťaží so svojim okolím. Nepotrebuje sa s nikým porovnávať. Vie, čo skutočne potrebuje a je spokojný s tým, čo má. Striedmosť je spojená s vysokou dávkou sebadisciplíny. Striedmosť je známka duchovnej zrelosti.

Striedmosť je základom zdravia. Základom dobrej telesnej a duševnej kondície. Striedmosť v jedle a pití je základom dobrého zdravia a dlhého života. Striedmosť v míňaní peňazí je základom dostatku a dlhodobej osobnej prosperity. Základom pokoja a dobrých výsledkov.

Striedmosť je nesmierne cenná ľudská hodnota. Symbol dôstojnosti, rešpektu a uznania.

Striedmosť má byť v práci, ako aj v oddychu. Príliš nezodpovedným telesným preťažovaním, či už prácou, cvičením alebo športom, človek ľahkovážne mrhá svojou životnou energiou, ktorá mu potom chýba na dozrievanie jeho ducha tu na zemi. Podobne je to aj s oddychom. Človek, ktorý trávi väčšinu svojho času oddychovaním, nič nerobením, postupne sa stáva strnulým, lenivým až stráca zmysel života. Striedmy človek nachádza vyrovnanosť v práci aj v oddychu.

Zdroj

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *