Vianoce a adventný čas

S blížiacim sa adventom a časom Vianoc, mali by sme sa sami bližšie zamyslieť nad tým, čo to znamená a ako sa správne duchovne pripraviť počas adventu na príchod čistej Božej Lásky a Svetla na zem. Mal by to byť čas duchovného prežívania a vnútornej očisty zintenzívnený blížiacim sa príchodom obnovujúcej energie, ktorá je nám z veľkej Božej milosti dávaná opätovne každé Vianoce k načerpaniu nových síl.

Dennodenne by sme si mali dávať predsavzatie stať sa vnútorne i navonok rozžiarenými rovnako ako zapaľujeme sviečky a zažíname svetielka. Našou úlohou je v príprave v samých sebe rozsvietiť svetlá našich najlepších a najušľachtilejších vlastností a cností a otvoriť sa službe v božskej čistote. Zamýšľajme sa teda, či dostatočne slúžime Bohu prostredníctvom nášho konania, aby sme si zaslúžili milosti k nám prichádzajúce. Konajme dobro, šírme lásku a radosť a buďme čistí a radostní ako tešiace sa deti. Pretože v detskosti tkvie jednoduchosť a čistota, ktorá odzrkadľuje človeka, ktorý sám je čistý a odovzdaný pôsobeniu vo Svetle.

Spomeňme si na to akú radosť sme zažívali ako deti, keď sa blížil čas Vianoc. Vždy to bola atmosféra ako žiadna iná, no v dnešnej dobe len málokto dokáže túto radosť opäť prežiť a to práve kvôli stratenej detskosti. Človek už zabudol ako správne prežívať a vnímať vianočný čas. I keď každý zaiste pociťuje zmenu „vo vzduchu“, vedome nedokáže povedať prečo je to tak. Je to preto, lebo ľudia sa dostávajú do bezprostredného vyžarovania energie Lásky, ktorá aj v nich stimuluje lásku. Ľudia sú lepší a láskavejší, ako inokedy. Keďže si však z tohto prúdenia Lásky nedokážu pre seba načerpať vedome dostatok, všetko to krásne sa po Vianociach vytratí a svet je opäť naspäť v starých koľajách. Väčšina ľudí sa k detskému vnímaniu Vianoc vie vrátiť iba v spomienkach, no práve pocit, ktorý ich zaplaví v tejto chvíli ich dokáže opäť otvoriť tej čistote a detskosti, ak má človek dostatočne silné chcenie.

Buďte ako deti! Jednoduchí a čistí. Nedajte sa zväzovať rozumom a materializmom tejto doby, ktorý nám diktuje, že potrebujeme veľkolepé osvetlenie, mnoho darov a dokonalú večeru. Je to iba náplasť snažiaca sa zalepiť tú prázdnotu, ktorá drieme v ľuďoch pre ich neschopnosť vnímať duchovný svet a precítiť a pocítiť skutočnú podstatu tohto obdobia. Vráťte sa k svojej detskosti, lebo i váš duch je dieťaťom Stvorenia, ktorý na svojej ceste musí ostať detským, aby splnil svoju úlohu vývoja tu na Zemi. Zamerajte sa na plné precítenie radosti a vďaky za tú veľkú rozumom nepochopiteľnú Lásku, ktorá k nám bola pri narodení Ježiša a je opätovne každý rok zosielaná. Vtedy budú Vianoce dokonalé, keď vedome prežijeme to, čo je nám dávané a my budeme očistení žiariť a cítiť sa „dokonalo“ vnútri.

Nech cez vás žiari lúč čistoty, ktorý bude posilnený zosielanou Láskou a ukáže vám správnu cestu na ceste k spáse. Buďte láskaví a štedrí, nech vás Vianoce napĺňajú pohodou, pokojom, radosťou a láskou. Ďakujte, úprimne obdarúvajte, majte trpezlivosť a pracujte hlavne na vlastnej hodnote. Nech sú tieto dni pre vás inšpiráciou k rastu a snahe žiariť, aby ste zaslúženou prácou na sebe, námahou a vlastným snažením dokázali správne prežiť a osláviť tento sviatok.  

2 komentáre

  1. Anonym

    Áno Vianoce sa blížia, tešíme sa. Ale tu ide o niečo naozaj vyššie. Teda nie o Billa, Tesco, Kaufland, Lidl……

    Odpovedať
  2. Peter

    Teda tu ide o niečo viac než- Tesco, Lidl, Kaufland, Billa. Vianoce sú – áno o niečom inom.

    Odpovedať

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *