Tvorba reality

Tento text má za cieľ upozorniť na dôležitosť toho, ako uvažujeme a konáme, pretože v dnešnej významnej dobe, keď prebieha veľký boj svetla s temnotou, sa stretávajú 2 reality a my ľudia určujeme kam vysielame svoju energiu, teda ktorú zhmotňujeme. Človek má slobodnú vôľu a to dokáže byť pre neho požehnaním aj skazou. Či si to uvedomujeme alebo nie, každou myšlienkou, pocitom a činom neustále niečo zhmotňujeme. Každá myšlienka, ktorá má dostatočnú silu sa k nám vráti v podobe tzv. karmy a dokonca so zväčšenou silou, keďže sa nabalí s podobne vyslanými útvarmi od iných ľudí. Aj keď mnoho ľudí chápe význam slov „čo človek zaseje to aj zožne“, len málo z nich si uvedomuje ich vážnosť a neomylnú presnosť. Ľudský duch si v každej chvíli niečo priťahuje, niečo tvorí. Kam zameriava svoju pozornosť, to rastie.

O týchto skutočnostiach som už písal. Dôvod prečo vznikol tento text je ten, že medzi ľuďmi sa totiž šíri novodobý mor a to negativita. Či ide o nevedomé obyvateľstvo, ale aj o to prebudené. Na základe toho, čo vidia vo svete predpokladajú budúce udalosti a uberanie života na Zemi. Tvoria si svoju realitu na základe vonkajších udalostí. Lenže toto vie vyčítať každý hlupák. To, čo vie múdry človek je posudzovanie veci intuíciou a uvedomovanie si svojej tvorivej sily. Ľudia sa delia na dva negativistické tábory. Jedna časť je nevedomé obyvateľstvo, tzv. poslušné ovečky a ich myšlienky na dianie sveta je v podstate vytvorené vonkajšími impulzmi, sú zmanipulovaní. Druhá skupina sú tzv. prebudení, ktorí vedia kde je pravda a vedia o rôznych manipuláciach a o sile myšlienky. Paradoxne aj medzi týmito sa šíri závan negatívneho uvažovania. Nadáva sa na vládu, nadáva sa na drahé potraviny, nadáva sa na spoločnosť, dokonca niektorí tvrdia, ako všetko speje k nastoleniu NWO a podobne. Netvrdím, že človek by sa mal usmievať a tváriť sa, že sa nič nedeje počas toho ako okolo neho horí, ale uvedomujme si akú energiu vysielame! Ako mor sa šíri táto novodobá apatia voči svetu, tento chorobný negativistický pohľad na veci. Všade počuť iba sťažovanie na to či ono a ľudia to takto prijímajú ako svoju realitu. Čo potom asi môže vzísť z takéhoto uvažovania? No predsa nič dobré! Nie je jedno čo si myslíme a ako vidíme svet, pretože všetko sa to premieta do kolektívneho vedomia a prináša nám to rovnorodé ovocie. Pokiaľ si v reštaurácii objednám halušky, nedonesú mi predsa údené koleno. Je to tak prosté na pochopenie a presne ten istý princíp funguje neomylne a spravodlivo vo vesmíre.

Prestaňme sa hrabať v sračkách, prestaňme sa dobrovoľne podieľať na tvorení temného sveta. Presne takto bolo vždy ľudstvo vedené stádovito tam, kde ho potrebovali. Mocní tohto sveta, ktorí z úzadia ťahajú za nitky sú zasvätení do duchovných tajomstiev a sú si dobre vedomí tvorivej sily ľudskej duše. Preto im v dnešnej mediálnej dobe stačí vypustiť do sveta nejakú informáciu a stádovité ľudstvo si spraví hystériu samo. Ostatné sa už postupne postará samo o seba. Stačí vypustiť náčrt temnej reality, a my ľudia túto realitu sami dobrovoľne zhmotníme. Prečo sa tí, ktorí sa usilujú o svetlo, podieľajú na tvorení nízkych energií? Vstúpme si do seba a prestaňme sa nechať ovládať vonkajšími vplyvmi. S prichádzajúcimi energiami prichádza obrovská príležitosť pre nás všetkých. Tieto energie nám totiž dávajú príležitosť oslobodiť sa, možnosť zmeny zloženia spoločnosti a bytia na Zemi ako takého. Nejde o ďalšiu formu režimu, ale o reštruktualizáciu a preduchovnenie ľudstva. Teraz sa prelínajú časové línie a my si vyberáme, na ktorej sa chceme nachádzať, ktorú budeme svojimi myšlienkami manifestovať. Dávajme preto pozor na to, ako uvažujeme a čo tvoríme, ako zúžitkuvávame prichádzajúce energie.

Pokiaľ sa mi niečo nepáči, mám možnosť buď to zmeniť, zmieriť sa s tým, alebo odísť od toho. Pokiaľ s niečím nesúhlasime, máme právo sa voči tomu ohradiť. Realita je však taká, že Slovák nič neurobí, ale za to vie hojne plytvať svojou energiou na neužitočné veci. Tento text nemá za cieľ tvrdiť, že by sa človek mal iba usmievať, pozerať sa na to pekné a vôbec si nevšímať to zlé. Ale je predsa rozdiel s niečím nesúhlasiť a priťahovať si to ako svoju realitu! Uvedomme si už konečne, že každý náš pocit a myšlienka má tvorivú silu a tvorí svet okolo nás. Práve na to sa dnes temná strana sústreďuje najviac a používa to proti nám. Začnime vnímať ťažké situácie ako príležitosť k obratu, pretože práve k tomu nás ťažká doba vedie. Učí nás to zmene a novému spôsobu žitia a uvažovania. Musia sa zároveň zhmotniť naše myšlienky, aby sme pochopili, do čoho sme sa zaplietli a oslobodili sa z toho, hľadali nové možnosti. Zmeňme svoje uvažovanie a pokiaľ sa ocitneme uprostred temnoty, svieťme. Nenechajme sa pohltiť okolitou energiou, ale tvorme v sebe svoju vlastnú energiu, ktorá pohltí ostatných. Dokážeme predsa viac ako iba nadávať spolu s ostatnými. Vzchopme sa! Šírenie temných scenárov nie je žiadna osveta. Skutočne prebudený človek nebude svojou energiou posilňovať temnotu, ale o to viac vzchopí sily a začne tvoriť povznášajúce prúdy.

Zmena musí vzísť zvnútra a odtiaľ sa následne preleje do vonkajších udalostí. Preto tvorme v sebe svetlo a svetlo nás obklopí, povznesie nahor a prinesie spásu.

1 komentár

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *