Dnes dbajme na svoju čistotu

Kontrolujme čistotu svojho cítenia, myslenia, slov I skutkov. Činy a slová sú dôsledkom stavu našeho vnútra. Ak tam je prázdno a mŕtvo, impulzy dáva len hlava, ktorá je pánom. Ak sa koná s aktívnou energiou, presadzujúcou, môžeme hovoriť o bezcitnosti, tvrdosti, egoizme a ak sa koná s pasívnou energiou, môžeme hovoriť o smútku, zúfalstve, duŝevnej prázdnote až depresii.
Ak sa dejú deje a my chceme znenu, musí sa udiať zvnútra von, jedine tak to funguje. Najprv musí byť prázdno a upratané aby prišlo nové – do čistého.
Keď meníme zariadenie domu, nenatrepeme si naraz všetko do vnútra, bez toho že by sme poutierali podlahu, kúty, vybielili a vyčistili a pripravili. Nemáme tam staré I nové zariadenie naraz a neskúšame v tom žiť aby sme zistili, čo je lepšie, čo kde umiestniť, a čakáme, že v tom chaose prídeme na to, kde máme čo postaviť, umiestniť. Ba dokonca by sme boli schopni jvoli preplnenosti, chaosu a bordelu skonštatovať, že to nové je zlé. „Zaté staré osvedčené.“ Ale pre niečo padlo rozhodnutie zmeny. Pátrajme v týchto dôvodoch a následných rozhodnutiach. Občas chyba nie je rozhodnutie, ale spôsob.
Všetko musí ísť zvnùtra von. Aby z von mohlo ísť dovnútra a rozvietilo a rozžiarilo nás.
Nečakajme na zmenu zvonku a pritom vnútri budeme stále tí istí. Ak je nepokoj, nespokojnosť, máme meniť myšlienky, postoje, reeakcie, spôsoby a možno I dôvody, ciele, či motivácie.
Preto hlavne dnes, kedy je zhora, ako dar vylievaná ČISTOTA, dbajme na svoju vnútornú, slovnú, myšlienkovú, rozumovú i skutkovú čistotu. Dôležité a rozhodujúce je naše chcenie. Čistému, je všetko čisté.
Otvorme svoje vnútra (svojho ducha)a bieľme svoje rúcha (duše- obaly ducha, ktorý je z podstaty čistý). Robme tak, ako je to od nás zhora chcené. Jedine tak budeme šťastní. Nemusíme, ale zákon menom život nám ukáže následne „svoju“ Pravdu.
Buďme pripravení, buďme bdelí, nikdy nevieme…
Robme tak, aby sme svietili ČISTOTOU.
Kdo už má, bude mu mnohinásobne pridané. Aj to je zákon.
Prijímajme, zhodoťme odkuaľ prišlo, čo chce a kam má ísť, vpustime, alebo nevpustime, na základe zisteného čistime a vyčistime a żiarme pripravenosťou a prijatým svetlom.
Nech sa nám všetkým darí to v dnešný deň zvládnuť a znásobiť čistotu svojim pričinením, alebo urobiť veľkú vec a započať v sebe tieto deje vlastným uvedomením a rozhodnutím pre čistenie a ČISTOTOTU.
Krásny deň a nech sa nám darí vo všetkom na čo siahneme.
S Láskou Tatiana

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *