Závislosti a riešenia (1.časť)

Mnohí za svojim úsmevom skrývajú veľký smútok a až neznesiteľnú bolesť.
Snažia sa tváriť, že je všetko v najlepšom poriadku aj pred najbližšími. Vlastne, v prvom rade sami pred sebou. Tento stav je však vstupenkou do vlastnej záhuby.
Z takýchto stavov vzniká ďalšia bolesť – vonkajšia (pretože ak trpíme bolesťou vnútornou, časom sa to prejaví aj navonok na tele).
Prípadne si takúto bolesť vonkajšiu, teda fyzickú, spôsobujeme dobrovoľne my sami. Sebapoškodzovaním.
Na tomto princípe vznikajú aj akékoľvek závislosti – najčastejšie fajčenie, nadmerná konzumácia jedál, alkoholu, závislosť na masturbácii, na sexe, či na požívaní omamných látok a teda drog.
Opačný extrém tkvie potom v tom, že vznikajú rôzne závislosti zamerané na odmietaní – napríklad jedla (bulímia, anorexia…), dokonca závislosť na adrenalíne, adrenalínových športoch, na akýchkoľvek rizikách na hranici so životom a smrťou, prípadne hazardné hry. Závislostí je mnoho.
Kedy však už hovoríme o závislosti?
Jedno majú všetky a akékoľvek závislosti spoločné. Už vy neovládate seba, ale závislosti ovládajú vás. Vždy je tam spúšťač – obrovská vnútorná bolesť – pramení z nenaplnenej túžby, nezvládnutých emócií, lekcií, tráum a podobne.
Človek sa tak stáva otrokom samého seba. Ćím dlhšie tieto stavy nerieši, tým hlbšie sa človek prepadáva sám do seba. Stráca nielen kontrolu nad sebou, ale aj nad svojim životom a životnými okolnosťami.
Temnota vlastnej bolesti a tráum, ktoré získa počas života dobrovoľne (prepadne im ako dospelý jedinec, avšak so sklonmi k rôznym závislostiam, ktoré nespracuje správnym spôsobom)
Potom sú tu rôzne energie, entity a bytosti, ktoré vidia do duše každého človeka. Vidia do srdca takej ľudskej bytosti a neváhajú urobiť čokoľvek, aby vás prinútili ublížiť. AVŠAK – nezvaľujte takúto vinu nikdy na tieto entity a energie. Tieto bytosti sú už len následkom, ale nikdy nie príčinou.
Pretože vždy každý zodpovedá len sám za seba. Čím skôr to pochopíte, tým skôr sa môžete vymaniť z tohto stavu. Či obeť alebo násilník – ste v tom iba sami za seba. Nikto však nemá byť ani obeť, ani násilník. Vždy si každý má v tomto živote spracovať akékoľvek nespracované záležitosti. Pretože tento život je váš posledný rozhodujúci – keďže sa rozhoduje o duši každého človeka v Poslednom Božom Súde a už prebieha príprava na Svet Nový.
Čiže prvá podmienka rozhodne súvisí so spracovaním si všetkých záležitostí, nerestí, ale aj jednoznačne závislostí. Závislosti sú však aj o tom, že niekto lipne – na čomkoľvek a komkoľvek. Z toho vzniká napríklad klasické posadnutie osobami, ale aj rôzne úchylky a podobne. Ale patrí sem napríklad aj stihomam (Stihomam označuje pocity prenasledovania, podozrievavosť, vzťahovačnosť a vytváranie predstáv, ktoré nezodpovedajú realite. Objavuje sa pri niektorých psychických ochoreniach alebo po požití niektorých psychotropných látok. Wikipédia).
Stihomam a teda aj vytváranie si predstáv – to znamená, že niektorí ľudia žijú v nereálnych ilúziach svojej mysle, vytvárajú tiež rôzne choré predstavy a prezentujú ich ďalším ľuďom ako zaručené správy a informácie.
Závislosť na rôznych pomôckach (dokonca duchovných pomôckach ako sú červené šnúrky, vydymovanie, čistenie priestorov atď, výklady kariet, energetické a svetelné liečiteľstvo a podobne, ktoré slúžia len ako pomocné barličky. Lenže zradosť ich používania spočíva aj v tom, že takýto človek si bez nich nevie predstaviť ani svoj život. To je už nezdravý príklad klasickej nebezpečnej závislosti, ktorá len sťahuje ku dnu).
Každý, kto má v sebe niečo nespracované, bude bez skutočnej práce na sebe samom dookola potrebovať tieto typy barličiek a NIKDY nebude skutočne duchovne napredovať. Oni sú totiž len prostriedkom. Niečo ako keď sa učíme bicyklovať. Niektorí najskôr potrebujú pomocné kolieska, ale pokým ich neodložia, nenaučia sa skutočne bicyklovať.
Každý si vie pomôcť sám – s pomocou Božou. ALE – nezneužívať takúto pomoc, ani si na nej nestavať kariéru či biznis. Teraz má každý jedinečnú možnosť pracovať na sebe sám, lebo duchovné schopnosti tohto charakteru má úplne každý.
Niektorí totiž môžu prečítať stovky duchovných kníh, zaplatiť si aj tie najdrahšie duchovné a svetelné kurzy, prípadne čítať Bibliu od rána do večera, ale skutočné kompletné napredovanie to nikomu neprinesie. Toto všetko predstavuje vždy maximálne iba časť obrovského jednotného celku. Bez všetkých častí nebudete kompletný ani kompletne napredovať.
Skutočná a nefalšovaná práca na sebe ohľadom čohokoľvek začína vždy a len od vás. A so skutočnými radami a s pomocou Najvyššou. Tá kompletná sa totiž donedávna nedala nikde nájsť. Až teraz, v období najdôležitejšom prichádza priamo odtiaľto.
Začína nám svitať. Ale ešte stále trvá obdobie zatmenia. Nie však nadlho.

Zdroj

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *