Božia spravodlivosť

Do sveta bolo vypustených veľa falošných prorokov. Odkiaľ sa tu vzali? Od Boha nie sú, prosím Vás. Je nový trend písať iba krásne ľúbivé veci a za pravdu označovať iba to, čo sa hodí do konceptu milujúceho a všeobjímajúceho Boha. Áno, Boh je milujúci, áno, Boh je všeobjímajúci, ALE – je tiež spravodlivý, trestajúci a rozlišujúci správne od nesprávneho. Je súdiaci a nepodporuje nikoho v slabostiach a nerestiach. Mýliť sa je ľudské, odpúšťanie je Božské, ALE – Boh vo vás musí vidieť úprimnú a nefalšovanú snahu o prijatie svojej viny, následnú snahu o pokánie a pokánie samotné. Nikto si nesmie myslieť, že Boh odpúšťa automaticky všetko a všetkým. K Bohu treba mať prirodzenú úctu a rešpekt, pretože skutočný a pravý Boh je autorita a nie je jeden z Vás. Falošní proroci Vám tvrdia opak, ALE – neverte im. Boh je milujúca spravodlivosť, ALE nie slepá a hluchá figúrka, ktorá dobrých a zlých hodnotí rovnako. Neverte falošným prorokom, že Boh nikdy nesúdi. Boh súdi a ako jediný má na to plné právo. A preto, konajte ako uznáte za vhodné, učte sa na vlastných chybách, ale bez patričnej pokory a uvedomenia si vlastných chýb nikdy nedospejete k bázni Božej.

Zdroj

1 komentár

  1. Peter

    Falošný proroci. Je to tak, len sa obzrime do okola. To sú tie veľké celky okolo nás, veľké média, mnohé osobnosti, mienkotvorné spoločnosti, teda ich vodcovia. Prejdime na tému dneška. Radšej ich nesúďme, pod tlakom svetla sami okúsia medicinu, ktorú ponúkli ľudstvu.

    Odpovedať

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *