Božie milosrdenstvo

Je to schopnosť Boha odpustiť aj najväčším hriešnikom.
Je to nezmerateľná, nedokázateľne silná a nadpozemsky dokonalá čistá energia tej najčistejšej lásky.
Božie milosrdenstvo si zaslúži každý, kto si Boha ctí úprimne, velebí Ho, je plný Jeho lásky, uvedomuje si pravdivosť Božích slov, ktoré sú obsiahnuté v Božích prikázaniach, ale aj v slovách Ježiša Krista.
Tieto slová však človek za žiadnych okolností neprekrucuje a nedopĺňa do nich niečo, čo tam vôbec nie je.
Takýto človek si uvedomuje svoje hriechy, pretože nikto z ľudí či duší nie je dokonalý.
To si môže povedať iba Boh/Stvoriteľ, Ježiš a predsa to o sebe nikdy nepovedia.
Človek/duša tak uvedomujúc si svoju slabosť koná patričnú nápravu spojenú s pokáním.
Riadi sa Božími prikázaniami, Božou vôľou, ctí si seba, svoj život aj život ostatných bytostí.
Pracuje na sebe, zdokonaľuje svoje cnosti a potláča svoje slabosti – tým, že si ich uvedomí a následne na nich pracuje. Neúnavne, cieľavedomo a samostatne.
Pretože Božie milosrdenstvo nemôže byť zadarmo.
Pretože Božie milosrdenstvo sa nekupuje, to si treba zaslúžiť.
Pretože Boh či Ježiš Kristus nepodporujú ľudské hriechy a slabosti ako napríklad – ješitnosť, povýšeneckosť, pýchu, samoľúbosť, domýšľavosť a podobne.
Božie milosrdenstvo nie je automaticky pre každého.
Milujte Boha aj Jeho vôľu a uvedomujte si prosím, že všetko, čo sa deje, je pre vyšší zámer.

Zdroj

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *