Využitie našej sily

Dnešný deň je 6.6.2022

Dnes sa vyvarujte toho, byť v “nízkych energiách”
(myslí sa tým : smútok, agresia , závisť, zloba, neprajnosť, vnútorný nepokoj…,a iné hriechy ako lenivosť, lakomstvo, smilsvo, lakota, chtíč akéhokoľvek druhu, v zmysle posadnutosti…, a je jedno či myšlienkou, či konaním,….).

Moc , to je to slovo, ktoré si máme uvedomiť .

Máš moc tvoriť ….
Máš moc ničiť…

Ty si každú sekundu volíš, na čo ty vy_užiješ silu od Boha.
(ak na zlé, tak nie vy_užiješ ale znehodnotíš (zlehodnotíš) a zne_užiješ-zle_užiješ), ty rozhoduješ, čo produkuješ a ktorý svet myslením, cítením, slovom, i konaním podporíš.

Sila je len jedna a tá ide od stvoriteľa neba i zeme a my ľudia rozhodujeme, na čo bude použitá…
Či na dobrý účel, alebo zlý účel s úmyslom škodiť, poprípade prospechársky účel – nezvládame svoju vlastnú povahu – osobnostne zažraté nesprávne konanie.(Dlhodobé opakované nesprávne rozhodnutia vo svoj prospech ktoré sú chybné a postupne sa stávajú nám vlastné, a už nevieme inak riešiť len “po starom”, lebo je to konanie už “zažraté”- on je taký ….a ona je taká… )

Preto si uvedomujme božiu moc i svoju moc. Využívajme silu i moc na tvorbu, ale nezneužívajne…. (prídeme i ňu – nemoc je potom výsledok )

Nikto by nemal žiadnu moc, keby sme ju nedostali od nášho Boha Otca.

Buďme vedomí a nie nevedomí …
Bezvedomí v bezvedomí – ( zlo je bez citu i súcitu, ktoré ide hlava nehlava len v prospech seba – bez vedomia si seba, sveta , Boha i chcenia zisťovať čo chce Boh.)

Stále si buďte vedomí svojej moci i toho, že ak ideš s bohom, podľa jeho vôle, sú ti božie pomoci z božej moci na pomoci i nápomocní všetci.

Tak len verte!
Konajte čisto, spravodlivo a čestne…
Verte v Boha i v seba, že máte moc s božou pomocou zvládnuť všetko ….

Verte bez strachov, len to je skutočná viera!
Kto má strach, prichádza o vieru….

Stojte (žite) v Pravde, v čistote, vo viere a verte, že božia pravda i božia spravodlivisť tu je a aj zvíťazí ….

Vždy sú tu pomoci ( ale až v pokore), vždy sú riešenia….
A mnohé si nevieme ani predstaviť …

Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo ….

Verte bez strachov a držte si svoju moc, ktorú Vám s dôverou zveril boh ….

Všetko je do času, ale boh je naveky …

Robte mu radosť…

Buďte príkladom v láske a cnostiach a buďte-prebúdzajte… máte moc…..

Nech naša láska transformuje a mení…
Ako?
Z tvrdosti a skál vznikne tečúci med….
To dokáže živá žiarivá skutočná láska…

Deň plný uvedomení si božej zázračnej moci i božích pomocí , ale i vlastnej moci Vám s láskou želám …

Tatiana Mintálová

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *