Duchovné dôsledky konzumácie alkoholu

Alkoholické nápoje sú masovo vyrábané, masovo propagované, ich predaj je legálny a konzumujú ich milióny ľudí po celom svete.

Väčšina ľudí sa však nikdy nezamyslela alebo vôbec nerozumie tomu, aké duchovné a duševné dôsledky má pitie alkoholu.

Čo vlastne znamená slovo alkohol

Začnime najprv tým, že sa pozrieme na etymológiu slova „alkohol“. Etymológia znamená základ slova, z čoho je dané slovo odvodené.

Slovo „alkohol“ pochádza z arabského „al-kuhl“, čo v preklade znamená „duch, ktorý pohlcuje telo“. „Al-kuhl“ je teda pôvodný základ pre anglické slovo „ghoul“.

V ľudovej kultúre Stredného východu slovo „ghoul“ označuje zlého démona, ktorý údajne pojedá ľudské telá, kradne mŕtvoly a unáša deti.

Slová „alembic“ a „alcohol“ sú metaforické názvy pre „vodu života“ alebo „ducha“. „Alembic“ a „alcohol“ zároveň najčastejšie poukazujú na destilovanú tekutinu, ktorá má pôvod v magických pokusoch a experimentoch alchýmie Stredného východu.

Spisovateľ a nadšenec zdravého životného štýlu Jason Christoff hovorí:

„V alchýmii sa alkohol používa na extrahovanie duševnej podstaty nejakej entity. Z toho dôvodu sa používa pri extrahovaní vôní, ktoré sa potom používajú pri výrobe esenciálnych olejov, a takisto sa preto používa na sterilizáciu zdravotníckych pomôcok.

Konzumácia alkoholu má na naše telo ten účinok, že alkohol extrahuje samotnú esenciu, základ duše, čím sa naše telo stáva viac prístupné okolitým entitám.

Väčšina entít v našom okolí má však nízku frekvenciu (prečo asi nazývame niektoré alkoholické nápoje „ŠPIRITUS“?). Práve preto ľudia, ktorí skonzumujú nadmerné množstvo alkoholu, často dostanú „okno“ a nič si nepamätajú.

To sa stane vtedy, keď dobrá duša (všetci sme boli na tento svet zoslaní ako dobré duše) nás nachvíľu opúšťa, pretože životné podmienky sú príliš zamorené a príliš traumatizujúce na to, aby ich dokázala vystáť.

Dobrá duša sa vzdiali od tela, no zostáva s ním spojená. V tom momente sa temná entita zmocní tela, osedlá si ho pre svoju divokú jazdu, pre svoje hedonistické a samoúčelné nerozumné vyčíňanie.

Duchovia používajú naše telá ako vozidlo. Keď jeden duch vystúpi, na jeho miesto môže hneď nastúpiť ďalší.

Keď pijeme alkohol a upadáme do temnoty, to čo sa v podstate deje je, že sa znečisťujeme na mnohých úrovniach a nášho tela sa často zmocní nejaká iná entita.“  

Čo sa stáva s dušou, ak je v tele veľa alkoholu

Sama som si uvedomila existenciu tohto javu, keď som pred niekoľkými rokmi dostala duchovnú víziu. V tejto vízii som sa stala pozorovateľom, vznášala som sa nad barom v nočnom klube plnom ľudí.

Vznášala som sa nad miestom, kde sa zhromaždilo veľa entít podobných ako „ghoul“. Pri bare ľudia popíjali alkohol, socializovali sa, tancovali a podobne.

Videla som, ako to v ten večer niektorí jednotlivci s alkoholom prehnali a veľmi sa opili. Videla som, že ich duše opustili ich telá, no zostali s nimi spojené tenkou niťou.

Vtedy som pochopila, že duša telo opúšťa, pretože sa cíti veľmi nepohodlne v tele, ktoré je silno pod vplyvom alkoholu.

Keď duša opustila telo, iné, nedobré entity vstúpili alebo sa usadili v prázdnom tele, ktoré po duši zostalo.

A keď sa tieto entity už raz tela zmocnili, použili ho na vykonanie všetkých možných temných skutkov, ako sú násilnosti, prízemné sexuálne praktiky, deštruktívne správanie, znásilnenia a mnohé iné.

Keď som o niekoľko rokov neskôr čítala knihu Mans Eternal Quest (Človek a jeho večné hľadanie), jej autor, duchovný učiteľ Paramahansa Yogananda, jasne vysvetľuje presne to isté, čo som videla vo svojej vízii.

Začala som si spomínať vo svojom živote na situácie, keď som videla temných duchov vyčkávať v blízkosti veľmi opitých ľudí.

Dovoľte mi rozvinúť trochu podrobnejšie, čo mám na mysli, keď poviem, že som videla tie entity…

Čo som naozaj videla počas chvíľ jasnovidectva

Mala som schopnosť jasnovidectva (schopnosť vnímať veci, ktoré nie je možné vnímať našimi telesnými zmyslami… medzi ne môže patriť: mimozmyslové vnímanie, šiesty zmysel, nadprirodzené sily, druhý zrak, telepatia a iné) a nadprirodzený sluch (schopnosť počuť zvuky a slová pochádzajúce z vonkajších zdrojov vo svete duchov).

Od detstva som pociťovala, že mám duchovnú intuíciu a silnú empatiu. Mám schopnosť vidieť energie a duchovné javy, ktoré väčšina ľudí nedokáže vnímať.

Keď sa vo svojom živote obzriem späť, pamätám si veľa prípadov, keď sa nedobrí duchovia zdržiavali v blízkosti osôb pod silným vplyvom alkoholu.

Tiež som zažila pohľad do očí niekoľkých ľudí, ktorí boli celkom určite „posadnutí“ temnými energiami a ktoré nepochádzali z nich samých.

Pred niekoľkými rokmi som tiež absolvovala kurz psychológie. V jednej časti tohto kurzu sme študovali reklamu a propagáciu a ich účinky na ľudí.

Bližšie sme sa tiež pozreli na propagovanie a reklamu alkoholu. Náš učiteľ, ktorý mal v tejto oblasti hlboké znalosti, nám ozrejmil fakt, že väčšina reklám na alkohol v sebe obsahuje skryté odkazy a obrazy.

Tieto skryté odkazy a obrazy sú na prvý pohľad takmer nepozorovateľné, no naše podvedomie ich vníma.

Prešibané spoločnosti, ktoré predávajú alkohol (ako aj tabak a iné výrobky) si uvedomujú, akú silu má naše podvedomie a ako nás silno ovplyvňuje pri rozhodovaní sa, pri pocitoch, reakciách, presvedčeniach atď.

A tak tieto spoločnosti využívajú túto temnú techniku, aby nás oklamali a aby sme kupovali ich výrobky – tak sa stávame súčasťou spoločenského kultu duševnej apatie a kultúrnej poslušnosti.

Mnohé z týchto skrytých odkazov a obrazov majú mimoriadne silný sexuálny podtón – ich účelom je vplývať na jednu z najzákladnejších potrieb, na jednu z prvotných vlastností človeka.

Keď sa na tým zamyslíme, tento príklad vyvoláva zvedavosť a otázky. Prečo by sa mali obchodné spoločnosti snažiť oklamať nás a nútiť nás prostredníctvom podprahových signálov kupovať výrobky, ktoré škodia ľudskému telu a našej duši?

Koľkokrát ste zažili, že pod značne silným vplyvom alkoholu ste sa začali Vy alebo niekto koho poznáte, správať úplne inak než je pre Vás bežné?

Možno ste v tých chvíľach zažili alebo ste si všimli výraznú zmenu hlasu, násilie, sexuálnu promiskuitu, konzumáciu škodlivých látok, poškodzovanie majetku, konfliktné správanie a iné negatívne prejavy.

Zamyslime sa teda nad týmito skúsenosťami a položme si otázku – sú toto prejavy svetla, lásky a pozitívnosti? Je uvedené správanie prejavom uvedomelosti a zdravia?

História slova alkohol v rôznych kultúrach

Predtým, ako ukončím môj článok, chcela by som Vám ešte povedať niečo viac o histórii slova „alkohol“. Niekoľkí bádatelia si dali námahu študovať etymológiu slova „alkohol“ a dospeli k týmto vysvetleniam:

– alkohol (podst. m.) – približne 1540 n. l. (na začiatku 15. stor. sa používalo slovo „alcofol“), „jemný prášok získavaný procesom sublimácie“, v stredovekej latinčine slovo „alkohol“ poukazovalo na „prášok z rudy antimónu“, v arabčine slová „al-kuhul“ a „kohl“ hovoria o kovovom prášku tmavej farby, ktorý sa používal pri skrášľovaní a maľovaní očných viečok, význam pochádza z arabského slova „kahala“ čo znamená „zafarbiť, maľovať“.

Paracelsus (1493 – 1541) slovom „alkohol“ pomenovával jemný prášok, ale aj prchavú kvapalinu. Približne od roku 1670 sa slovo „alkohol“ začalo používať v anglickom jazyku, jeho význam bol „akákoľvek látka získaná sublimáciou, čistý duch, podstata čohokoľvek“, vrátane tekutín.

Význam slova „alkohol“ ako „opojnej látky v silných likéroch“ sa prvýkrát objavuje v roku 1753. Slovo „alkohol“ nachvíľu označovalo len alkohol vo víne, no neskôr sa ním začal označovať „opojný prvok vo fermentovaných likéroch“.

Slovo „alkohol“ sa používalo v organickej chémii až do roku 1850, označovala sa ním skupina všetkých vyššie spomenutých látok.

Ďalšie bádanie nás vedie k poznatku, že v starovekom Egypte si muži aj ženy zvýrazňovali vrchný a spodný okraj očí farbou z čierneho hustého prášku, ktorý bol známy pod názvami „kohl“, „kajal“ alebo „mesdemet“.

Farbou zvýraznený obrys oka pripomínal oko mandľového tvaru, ktoré patrilo bohu sokola Horovi. O Horovom oku sa dozvedáme z hieroglyfov.

Podľa povier, mandľový tvar oka privolával božiu ochranu a zaháňal zlých duchov.

Keď sa ponoríme do problematiky ešte hlbšie, tak ako to robí ozajstný vedec, bádateľ či hľadač pravdy, objavíme tiež tieto zaujímavé fakty:

– doktorka Rachel Hajarová, uznávaná súčasná autorka, redaktorka a zdravotná poradkyňa, pri študovaní dostupných textov o alkohole pre potrebu svojho internetového zdravotníckeho žurnálu, našla v starovekých arabských textoch ďalšie významy slova „alkohol“;

1. Al kol: Džin alebo duch v arabskej mytológii, ktorý sa prevteľuje do rôznych podôb alebo nadprirodzených bytostí.

2. Al kol: Akákoľvek droga alebo látka, ktorá zatemňuje a odvádza preč myseľ.

3. Slovo „alkohol“ má v astronómii tiež súvislosť s konkrétnou hviezdou pod názvom „Algol“, čo tiež znamená „Hlava démona“.

4. V súčasnej arabčine sa alkohol (etanol) označuje slovom الغول (al-ġawl), čo presnejšie znamená „duch“ alebo „démon“.

Nie je žiadna náhoda, že alkohol sa často nazýva aj ako „špiritus“. Za touto opojnou látkou sa skrýva dávna história.

V našej kultúre sa často nachádza viacero vrstiev informácií, niekedy sa musíme pozrieť pod povrch veci, čítať medzi riadkami, ak chceme nájsť úplnú pravdu.

Záver

Odporúčam Vám, aby ste dobre zvážili informácie podané v tomto článku a všímajte si, aký účinok má alkohol na Váš život, na životy ľudí, ktorých poznáte, a na život spoločnosti ako celku.

Rozhodujte sa uvedomelo, na základe informácií a smerom k zdraviu a šťastnému životu.

Čím viac ľudí sa prebudí a začne vidieť pravdu, čím viac ľudí pôjde za zdravím, čím viac sa budeme chcieť oslobodiť spod vplyvu hnutia ovládania a zotročenia ľudskej mysle, tým väčšia bude šanca, že nastanú pozitívne zmeny a že začneme spoluutvárať svet, v ktorom sa budeme cítiť dobre.

Zdroj

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *