Sedem cností a sedem hlavných hriechov – LAKOMSTVO, ŠTEDROSŤ

LAKOMSTVO:

Lakomstvo, chamtivosť je smäd po vlastníctve, žiadostivosť, zvrátená túžba mať stále viac, bez ohľadu na iných, ba aj na ich škodu. Je to neochota podeliť sa o niečo čoho má človek zvyčajne značný prebytok a lipnutie na hmotných i nehmotných statkoch. Je to aj nekontrolovateľná túžba zhromažďovať majetok. Bujnosť, prepych, nenásytnosť, hrabivosť, osobný zisk, ale aj krádeže a úplatkárstvo. Vyznačuje sa túžbou získavať čo najväčší majetok a realizovaním tejto túžby. Lakomci si vážia hodnotu peňazí alebo majetku viac ako Boha. Lakomstvo v človeku vytvára pocit neistoty, človek sa začne spoliehať na majetok, peniaze. V nich nachádza falošný pocit istoty a zabezpečenia. Stále ho sprevádza dojem, že potrebuje viac. Lakomí ľudia sú úzkostliví a agresívni. Lakomý človek vidí len seba a v bohatstve a peniazoch moc nad druhými. Lakomý je aj ten, ktorý sa nechce podeliť o svoje skúsenosti nadobudnuté praxou, nápady, rady a pod. Za každou činnosťou, ktorú robí, vidí zisk, výhodu, prospech aj keby to bolo na úkor iných.

Protipólom lakomstva je štedrosť.

ŠTEDROSŤ:

Štedrosť je veľkorysosť, ochota dávať, uskutočňovať šľachetné myšlienky a skutky. Štedrosť je vyváženým stredom medzi rozhadzovačnosťou a lakotou. Je to ochota prispieť, podeliť sa. Nemôžeme si ju zamieňať s vypočítavou charitou, kedy dotyčný daruje za účelom zviditeľnenia sa alebo získania obdivu. Je to o spôsobe a účele darovania, o vnútornom nastavení človeka, ktorý daruje nezištne, s úmyslom pomôcť druhým a tým dostáva obdarovaný omnoho viac. Štedrosť nie je len umenie dávať, ale aj umenie prijímať. Sú ľudia, ktorí nechcú od druhých nič, lebo sa potom cítia dlžní. Štedrosť by sme mali prejavovať nie za účelom chvály alebo vďaky, ale pre dobro druhých a našou odmenou za prejavenú štedrosť je potom naplnenie človeka šťastím a radosťou. Na to aby bol človek štedrým, nepotrebuje byť bohatým. Štedrosť nie je to, keď darujeme čo už ideme vyhodiť, ale to čo sa nám páči, alebo čoho máme málo a s tým sa podelíme, nebyť ľahostajný k potrebám a pomoci blížnemu. Štedrosť pochádza z lásky, z lásky k blížnemu. 🌞

Zdroj

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *