Nedovoľme svojej mysli aby nám ničila život, kradla energiu i radosť – majme ju pod kontrolou. Pracujme na svojom šťastí

Ráno ma zobudila myšlienka na to, aké je dôležité pripomínať, ako máme myslieť i konať. Takže opakujeme tisíckrát vypovedaný spôsob 🙂 myslenia i žitia.

Takže NÁVOD NA ŠŤASTNÝ ŽIVOT?

1. Žijem tu a teraz – v prítomnom okamihu a práve prítomosť využívam na tvorbu svojej budúcnosti, lebo to ako myslím teraz sa za pár minút? dní? stane skutočnosťou.

2. Držme sa toho, že budememe v myšlienkach i skutkoch len pozitívni, inak si do svojho života pritiahneme negativitu a potom ju žiaľ musíme i pre žiť 🙂.

3. Minulosť je stvrdnutý betón, tú už nezmením, takže je zbytočné sa ňou trápiť, ale veľa ňou získavam tu a teraz, pretože z tých krásnych chvíľ čerpám obrovskú silu a radosť – priamo úmernú sile pekného zážitku a prežitia v minulosti.

4. Negatívne deje neanalyzujem, nerozoberám, lebo k nim len pri:-)dávam negativitu tu a teraz, a to ma za minútu, či deň postretne v mojej budúcnosti ešte v sťaženej forme (s novou záťažou, ktorú som k situácii pri dal/a tým, že o tom tu a teraz rozprávam, alebo tu a teraz prežívam v negativite – ja to živím, obohacujem a negativitu zväčšujem). Výsledok? – negativita sa zväčšuje a rovnaký dej ma potom počká v budúcnosti.

5. Ale my sme múdri 🙂 a takto už nekonáme. My sme tu a teraz v prítomnosti, ale z negatívneho deja si berieme poučenie (perla na cestu životom – tvrdenie, poučenie….), lebo to bolelo a preto mám k druhým „ubližujúcim“ z minulosti neutrálnu energiu a odťahujem sa od nich púšťam ich – ODPÚŠŤAM IM, lebo ja som už poučený/á.

6.Nezaoberám sa tým, čo bolo, ani tým: prečo?, načo?, začo?…, neanalyzujem hodiny a dni, je to zbytočné. Jednak strata životnej energie a súčasne priťahovanie si rovnakého deja do „TU a TERAZ“. Opakujem – stačí sa na to pozrieť ako na poučenie – perla na cestu, ktorá mi pomôže tu a teraz vedieť že…., alebo sa inak zachovať – pre dobro všetkých zúčastnených. Ja už viem…. a podobne.

7.Som, vnímam, žijem a preciťujem tu a teraz, nič mi neunikne, ani jeden detail, ale súčasne si uvedomujem seba, svoje pozitíva i svoje slabé miesta a pracujem na nich, viem kto som a kam kráčam. . .

8.Kam to vlastne kráčam? 🙂? Jediná správna cesta vedie za vysokými svetlými a radostnými cieľmi, ktoré som si stanovil/a, za svojím vlastným šťastím, konaním tak aby som bol/a pravdivá Láska (prísna, keď treba), za všetkým tým, čo mi robí radosť a obohacuje rozradostňuje a presvetľuje ako mňa, tak i všetko okolo.

9.Nezabúdajme! Žiadna negativita tu a teraz! Položím otázku „Čo nás čaká?“ Čo sa vo vás objaví pri tejto otázke? Mala by sa objaviť radosť, túžba po poznaní, po objavovaní a poznávaí nového, túžba prežívať a preciťovať všetko, aby mi nič neuniklo, aby som využila každú sekundu svojho života na radosť (svoju i jej šírenie), na obohatenie, na rast. Tak máme myslieť!

10.Ak premýšľame o budúcnosti negatívne…? Čo ma čaká? Negatívne myšlienky na budúcnosť- rovná sa strach! A strach je neprípustný a deštrukčný. Definícia strachu?

Strach=NEMÁM VIERU!

10.1 Ne – mám ? VIERU V SEBA, že som dobrý človek, pracujem na sebe a dokážem všetko – aj meniť seba i pomáhať i vyciťovať aj sa za seba „pobiť“, keď bude treba – v zmysle zastať si seba – lebo mám a poznám svoju cenu i hodnotu. A ja si zaslúžim všetko….

10.2 Ne – mám? VIERU V NAJVYŠŠIU SILU, že si zaslúžim, pomoc, ochranu, že bude so mnou po všetky dni mojeho života, že nedovolí, aby som padol/padla, aby som zlyhal/a, že tu bude stále pre mňa a ja vždy dostanem PAMATAJME!

11. Prostme a bude nám dané,

12.Buďme pokorní – uznávajme a pokorne sa skláňajme pred najvyššou silou, ona jediná vie …

13.Vy ciťujem – počúvam ozvenu najvyššej sily v hlase svojej duše.

14.Dávam pozor aby informácia, ktorá ku mne prichádza nebola skreslená (tvári sa ako hlas duše a je to myšlienka pokušiteľa zvonku) :-)). Máme tu čertíkov, ktorí sa postarajú o to, aby realita nevyzerala tak aká je, ale ponúkajú ilúzie 🙂 dobrého a šťastného života, aby sme sa uspokojili s nižšími hodnotami a prestali kráčať, alebo aspoň zastali na tej našej ceste za vysokými cieľmi 🙂.

15. Buďme ako deti – cíťme a prežívajme, jednoduchí a pravdiví v myslení a konaní, úprimní, radostní, spontánni, bez negatívnych očakávaní, dôverujme i verme a bežme za novým poznaním – veď sme zvedaví 🙂 – v tom je ukryté všetko 🙂

Poďme žiť – hor sa do života a na cestu, vnímajúc a prežívajúc tu a teraz, čerpajúc silu i poučenie z minulosti bez strachov z budúcnosti za vysokými a svetlými cieľmi!

Šťastnú a radostnú cestu. Nech máme už tu a teraz krásnu chvíľu, deň, týždeň i mesiac, s myšlienkami pod kontrolou a nech sme celí popretkávaní radosťou a nesiem ju všade kam vstúpime 🙂.

S Láskou Tatiana

2 komentáre

  1. Seneca

    Radosť čítať….

    Ja vyskúšam ešte iný pohľad na tú 11. Prosme a bude Nám dané. Ja som sa naučil ďakovať, lebo ON už všetko dal. Ďakujem, že už mám hojnosť a dostatok, pretože ono to tu už naozaj všetko je. Ďakujem za všetko. Je na to aj vysvetlenie ohľadom podmienenosti, ale ja vyskúšam ešte ďalšie. Všetci Vás o niečo budú stále prosiť. Je to nejaký prejav energie – chcem, daj. Ale niekto Vám poďakuje. To je troška iná energia. Ktorú si všimnete, na ktorú zareagujete ? To troška inak svieti. A keď človek čo to pochopí tak je pre neho poctou a radosťou sa „pokoriť“ pred NÍM, to je tiež neopísateľný zážitok a pocit. Aj to je ďalšia možná cesta…

    Ešte raz radosť čítať vaše príspevky plné svetla. Vskutku je to stránka vedúca k poznaniu. Vďaka.

    Odpovedať

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *