Očistné dianie na Zemi

Aktuálne dianie vo svete a všetky závažné udalosti, ktoré prežívame sú témou, ktorá sa dotýka každého z nás. Obzvlášť by sa mala dotýkať tých, ktorí sú tzv. prebudení na duchu, ktorí chcú prispieť k povzneseniu spoločnosti a ľudstva nahor.

Ako sme si už predtým spomínali, náš hmotný svet je ovplyvňovaný naším myslením, ktoré sa transformuje do myšlienkových foriem a tie neskôr tvoria našu realitu. Preto je otázkou, ktorú by sme si mali klásť, prečo sme sa ocitli v takejto realite a čo znamenajú tieto udalosti?

Myslím, že každý už počul slovné spojenie posledný súd a to hlavne v zmysle toho, že ide o súdenie všetkých živých i mŕtvych Bohom, pričom v skratke povedané hriešnici budú odsúdení na večné muky v pekle a tí dobrí budú žiť v raji.  

Posledný súd je v skutočnosti dej, ktorý je výsledkom pôsobenia zákonov Božích, podľa ktorých prebieha všetko, čo sa deje v stvorení. Neustále sa opakuje zrod, dozrievanie, zrelosť a nakoniec smrť. Tak aj vo vývoji hmotného sveta musí raz prísť okamih prechodu od zrodu, k zrelosti až k rozpadu. Hmotný svet ako Božie dielo je ohraničený a pominuteľný. Večný a nekonečný je len kolobeh stvorenia s trvalým vznikaním, zanikaním a znovutvorením. Posledný súd nadíde raz pre každé stvorené teleso, ale to sa nedeje súčasne v celom stvorení. Je to nutný dej v tej časti stvorenia, ktorá vo svojom kolobehu dospeje do bodu, v ktorom musí začať jej rozklad, aby sa opäť mohla znovustvoriť. Bod, v ktorom sa má začať rozklad každého svetového telesa, je presne určený na základe dôslednosti prírodných zákonov → zákon spätného pôsobenia (čo vysielame sa k nám spätne vracia). Tento rozklad, ako sa môže niekto domnievať, nenastane počas jedného pozemského dňa. Čo sa týka našej zeme, začal tento proces už v období 20. storočia, kedy bola ľuďom darovaná posledná šanca a záchrana prostredníctvom knihy „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ od Abd-ru-shina, ktorá je duchovným základom pre náš vzostup.

My sa teraz nachádzame v konečnej fáze tohto procesu, ktorý sa prejavuje naplno vo všetkých viditeľných sférach života. Či už vidíme vo veľkom počte a čoraz častejšie sa dejúce prírodné katastrofy, alebo zvláštne a jedinečné prírodné úkazy, alebo je to spoločenské dianie, ktoré ženie mnohé národy do krajnosti. Každý z nás si v tejto chvíli musí naplno uvedomiť čo je v „hre“ a prebudiť v sebe ducha a duchovnú iskru, otvoriť sa Svetlu. Zapáliť tuto duchovnú iskru je možné len úprimnou túžbou po Bohu, po Svetle, po vzostupe do Božieho kráľovstva,  po čistote, ušľachtilosti, skrze pevnú vieru a zachvievanie sa v Láske. Človek bol stvorený Bohom a má slúžiť Bohu a jeho Stvoreniu v rámci dobra. Bol určený tvoriť dobro, krásu a požehnanie pre všetko v tomto Stvorení. Preto je našou úlohou denne si zachovávať svoju čistotu a neustále pracovať na svojom zdokonaľovaní sa. Musíme byť očistení od nízkych myšlienok, ktoré človeka pripútavajú na pozemské a hmotné, ktoré sa blíži k bodu rozkladu. Tí, ktorí usilujú ku Svetlu, sú postupne uvoľňovaní od hmoty a budú povznesení. Tí, ktorí sú už duchovne prebudení a Pravdu našli, pochopili a prežili ju, majú za úlohu šíriť ju ďalej medzi ľudí, aby sa ešte v krátkom čase stihlo pomôcť čo najväčšej časti ľudstva, ktorá je ešte záchrany schopná.

U nás na Slovensku a v Česku sú národy zmietané v boji s temnom cez politické usporiadanie a zmýšľanie ľudu snáď najviac v porovnaní so zvyškom slovanského sveta. Zlo nanešťastie preniklo do našich kultúr, preto môžete aj vo svojom blízkom okolí badať správanie ľudí, ktoré sa zhoršuje a upadá. Akú veľkú úlohu máme mať v boji s temnom, no je bieda pozorovať ako sa veľká časť oboch národov nechala strhnúť do temných nízkych energií, myšlienok až k strate viery. Aj keď dodnes sa tu udržiava najčistejšie duchovné jadro, nie je všetko vyhraté pokiaľ si ľudia nechajú skákať po hlave. Temno sa snaží o celkové zničenie slovanskej kultúry, ktorá sa pýši svojou neskazenosťou a duchovnou zrelosťou. Temno si toto veľmi dobre uvedomuje a keďže hlavnou hybnou silou temna je zničenie všetkého svetlejšieho, tak všetky temné mocnosti a sily sa v súčasnej dobe spojili, aby dosiahli svoj cieľ. Preto sa u nás ocitli tie najstrašnejšie kreatúry ovládané entitami temna, preto sa vo veľkom očierňuje Rusko. Temnota sa snaží huckať Slovanov proti sebe. Musíme sa zo všetkých síl vzoprieť a bojovať o záchranu samých seba i celého sveta, aby sme v časoch Posledného súdu splnili svoju úlohu a s pomocou nášho veľkého brata Ruska vykročili víťazne ruka v ruke do lepšej budúcnosti.

Kto už dobre rozumie tomu, že duchovné dianie sa odráža v hmotnom svete vie, že cez konflikt na Ukrajine, prebieha hrubohmotný pozemský boj temna zo Svetlom a zla s Dobrom. Rusko predstavujúce to dobro bolo vybrané ako nástroj záchrany nášho sveta a svoju úlohu tu zohráva aj prezident Putin. V Rusku trvalo zameriavajú na posilnenie národných a duchovných hodnôt, vo veľkom podporujú vlastenectvo a hlavne zakázali aktuálne tak veľmi populárnu agendu LGBTI a podporujú tradičné rodinné hodnoty. Z Ruska bol vykázaný Soros aj všetky jeho mimovládky, podporované západom za účelom rozkladu ruskej spoločnosti. Rusko v dnešnej podobe zbavené „západných“ spoločností a vplyvov je na správnej ceste k rozkvetu pretože správne identifikovali a pochopili, ktoré osobnosti sú pod vplyvom temna a čo najskôr sa ich zbavili.

V Česku a na Slovensku sme sa nielenže ocitli pod vplyvom týchto organizácií, dosiahli tu aj očividnú podporu viditeľnú v presvedčení nezanedbateľného množstva národa. Takzvané liberálne hodnoty sú pretláčané na každom rohu a manipulovať začínajú už od detstva. Preto je veľká úloha tých, ktorí poznajú Pravdu a musia ju šíriť! Vo veľkom sa vďaka konfliktu na Ukrajine odhaľuje mnohé temno, ktoré bolo doteraz na zemi páchané a preto sú aj najzaspatejší ľudia postupne prebúdzaní. Avšak iba tí, ktorí sa skutočne vydajú na cestu vzostupu budú pozdvihnutí. Ak chceme skutočne vidieť zmenu v dianí nielen v našich krajinách, tu si odpovieme na otázku, ako je možné, že sme sa ocitli tam, kde sme. Pretože všetko, čo sa odohráva vo stvorení, prejavuje sa samočinne cez zákon spätného pôsobenia, že smer osudu ľudí je vždy udávaný len nimi samotnými, ich prianím a chcením. Dlhodobým úpadkom hodnôt, že sa všetko tradičné považuje za konzervatívne a nepokrokové, sa aj duchovné hodnoty a povedomie prepadlo do hlbokého blata, v ktorom sa teraz plahočíme a potrebujeme sa z neho dostať okamžite von.

Je nesmierne dôležité vytrvať v naladení na čisté a svetlé myšlienky, pretože aj najmenší poklesok temnota okamžite využije. Snaží sa zo všetkých síl pretlačiť svoju verziu sveta do všetkých menej odolných duší a tým ďalej tvoriť temnotu a ilúziu jej víťazstva. Snažte sa denne prijať do svojej duše skutočnú Pravdu poslanú od Boha, je to kľúčom k pomoci v Poslednom súde. Keď stojíte pevne vo svojom presvedčení, temno vami môže triasť, ale nespadnete, pretože Božie svetlo k vám neustále prúdi a vy zvíťazíte. Vnútorným prijatím a otvorením sa Slovu Božiemu prenikajú k ľudskej duši svetlé vlákna priamo od Boha, ktoré držia ľudskú dušu tak, že nemôže prepadnúť do temných priepastí duchovného rozkladu a zatratenia, pokiaľ sa sama tak nerozhodne. Rozhodnite sa preto stúpať nahor a usilujte o to celým vaším chcením. Usilujte sa byť vždy v súlade s dobrom a čistotou a s Božou Vôľou.

Upozorňujem taktiež na to, že byť slepo veriacim nestačí. Pravé presvedčenie vzniká iba  prežitím a pochopením cez vlastnú skúsenosť. Je potrebné si osvojiť fungovanie prírodných, Božích, zákonov bez medzier. Vtedy a len vtedy môže človek neochvejne stáť bez strachu vo stvorení aj v Poslednom súde. Po Poslednom súde v stvorení budú môcť žiť len tí, ktorí si budú vedomí pravých Božích zákonov, teda spoznajú pravú Božiu vôľu a budú môcť podľa nej žiť. Toto vedomie je nutné, aby ľudský duch mohol stúpať až do duchovného raja, ktorý je pravým domovom človeka na celú večnosť.

Ďakujte za to, že ste súčasťou procesu očisty zeme, buďte si vedomí toho aké časy žijeme. Je to jedinečné obdobie, v ktorom má každý šancu vedieť Pravdu a cez toto poznanie sa pozdvihnúť a stúpať nahor. Všetko, čo potrebujeme máme k dispozícii, stačí len chcieť.

1 komentár

  1. Jarka Dostalová

    Komentár *Ano, stoupám vzhůru celým mým chtěním. Má duše není původem ze země. Přišla jsem na tuto planetu pomoci k vzestupu lidstva. Krásný článek. Děkuji za něj. Je srozumitelný řekla bych pro každého. Měl by si přečíst každý z nás tady na naší matičce Gáji. Díky.

    Odpovedať

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *