Bežme za svojimi cieľmi, zhmotňujme svoje sny, chopme sa nových príležitostí!

Jeden zo základných zákonov života je pohyb. Na to, aby sme sa rozpohybovali, musíme mať sny a túžby, tie prechádzajú v chcenie, to v rozhodnutie a za ním nasleduje čin.

Dávajme si vysoké ciele (nielen hmotné), ale nech je potom cesta za cieľom radostná a šťastná! Nekarhajme sa, že ideme pomaly, že v cieli sme už dávno mali byť atď. Pestujme svoju trpezlivosť a buďme vďační, za to že vôbec sme a smieme. Pochváľme sa i za to, že kráčame (ak kráčame a „nespíme“).

Každý deň sa nám naskytne mnoho príležitostí (k čomukoľvek – k životnej zmene, zmene zamestnania, nových priateľov, nadobudnutia trvalého šťastia atd.), je len na nás, ako tieto príležitosti využívame.

Nechajme sa dnes unášať prúdmi rieky života a vnímajme všetko (nechajme sa poučiť všetkým), čo nám kríži cestu a vyvedie nás z „rovnej dráhy“ (z nášho „konceptu“, vnútorného pokoja a pod.)

Skúsme si dnes všimnúť a večer vyhodnotiť: „Čo nového ma postretlo?“, „Prečo?“ „Ako to môžem maximálne využiť?“

Buďme vnímaví, buďme bdelí, buďme sebauvedomelí (seba vedomí – viem kto som a viem čo chcem).

Svojou snahou (i cieľmi) si i sami otvárame dvere nových príležitostí.

„Klopte a bude vám otvorené“, „Hľadajte a nájdete“

Prajem vám krásny deň plný sebauvedomenia i následného seba vedomia.

S Láskou Tatiana

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *