Posolstvo k 30. máju: „Iba Svetlo je Život a Sila!“

Blížiaci sa dátum 30. máj je významným dňom pre nás všetkých. Z Božej milosti a lásky nám je dávaná Sila, aby sme mohli pokračovať a fungovať ďalej po celý rok. Prúdi k nám vyžarovanie, ktoré je tvorivé a budujúce. Z tohto vyžarovania povstalo celé naše Stvorenie. Nebyť tejto každoročnej udalosti, nikto z nás by nemal šancu putovať po tejto Zemi, pretože život a svet ako ho poznáme, vôbec neexistoval.

30. máj tohto roka prináša zosilnené dianie nielen duchovné, ale aj svetové = hmotné. Vďaka tomu, že sa nachádzame v období Posledného Súdu, prejavujú sa navonok všetky duchovné diania vo väčšom účinku (cez prírodné, spoločenské dianie).

Buďme tieto dni vedomí nášho zmýšľania a konania. Nech sú naplnené čistotou a dobrým zámerom, aby sme boli schopní a hodní čo najviac pojať z prúdov, ktoré sa k nám nesú. Nájdime si denne čas na stíšenie a prípravu v pokore na deň, v ktorom nám prichádzajú najväčšie pomoci potrebné na budovanie sveta takým, aký má byť a taktiež na zvládnutie nadchádzajúcich udalostí.

Pripravujme sa každodenne na prílev novej energie zo Zdroja všetkého života, buďme otvorení, vnímaví a čistí. Dohliadnime na to, aby všetko, čo robíme a hovoríme bolo v súlade s tým ako to cítime. Využime tieto dni na to, aby sme sa pripravili na príliv tej najsilnejšie a najčistejšej Energie. Žime a konajme aktívne, radostne. Prejavujme Bohu svoju vďačnosť za túto príležitosť. Buďme si vedomí toho, aký nám je dávaný dar. Pracujme na tom, aby sme boli hodní tejto Energie. Nech sme každým dňom lepší, svetlejší, uvedomelejší. Nech sme každým dňom viac takí, akých nás chce Boh.  

Prežívajme tieto dni uvedomelo, v pokore, v láske, vo viere. Radujme sa, pretože môžeme znova načerpať zo Sily Svetla. Robme neustále tak, aby sme boli hodní a pripravení prijať.

Ivy

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *