Čo je to temnota a ako pracuje

V mojich článkoch neustále píšem o temnote, a preto teraz napíšem o tom, čo pojem temnota zahŕňa a ako pracuje. Je to mimoriadne dôležité pochopiť, pretože takto človek vie, ako sa jej brániť, o čom sa zmienim na konci článku. Na podobnú tému už vznikol článok, ale je dôležité o tom napísať znova a niečo doplniť, zobrať to z druhej strany.

Čo je to teda temnota?

Pojmom svetlo označujem všetko čo je čisté, ušľachtilé, povznášajúce. či už ide o svetlo okolo nás alebo Svetlo v nás, myšlienky, cítenie, ľudí… Pojem temnota teda označuje to, čo je pravý opak. Všetko čo pracuje proti Svetlu, čo sťahuje ľudskú dušu dole. Sú to rôzne útvary/démoni alebo temné myšlienkové formy ľudí, ktorých úlohou je útočiť všade tam, kde je Svetlo a tvoriť čo najviac nízkych foriem, z ktorých sa temnota nasycuje. Pojmom nízke formy mám na mysli všetko to, čo v sebe nemá nič svetlé a žiadny život. Čím viac je niečo bližšie k Bohu, tým je to svetlejšie. Čím viac je človek prebudený na duchu, tým svetlejšie tvorí myšlienky, tým ušľachtilejšie hodnoty v sebe prechováva a tým viac povznáša seba a svoje okolie. Čím viac je niečo naopak podriadené iba rozumu, tým sa to stáva čoraz nižšou formou a čím nižšia forma, tým viac temnoty je v nej. Všetko môže teda obsahovať Svetlo alebo temnotu, prípadne kúsok z každého. Ja osobne nízke formy označujem ako temné, pretože pokiaľ neživím Svetlo, tak zákonite živím práve temnotu, ktorá sa živí nízkymi formami.

Temnota je teda všetko to, čo v dnešnej dobe na nás zo všetkých strán útočí a snaží sa zmariť každú snahu o Svetlo. Všetko temné jestvuje len v hmotnom svete. Svet nám viditeľný okom sa nazýva hrubohmotnosť. Je to hrubá hmota. Popri našej hrubohmotnosti sa však do hmoty počíta aj svet jemnohmotný. Ako napovedá názov, je to svet jemnejšej hmoty. Tam sa nachádzajú napríklad naše myšlienky a práve rôzni démoni alebo duše zo záhrobia. Nejestvuje to všetko na jednej úrovni, ale všetko je starostlivo odstupňované. Predstavme si to napríklad ako rádiové vlny. Každá časť stvorenia je na inej vlnovej dĺžke a je inej podstaty. Zostaňme teda pri tom, že z týchto úrovní pôsobí temnota. Najčastejšie nás teda temnota ovplyvňuje cez myšlienky/pocity. Žiadny temný útvar sa nedokáže sám od seba reprodukovať, ale potrebuje živiteľa. Tými živiteľmi sme my ľudia. Temnota teda dokáže len lákať a pokiaľ sa my necháme ovplyvniť, vykonáme nečistý čin alebo vyšleme temnú myšlienku, tým podporíme temnotu. Presne takto pracuje temnota. Láka a podsúva nám myšlienky, ktoré vyzerajú ako naše vlastné.

Najviac sa usiluje o podriadenie všetkého rozumu, pretože rozum pri plnej kontrole zatlačí dušu do úzadia a keďže rozum patrí k hmote, tak v takom prípade sa človek stáva otrokom temnoty. Nemusí byť nutne zlý, ale pokiaľ sa podriadil rozumu, stal sa jeho otrokom a už je ľahká korisť pre temnotu, ktorá ho tým či oným kontroluje a podsúva mu svoje nečisté zámery. Sila kontroly závisí od toho, koľko čistého v človeku zostalo a aké má vlastnosti. Na každého totiž bude pôsobiť inak. Preto som písal o dôležitosti zacelenia svojich slabých miest. Tam totiž útočí. Vojde aj cez tu najmenšiu štrbinku a tam sa rozrastá.

Temnota pracuje dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je podsúvanie negatívnych myšlienok/emócií ako strach, depresia, hnev a pod. Podsúva nám také myšlienky, aby sme tvorili nízke formy. Napríklad v nás vzbudzuje z niečoho prehnaný neoprávnený strach, alebo nám predostiera negatívny pohľad na svet a my potom vo všetkom vidíme tú horšiu stránku a nesústreďujeme sa na to pekné. Emócie zatieňujú vnímanie reality! Človek je tvor cítiaci, ale je rozdiel niečo cítiť v hĺbke seba a mať z niečoho emóciu vytvorenú myšlienkami, je rozdiel niečo cítiť a niečo pociťovať. Práve cez pocity vytvorené myšlienkami nás temnota dokáže ovládať a pozmeniť vnímanie reality. Depresiou zmietaný človek napríklad nevidí svet taký ako je, vidí všetko šedé až temné a nevidí odtiene dúhy. Človek ovládaný hnevom je zas nestabilný a nevie sa vo vypätých situáciách zachovať uvážene a s chladnou hlavou. Naopak človek vyrovnaný sa aj pri rozhorčení vie zachovať správne a nie je ovládaný vonkajšími vplyvmi, pretože je rozdiel medzi spravodlivým rozhorčením a výbuchmi zlosti. Rozdiel je v tom odkiaľ pochádzajú. Preto sú myšlienkovo vyvolané emócie veľkými putami ľudskej duše. Spôsob práce temnoty je zákerný, pretože len málo ľudí vie oddeliť vonkajší vplyv od svojho vlastného cítenia a uvažovania. Tí čo sa snažia žiť duchovnejšie vedia oddeliť negatívny vplyv od pozitívneho. Je tu však druhý, oveľa zákernejší spôsob akým temnota láka duše na svoju stranu.

Vtedy sa temnota vydáva za Svetlo. Zoberie na seba zdanlivý kabát Svetla a tvári sa ako to dobré. Skutočne prebudený človek spozná ľahko aj tieto pokusy, ale mnoho duší sa nechá zlákať pekne zostavenými slovami. V dnešnej dobe môžeme čoraz viac pozorovať práve tieto formy lákania, pretože je to pochopiteľne zákernejšie a účinnejšie. Na tomto princípe fungujú všetky moderné pokrokové hnutia. Ako najprimitívnejší príklad používam vždy hnutie LGBT. Skrýva sa to za pekné heslá a znie to milo, ale pritom je to čistej duši maximálne odporné. Alebo to povestné heslo, ktoré bolo počuť z každej strany: buď zodpovedný a chráň ostatných. Pichneš si do tela jed, ktorý ťa postupne zabije, ale urobil si dobrú vec! Nad týmito pokusmi sa svetlá duša ani nepozastaví. Temnota však má v rukáve kopec iných trikov. V skutočnosti má postavené pasce pre ľudské duše až do najvyššej úrovne poznania. Čím vyššie duchovne človek stojí, tým zákernejšie útoky a náročnejšie skúšky duševného alebo fyzického charakteru. Ja napríklad popri neustálych niekoľkoročných duševných útokoch zažívam po novom už 8 mesiacov veľkú fyzickú bolesť v prstoch, ktorá nemá fyzický pôvod, ale energetický. Temnote sa nepáči to, že píšem články ako tento, pretože sú písané z čistoty Svetla, oslobodené od pút ľudského uvažovania a teda majú silu zatriasť ľudskou dušou. V skuotčnosti za tie roky tie útoky boli naozaj rôznorodé a skúšalo to útočiť všemožnými spôsobmi a vyskúšalo to všetko. Útoky sú teda rôznorodé. Dokáže to útočiť na myšlienky a pocity, dokáže to na nás útočiť cez našich blízkych a dokáže to útočiť na naše fyzické telo. Snaží sa nás to najskôr zlákať hmotnými vecami, nepríklad peniazmi alebo v nás pestuje nejakú závislosť, ktorá bude zväzovať naše duchovné sily. Keď to nepomôže, pôjde tvrdo po nás. Temnota použije úplne všetko, čo môže a prispôsobuje útoky podľa toho, na koho útočí.

Takto to dnes je s každou snahou o Svetlo. Všetko je napádané temnou stranou. V jemnohmotnej oblasti sú vytvorené celé svety, z ktorých sú ovplyvňované duše na ceste duchovného rastu. Keďže každý človek je iný, má iné vlastnosti, uvažovanie ale aj slabé miesta, musí byť podchytené všetko. Tak sú napríklad tí, ktorí hľadajú Boha v kostoloch, vedení k tomu, aby sa poslušne modlili a chodili na spovede, nad ničím sa hlbšie nezamýšľali a poprípade ako správni kresťania ešte niečo hodili do zvončeka. Z takýchto ľudí sú vychovávané poslušné ovečky, ktoré majú poväčšine zatvorenú dušu, do kostola chodia iba zo zvyku a sú duševne leniví. Nemajú snahu skutočne hľadať a neskúmajú vo svojom vnútri odpovede na tie správne otázky, ktoré by ich doviedli k skutočnej pravde. Každý takýto modliaci a hlavne ten, ktorý toto falošné slovo šíri, slúži falošnej viere, aj keď sa to tvári ako to pravé slovo a pochádza z Kristovho učenia (ale je to pokrivené). Nechcem týmto dehonestovať všetkých, ktorí chodia do kostola, ľudia sa nedajú ani takto kategorizovať, pretože každý má iné rozpoloženie duše. Len poukazujem na to, že ten ktorý sa tvrdošijne riadi pokynmi cirkvi, určite nepríde do kráľovstva nebeského. Akurát tak do zatratenia, ak sa nebude ochotný vzdať svojich mylných presvedčení. Nech to znie akokoľvek kruto, je to tak.

Rovnako biedne to však vyzerá aj s tými, ktorí sa odstrihli od všetkých dogmatických učení a hľadajú pravú vieru cez rôzne ezoterické učenia. Títo sa môžu síce cítiť odbremenení od rozumových pút duchovných učení, ale možno padli do iných pút. Niektorým napríklad chýba pokora a tvrdia, ako majú v sebe kúsok Boha. Toto ich povznesenie sa tvári ako svetlé, ale je to manipulácia temnoty, aby človek stratil pokoru. Zdravé sebavedomie sa zmenilo na pýchu. Bez pokory nie je možná cesta k vzostupu. Iní by zas najradšej iba meditovali a úplne sa odstrihli od bežného života a pritom našou úlohou je práve v tom bežnom živote pôsobiť a zušľachťovať ho. Niektorí majú napríklad problém s tým, že všade vidia iba dobro a chýba im prísna láska. Myslia si, že byť duchovný znamená rozdávať svoju energiu všade navôkol, ako keby bola nevyčerpateľná. Snažia sa vždy byť za tých dobrých a nevedia sa zachovať síce prísne, ale spravodlivo. Takto ich môžu vyciciavať temnejší ľudia z ich okolia a sú ľahko náchylní spadnúť do falošných učení novodobej ezoteriky, ktorá stavia práve na zmäkčilej láske.

Takto temnota tisícorakými spôsobmi útočí cez naše slabé miesta a navodzuje nám pokrivené vnímanie reality. Vykresľuje nám cestu vzostupu presne takú, aká lahodí našim slabostiam. Tak je napríklad poslušný duchovne lenivý kresťan pritiahnutý do cirkvi, pretože tam našiel to, čo vyhovuje jeho slabej stránke. Bude sa kajať a bude poslušnou ovečkou a na oplátku mu cirkev vydláždi cestu priamo k Bohu a zaistí miesto v raji. Aspoň si to naivne myslí. Takto je každý hľadajúci ovplyvňovaný cez svoje slabé miesta cez rôzne učenia alebo svoje vlastné myšlienky a to s jediným cieľom. Odkloniť čo najviac duší od pravdy. Každý človek, ktorý skutočne stojí v tomto stvorení pravdivo a duchovne vysoko je mimoriadne vzácny a má v rukách obrovskú obrovskú silu vyvážiť misky váh proti mašinérii zla. Preto je tak dôležité hľadať vo všetkom harmóniu a nebyť v niečom príliš, pretože ak mám niektorú vlastnosť príliš prepestovanú, zmení sa moje vnímanie reality a nevidím skutočnosti také, aké sú.

Ako sa brániť?

To ako bojovať proti temnote nie je presne dané. Závisí to opäť od človeka a formy útoku. Pokiaľ zažívam ťažké energetické útoky alebo úzkosť/depresiu, môže mi pomôcť úprimná precítená modlitba alebo si vizualizovať svetlo, ale tiež môžem mať problém sa v tej chvíli napojiť a môže mi pomôcť napríklad prostá prechádzka alebo fyzická činnosť, pri ktorej jednoducho budem v prítomnosti a zameriam svoju pozornosť inam. Pokiaľ trpím nedostatkom sebadôvery alebo mám z niečoho konkrétneho strach, musím nájsť spôsob ako si dodať sebadôveru, pretože ma to samo nenechá na pokoji. Jedno je však dôležité pre každého. Prebudiť sa zvnútra a postaviť svoju dušu na piedestál. Pokiaľ sa preduchovníme, duša ukočíruje rozum.

Líšia sa spôsoby ako, ale veľmi dôležité je kedy! Po odhalení negatívneho impulzu, ktorý ma ovláda, je potrebné tento impulz zavrhnúť ešte v zárodku. Čím viac nechám v sebe tento impulz sa rozrásť, tým bude ťažšie postaviť sa mu. Pre alkoholika snažiaceho sa o nápravu je jednoduchšie postaviť sa svojej závislosti hneď pri prvej myšlienke na to, že si vypije ako by sa mal tomu postaviť už po dvoch pohárikoch. Pokiaľ v sebe máme slabé miesto alebo neduh, vždy je potrebné bojovať s tým v prvej chvíli, keď sa nás to snaží ovládnuť. Vždy to totiž niekde začína. Pokiaľ je to napríklad myšlienka a ja sa ňou začnem zaoberať alebo ju len pozorovať, ovládne ma. Nesmiem to pozorovať, nesmiem to do seba vpúšťať, treba to rázne zavrhnúť hneď na začiatku!

Dôležité posolstvá tohto textu sú aby sme sa prísne strážili, hľadali vo všetkom harmóniu, boli si vedomí a ostražití voči útokom temnoty a pokiaľ máme problém zbaviť sa niektorého neduhu, je dôležité tomu povedať nie hneď pri prvom impulze a nevpúšťať to do seba, pretože potom už bude neskoro.

V tomto článku som písal o tom, za čo všetko môže temnota a môže sa tak zdať, že som tak odbremenil nás ľudí. Nemýľte sa, strojcom toho všetkého negatívneho okolo sme my ľudia a my to neustále živíme. Zákon tiaže hovorí, že čím je niečo svetlejšie, tým je to duchovne vyššie a čím naopak je niečo temnejšie, tým to klesá dole. Preto keď vnútorne rozkvitneme, budeme stáť o pár stupienkov vyššie a aj keď to temné chápadlá budú na nás neustále skúšať, budeme schopní to ľahšie odhaliť a brániť sa. Zároveň svojim svetlom začneme zušľachťovať jemnohmotné okolie a tieto naše svetlé výtvory začnú nahrádzať všetky tie nízke formy, ktoré sme vytvorili a živíme ich.

Týmto článkom som odstrihol opäť zopár dôležitých článkov temných chápadiel. Každý čítajúci má schopnosť preseknúť zopár ďalších a je to vlastne našou úlohou. Musíme sa oslobodiť od všetkého starého neušľachtilého a začať tvoriť nové. Buďme bdelí, bojujme s temnotou, modlime sa a tvorme svetlejšie zajtrajšky. Každý sám a všetci spoločne.

1 komentár

  1. Jane

    Tak to jsme na tom stejně.
    🤷😉

    Odpovedať

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *