Človek sa musí od základu zmeniť k lepšiemu, ak chce obstáť pred nadchádzajúcim dianím

K.M. „Pán Martin, zmeniť sa, je to najťažšie…“

Odpoveď:

To máte pravdu pani Marta, pretože tisícročia zažité strnulé schémy myslenia a tisícročia nami vytvárané nesprávne postoje, ktoré máme v sebe „do krvi“ zažité, nás, väčšinu z nás, úplne pohltili a ovládli. Niet jediného človeka na Zemi, ktorý by nemal čo v tomto smere naprávať.

Zmeniť sa k lepšiemu je ťažké, ale DÁ SA TO!

Zmeniť sa k lepšiemu môže každý, kto vyvinie doslova nadľudské úsilie a prekoná seba samého. Každý, kto bytostne túži po znovuzrodení svojho ducha tak, ako o tom neraz vravieval Pán Ježiš: „Musíte sa znovuzrodiť na duchu!“ to aj dokáže, ak skutočne vykročí na cestu Vzostupu svojho ducha, v činoch, v tvrdej náprave svojich pokleskov a teda nie len v myslení a domnení, že sa tak už deje, no charakter človeka je dnes taký, ako bol aj pred rokom, či desiatimi. Zlo v našich srdciach musí byť vykorenené, zlo skrývajúce sa v najrozličnejších pokleskoch a závislostiach, v sklonoch a náruživostiach. Nech by to bola len jediná cigareta, pretože s cigaretou v ruke neprejde do Novej doby na zemi ANI JEDINÝ ČLOVEK, tak každý takýto „koreň zla“, musí byť z našich sŕdc doslova vytrhnutý a to nepôjde bez úporných bojov, bez nadľudského nasadenia, bez skutočne veľkej dávky odvahy a bojovnosti. Samozrejme nie sú to len cigarety, ale sklony a závislosti najrozličnejšieho druhu. Málokto vie, že napríklad výčitky k niekomu, voči komu máme to povestné „ťažké srdce“, sú SKLONOM a sklonom v človeku aj zostanú, kým sa s týmto neduhom každý za seba poriadne nepopasuje. Rovnako to povestné „riešime niekoho v myšlienkach“, samozrejme na diaľku, lebo ak by bol pri nás, asi by „padali aj kamene“, tak na toto rovnako zabudnime, ak chceme obstáť v nadchádzajúcom Dianí. Závislosti, sklony a neresti v nás, majú tisíce podôb a sú neraz tie najnevinnejšie v našom posúdení, o ktorých si myslíme, že sú to „banálne veci“. Tu však treba podotknúť, že sú to tie najdôležitejšie a najťažšie naše zlozvyky, s ktorými sa musíme vedieť popasovať tak, že ich viac NEBUDE! Presne podľa Slov Pána Ježiša: „Je ti odpustené, choď a viac nehreš!“

To staré v nás musí umrieť, úplne a definitívne, aby to Nové v nás, nám zabezpečilo Večný život, plný blaženosti a Svetla, ktorý by sme inak každý stratili, ak by teraz neprišla Pomoc z Výšin Svetla.

A opäť nám Ježiš zasľúbil pomoc, Pomocníka pre toto Veľké obdobie na Zemi. Pomoc v podobe Božieho Slova, v ktorom každý človek Dobrého srdca, nájde podrobný návod na to, AKO môžeme každý jeden bez rozdielu, docieliť toto nutné znovuzrodenie.

Že to nebude pre nikoho ľahké, môžeme každý už dnes cítiť „až do končekov prstov“. I v citáte zo Slova Pravdy vyššie, predsa jasne stojí: „Cesta k záchraně do Světla si žádá, aby byla SE VŠÍ SILOU nastoupena těmi, kteří chtějí zůstat zachováni…“

DENNE sa teda musíme každý jeden z nás, nielen vo svojej mysli, ale aj vo svojom srdci, zaoberať tým, ako to dosiahnuť, ako sa postupne zbaviť svojich chýb a návykov, ako byť lepším, ako si vyčistiť svoj charakter.

Zo všetkej dennej našej činnosti, TOTO musí byť NA PRVOM MIESTE!

Všetko ostatné je až druhoradé a treťoradé, nech by sme mali denne na práci čokoľvek a stretávali sa s kýmkoľvek a je jedno, či sú to naši známi, alebo dokonca najbližší. Toto všetko musí byť až na DRUHOM MIESTE, ak sa skutočne chceme zmeniť tak, aby sme sa naučili žiť v súlade s našim svedomím, teda podľa Vôle Najvyššieho.

Ak takto, v plnej vážnosti preberieme zodpovednosť za svoj život, ktorý sme dostali Darom a o ktorý sme sa do dnešných dní takmer pripravili, ak takto budeme denne stáť vo svojom žití, v ktorom sa budeme zo všetkých síl usilovať dosiahnuť zmenu, o akej dnes nemajú mnohí ešte ani tušenia, ak sa teda budeme trvale a sústavne zaoberať tým, ako byť lepší, čo v sebe zahrňuje byť Majákom pomoci aj pre svoje okolie, ak takto budeme každé ráno vstávať, v takomto naladení a nastavení a rovnako večer, keď budeme bilancovať deň, kde sme obstáli a kde musíme ešte zabrať, DOKÁŽEME TO!

Samozrejme, nedokážeme to BEZ POMOCI ZVONKA!

Nikto, ani jediný z nás by sa nedokázal takto duchovne znovuzrodiť, bez Pomoci, ktorú nám práve Syn Boží Ježiš, pre toto veľké obdobie prisľúbil.

Nikto z nás by to nedokázal bez Pomoci Sily Ducha Svätého, ako je o tom zasa tak jasne napísané v statuse vyššie:

„Člověk nesmí prosit, bláhově žebrat, nýbrž má dát celé své pevné chtění novému, požehnanému bytí a působení na Zemi. Musí se od základu změnit. Jen takoví se v duchu znovu narodí, S POMOCÍ SÍLY Ducha Svatého!“

Tá pomoc nám však nepríde len tak, pretože to my sami, si Ju musíme zaslúžiť! Nielen vyprosiť, ale aj zaslúžiť svojou čistou, skutočnou túžbou po zmene a len potom v modlitbe, alebo v prehĺbenom vnímaní, môžeme poprosiť a Posilu zo Svetla, o Pomoc, o liečivú Energiu Lásky Božej, ktorú následne musíme vo veľkom odhodlaní a nasadení aj správne využiť, v zmysle Sily, v zmysle jej pomáhajúcej kvality.

A tak, ako zo Svetla má byť pomožené nám, tak rovnako my musíme pomôcť sebe a tým, ktorí sa rovnako usilujú po tejto zmene.

Inej cesty niet. Silu si môžeme vyprosiť a aj nám bude zoslaná, budeme Ňou zahrnutí, ak je naše vnútro k tomu správne nastavené, teda nezištne, v pokore a čistej túžbe po zmene k lepšiemu, aby sme konali už len Dobro.

Silu obdržíme, ale NIČ sa ešte neudeje, AK MY túto Silu nepremeníme v radostný, tvorivý a pomáhajúci čin, ak ju nepoužijeme k odpusteniu blížnym, k tým, o ktorých si myslíme, že nám krivdia, skrátka túto Silu musíme bezpodmienečne použiť na všetko to nové, hodnotné a dobré, čo bude z našich rúk a úst vychádzať.

Je to podobné, ako keby sme mali „vybité baterky“ a niekto nám dodá energiu, „nabije ich“. K čomu tú posilu a to osvieženie použijeme? Ak opäť k tomu starému, povrchnému spôsobu života, je zákonité, že tá Sila by nás priviedla do ešte väčšieho strádania a ťažkostí, spôsobila by ešte väčšie bolesti, ako v čase predtým, keď sme o túto Pomoc, posilu žiadali.

Je v tom preto nesmierna zodpovednosť. Pomoc príde vždy, ale to najdôležitejšie je, AKO ju využijeme!

No a bez Pomoci Ducha Svätého, to nie je možné dosiahnuť pre nikoho z nás!

Svätý Duch = DUCH PRAVDY, ktorého Príchod na Zem zvestoval Ježiš a prisľúbil, že keď On odíde k Otcovi, pošle nám Pomocníka, Ducha Pravdy, ktorý nás uvedie do celej Pravdy.

Čo to znamená? Len to, že tento Duch Pravdy na Zem musel nielen prísť, ale musel nám tu zanechať Slovo svojho Nebeského Otca, ako tú najsilnejšiu Rukoväť, ako ten najdokonalejší Návod na to, AKO dosiahnuť to nutné Znovuzrodenie na duchu. Bez tejto Pomoci, bez tohto Dokonalého návodu ako žiť, bez tohto Slova Pravdy, to NIKTO na Zemi nemôže dosiahnuť, ani jediný z nás!

Je to podobné, ako keď chce gazdiná upiecť ten najchutnejší koláč a má k tomu podrobný popis prípravy, detailný recept. Ak ho vezme do ruky a začne sa týmto receptom aj riadiť, ak si v námahe pripraví všetky ingrediencie a aj technické zabezpečenie, ak k tomu zabezpečí chuť do pečenia a dobré chcenie i dobrú vôľu, tak je viac ako isté, že upečie ten najlepší koláč, skrze VLASTNÚ NÁMAHU.

Ten recept pre nás ľudí, je Božie Slovo Pravdy, ktoré tu máme každý jeden z nás k dispozícii, ak po Ňom siahneme. Tú výbavu, tie ingrediencie a technické zabezpečenie, to predstavuje našu chuť po zmene, našu vôľu a túžbu, ktoré za prispenia skutočnej Modlitby a prosby smerom k Výšinám, budú zákonite posilnené tak, ako pri spomenutom pečení vynaložíme silu a energiu a všetku našu dovednosť a um k tomu, aby sme s výsledkom boli nielen my spokojní.

V malom je to teda upečenie toho „najlepšieho koláča na svete“ a v tom veľkom, je to naše znovuzrodenie na duchu, bez ktorého by sme nikto neprežili Dianie, ktoré je pred nami. Neprežili by sme ani pozemsky a ani duchovne.

Je to všetko také jednoduché pani Marta, nám stačí len chcieť nastúpiť skutočnú, reálnu cestu k nášmu úplnému znovuzrodeniu sa na duchu…

Prajem Vám krásne Svetlé dni a odvahu k boju. Pretože sa o boj jedná, dokonca o ten najťažší. Preto bez odvahy, je jeho úspešné zvládnutie nemožné…

Zdroj

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *