Slobodná vôľa a dianie na ňu náväzné

Od stvorenia sveta a človeka bola človeku darovaná slobodná vôľa. Darovaná preto, pretože ostatné bytosti pôsobia v stvorení dobrovoľne podriadené vôli Božej. Jedine človeku bola darovaná možnosť voľby v jeho pôsobení na zemi, bola mu daná možnosť využívať prúdenie síl k dobrému, alebo k zlému. Človek však podľahol pokušeniam diabla a temna, vybral si rozum, zatlačil v sebe to duchovné vedenie, ktoré mu malo byť hlavným ukazovateľom v jeho konaní. Rozum mal byť iba podporným prostriedkom ducha človeka pri tvorbe pozemského raja, pri zušľachťovaní hmotného okolia. Toto pošmyknutie a následný pád ľudstva je nevídanou udalosťou, zavinenou jedine lenivosťou ľudských duchov. Z obrovskej lásky Božej sa ľudstvu dostalo odpustenia a nespočetné množstvo šancí na obrat. Boli k tomu poskytnuté mnohé pomoci vo vteleniach duchovne vysoko stojacich akými boli Mojžiš, Mohamed, Budha, Krišna, Ján, Ježiš, Abdrushin. Napriek tomu ľudstvo neuspelo, ba zaťažilo si svoju karmu ešte viac.

Preukazuje sa to aj v dnešnej dobe a vo veľkom hlavne v neschopnosti ľudstva uvedomiť si tiahu a dosah svojho konania a odmietaní prevzatia zodpovednosti. Vždy sa to ukazuje pri diskusiách o súčasnom dianí, kde sa objavujú komentáre typu „to oni sú na vine, to oni sú tí zlí.“ Kto sú to tí oni? Za všetko môže vždy niekto iný. Nepopieram, je skutočne tragické a odporné, akí ľudia sú pri moci. AVŠAK je to tak len preto, lebo každý národ stojí na inej duchovnej úrovni a podľa toho sa aj odráža to, kto mu vládne. Preto pozorujte kam sme až padli, keďže nám vládnu takí, doslova, tupci.

Ľudia, či si to už uvedomujú alebo nie, sa často ocitajú v sladkom opojení ničnerobenia. Toto platí hlavne pre tých, ktorí sa považujú za znalých Pravdy, ale poznajú ju iba povrchne, alebo čiastočne. Radím sem aj takých, ktorí sa síce vyhlasujú za veriacich, ale ich poznanie je iba zmes naučených dogiem a zvyk, ktorý ich pomaly ukolísava v pohodlnosti rovno smerom k duchovnej smrti. Takíto žijú povrchný a plytký život, skrývajú sa za pekné slová a za oponou vedú úplne iný život plný konzumu a náplastí na ich nedostatky, s ktorými sa ešte nedokázali, alebo nechceli vyrovnať. Keby sa totiž začali duchovne hýbať, vytrhlo by ich to zo spánku a museli by si sami uvedomiť ako prispievajú k rozkladu spoločnosti a stavu, v ktorom sa celý svet teraz nachádza!

Zamyslite sa ako sa naozaj dnešní „veriaci“ správajú k svojim blížnym, či naozaj žijú ten život, ktorý prezentujú verejne. Práve táto faloš a pokrytectvo, viera bez skutočného poznania a bez akejkoľvek iskry života sú dôvodmi, prečo sa temno a zloba tak hlboko zakorenili do spoločnosti. Každý jeden je zodpovedný za to, či sa spoločnosť obráti nahor, alebo klesne do prachu. Takže nie Matovič, nie Čaputová, nie Gates a nie niekto iný. To všetko sú len odrazy toho, čo ľudská slobodná vôľa vo svojom omyle po tísice rokov tvorila a budovala. Sme to len my sami, kto má všetku moc v rukách. Používajme to, čo nám bolo dané a konajme, kým sa ešte naskytuje príležitosť! Žime a buďme živí vo viere. Všetko lenivé a mŕtve bude musieť zaniknúť.

Preto Veľká Očista, preto Súd. Možno nie každý rozumie, alebo akceptuje túto udalosť, ale je úplne zrejmé a hlavne z pôsobenia prírodných dejov, že sa blíži bod obratu. Sme upozorňovaní, aby sme sa snažili rásť, očistiť sa, rozvíjať sa. Varovania sú na každom rohu, ak ich len chceme vidieť. Ľudia netušia, že všetky tieto varovania sú vlastne milosť, dar, ktorý nám je dávaný z lásky k nám. Je nám dávaná šanca k tomu, aby sme sa prebudili, aby sme precitli z toho hlbokého spánku, v ktorom sme sa na tisícročia ocitli. Pohár trpezlivosti už pretiekol.

Stvorenie už nie je tým, čím bývalo, keď bolo na počiatku darované ľuďom k užívaniu. Zídením z cesty ľudia dopustili toľko zla a bolesti, je čas na prevzatie zodpovednosti. Veď celé ľudstvo vzniklo a existuje iba z vôle a milosti Božej. Ľudstvo malo byť pomáhajúcim a tvoriacim prvkom vo Stvorení,  stalo sa ale presným opakom. Namýšľa si, že dokáže konať a tvoriť lepšie ako dokonalé zákony fungujúce v prírode ďaleko predtým ako sa na zemi objavili prví ľudia. Svojou domýšľavosťou, nasledovaním a posilňovaním rozumu a duchovnou lenivosťou priviedli zem do úpadku a potemnenia. Kedysi žiarivý klenot – Zem – začala byť pretkávaná temnými vláknami.

Predstavte si, že sa staráte o dieťa, ktorému poskytujete domov, lásku, jedlo a vodu, čerstvý vzduch a vôbec všetko, čo potrebuje k životu. Pomáhate mu ako len viete, dávate mu šancu učiť sa, rozvíjať sa, stať sa tým, čo si samo zvolí. Lenže to dieťa vás nerešpektuje, neposlúcha, ničí váš príbytok, neďakuje vám, všetko si berie bez rozmyslu a berie to ako samozrejmosť. Dokonca má tú drzosť, aby vás obvinilo zo všetkého zlého, čo si samo spôsobí. My sme to dieťa. My sme ten hosť, ktorý sa nevie zmestiť do vlastnej kože a sme tolerovaní, napriek všetkému temnu, ktoré páchame. Dokedy by to takto malo trvať? Muselo by dôjsť k sebazničeniu.  Tak ako aj vy by ste zrejme stratili trpezlivosť už po prvých pár výstrelkoch, rovnako je to aj s nami. Teraz je ten čas, kedy si musíme uvedomiť kam sa zaradíme. Pretože už nie je čas váhať. Sila, ktorou blížiace sa Svetlo pôsobí, vyženie všetko temné a všetko, čo sa nezachvieva v Božej vôli. Rozvíjajme sa duchovne, spoznávajme fungovanie Božích zákonov. To nás zušľachtí a to nielen vnútorne, ale aj navonok. Buďme piliermi radosti a svetla. Staňme sa klenotmi, žiariacimi do diaľky. Tvorme svet svojimi čistými, vysokými, harmonickými myšlienkami a konaním v súlade so zákonmi. Pozdvihujme sa nahor a tak pozdvihnime aj tých, ktorí sa rovnako snažia, ale chýba im pomocná ruka.

Ivy

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.