Ako odsudzovanie škodí a prečo len láska všetko lieči

Keď niečo posudzujete, dodávate tomu energiu. Posudzovanie veci a vec samotná sú jedno a to isté. Je to tá istá energia. Všetko je energia a vy vytvárate svoju realitu na základe toho, čo energetizujete svojimi myšlienkami a presvedčeniami.

Keď niekoho alebo niečo posudzujete alebo odsudzujete, uznávate to, čo posudzujete, za realitu. Nielenže to teda energetizujete, takže to rastie, ale tá istá energia nakoniec rastie aj vo vás. To neznamená, že ak odsudzujete vraha, budete nevyhnutne zabíjať, ale vo vašom srdci bude rásť hnev a nenávisť. Jej následky potom zažijete napríklad tak, že budete ubližovať iným slovami, budete myslieť na zlé myšlienky, ocitnete sa v chaotických situáciách a vzťahoch atď.

Ježiš vo svojom učení zdôrazňoval, že každý hriech (chyba) sa začína v srdci, a prirovnal vraždu k nenávisti, žiadostivosť k cudzoložstvu atď. Skutky ako vražda hodnotíme ako horšie hriechy, ale všetky hriechy sú rovnaké. Hriech je chyba; chyba v mysli. Je to ovocie falošných vzorcov myslenia a presvedčenia. Výsledok ilúzie odlúčenia.

Fyzický svet je odrazom duchovného sveta a práve duchovný svet (to, čo sa deje vo vedomí človeka) vytvára realitu. Preto by bolo múdre pochopiť, čím sú veci spôsobené, aby sme sa prestali zaoberať dôsledkami a riešili hlavnú príčinu, ktorá je vždy vo vnútri.

Odsudzovanie je dvojsečný meč

Súdenie je rovnako ako všetko ostatné dvojsečný meč. Ovplyvňuje nielen vás, pretože žnete to, čo ste zasiali, ale ovplyvňuje aj druhého človeka.

Ak napríklad odsudzujete narkomana vo svojej rodine a stále ho vo svojom srdci odsudzujete ako zlého, slabého a podlého človeka, v skutočnosti ho udržiavate zakoreneného v závislosti. Tým, že ich vo svojej mysli VIDÍTE ako takého človeka, udržiavate ich ako takého človeka. Pripájate sa k nim v ich slabosti a držíte ich tam uviaznutých. Tým, že ich súdite a odsudzujete, im vôbec nepomáhate a určite nepomáhate ani sebe. A ak si toto odsudzovanie necháte rásť v srdci, mohlo by to v ďalších životoch prerásť do násilných činov alebo dokonca do závislosti, pre ktorú ste odsúdili iného. Podobné priťahuje podobné.

Len láska lieči

Len láska lieči. Jediný spôsob, ako vyliečiť čokoľvek, nech sa to zdá akokoľvek hrozné, je pestovať v sebe energiu božskej lásky. Láska teraz nie je pasívne odmietanie alebo popieranie krívd. Láska je skutočne vidieť PRAVDU o situácii alebo osobe. Pravda nikdy nie je na úrovni zdania. To, čo vidíme, sú vždy efekty ľudského myslenia, ktoré sú väčšinou falošné. Napríklad závislý človek v hĺbke duše verí lži o sebe, že je bezmocný, nie je dosť dobrý a potrebuje drogu, aby sa cítil dobre a naplnene. Nakoniec ich to však premôže a nedokážu prestať. A keďže sa na nich nabaľuje pocit viny, hanba a hnev, a potom sa to ešte posilňuje posudzovaním, zahanbovaním a odsudzovaním zo strany iných ľudí, je ešte ťažšie sa od toho oslobodiť. Takto rastie všetko zlo; prostredníctvom trvalej energie.

Vaša energia je vašou zodpovednosťou

Na osobnej úrovni je našou zodpovednosťou sledovať, akú energiu vysielame do sveta. Môžeme sa rozhodnúť vidieť dokonalosť vo všetkých ľuďoch, aj keď ju oni sami nevidia. Takto ovplyvníme zmenu. Na to aby ste k človeku vyslali svetlo uzdravenia, stačí, ak ho jednoducho milujete a vo svojom srdci držíte dokonalú víziu. A keďže svetlo je silnejšie ako tma, pretože svetlo je skutočné a je pravdou, stačí, aby jeden človek držal druhého v dokonalosti v myšlienkach, slovách a skutkoch, aby sa odstránili vrstvy strachu, odsudzovania a falošného myslenia.

Ste svetlom sveta

Toto aplikujte na všetky veci bez ohľadu na to, či sa týkajú vás samých, iných alebo svetových udalostí. Udržujte si Boží pohľad týkajúci sa všetkého. Vidieť a veriť v dokonalosť. To nie je popieranie, ale pravda. Ilúzie, ktoré sa objavujú na svetovej obrazovke, sú projekciami myšlienkových foriem z mysle jednotlivcov. Nemožno ich napraviť tým, že sa budeme zaoberať len dôsledkami. Je to myseľ, ktorá potrebuje uzdravenie. Odraz v zrkadle nezmeníte tak, že rozbijete zrkadlo. Môžete začať len na osobnej úrovni zmenou alebo uzdravením vlastnej mysle, aby videla pravdu lásky. Keď sa vyliečite, môžete sa potom stať SVETLOM pre svet. Len vtedy budete niesť energetickú prítomnosť, ktorá lieči aj bez slov. Všetko je energia.

Toto mal na mysli Ježiš, keď povedal:

„Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo súdom, ktorý vynesiete, budete súdení a mierou, ktorú použijete, vám bude odmeraná. Prečo vidíš smietku, ktorá je v oku tvojho brata, ale nevšimneš si brvno, ktoré je v tvojom vlastnom oku? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Dovoľ mi vybrať smietku z tvojho oka,‘ keď vo vlastnom oku máš brvno? Ty pokrytec, najprv si vytiahni brvno zo svojho oka, a potom uvidíš jasne, že môžeš vytiahnuť smietku z oka svojho brata.“ Matúš 7,1-5

Nesúďte podľa výzoru, ale súdte spravodlivým úsudkom

Ján 7,24
Tvoj láskavý pohľad uzdravuje
Svetlom sveta sa stanete až vtedy, keď láska nahradí strach a odsudzovanie. Len vtedy je totiž videnie dokonalé. Len vtedy môžete vidieť jasne a pomáhať druhým vidieť jasne. Keď je vaše videnie zdokonalené božskou láskou, už nevidíte zlých ľudí a dobrých ľudí, ani dobré skutky a zlé skutky. To je posudzovanie podľa vzhľadu. Namiesto toho vidíte len lásku alebo nedostatok lásky. A nedostatok lásky je volaním po láske. Človek, ktorý robí to, čo posudzujete, je stratený a stratenému človeku pomôžete tým, že mu ukážete cestu. V tomto zmysle je láska cestou, pretože je svetlom pravého vnímania.

Zdroj

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *