Blížiace sa zmeny, ktoré sa na zemi ešte nikdy neudiali! (11. časť)

ŽIVELNÉ UDALOSTI, BIJÚCE NA POPLACH! /Časť 1./

Živelné udalosti budú už onedlho vo zvýšenej miere zasahovať do spoločenského, politického a „pandemického“ Diania na Zemi!
Vo víre udalostí okolo politickej a pandemickej situácie na Slovensku, ale obdobne sa tak deje i vo svete, zanikajú veľmi závažné informácie o nastupujúcom živelnom Dianí po celej Zemi.
V rozsiahlom pojednaní na tomto účte zo dňa 08-01-2021, sme sa venovali rekapitulácii živelného diania na planéte Zem, počas minulého roka, s výhľadmi pre rok nasledujúci, teda pre súčasný rok 2021, kde okrem iného stojí:
„Rok 2020 bol v tomto smere mimoriadny a treba uvážiť, že rok, ktorý je ešte len pred nami, ho v mnohom, teda nielen v živelnom Dianí, ešte viac prekoná a ľudstvo bude v Roku 2021 postihnuté prežívaním oveľa silnejším, než si prežilo v roku predchádzajúcom.
Musí to tak byť, lebo rovnako i zhubný nádor v organizme, musí byť spravidla bolestivou cestou odstránený, ak má dôjsť k postupnému ozdraveniu.
Udrie to na človeka z každej strany, nielen živelné udalosti, ale aj v osobnom prežívaní. Zosilnejú rovnako i zdravotné problémy ľudí a udejú sa prudké zmeny i v spoločnosti. Udejú sa veľmi veľké spoločenské zmeny a zasiahnu veľkou mierou i celý náš kontinent!
Tento rok sa v živelnom Dianí bude prevažne triasť zem, pevná pôda pod nohami. Ten tlak, ktorý sa v útrobách našej planéty každým dňom hromadí a narastá, z dôvodu veľkých chystajúcich sa zmien na povrchu planéty, vytryskne skrze sopečnú činnosť už tento rok, do nebývalých rozmerov!…“
/Celý článok na: https://www.facebook.com/martin.pekar.710/posts/3670034849747489 /
Sopečná činnosť na celej Zemi nabrala za uplynulé dva mesiace mimoriadne na svojej činnosti, z dôvodu zvýšenej aktivácie zmien, ktoré sa na našej planéte začínajú uskutočňovať.
Blížiace sa Dianie, ktoré dnešným slovníkom možno nazvať ako Veľké očistné Dianie, je v biblickom ponímaní známe ako tisícročia vopred oznamovaný „Posledný súd“.
V mnohých článkoch na tomto účte sme sa tejto téme podrobnejšie venovali a rovnako sa o tomto Dianí z iného, duchovného hľadiska pojednáva i v tomto novom cykle „prednášok“, čím je umožnené každému, aby si dohľadal potrebné doplňujúce informácie.
Dnes sa budeme v kontexte týchto zmien venovať narastajúcemu sopečnému Dianiu takmer po celej Zemi, pričom zvýšená sopečná činnosť sa môže niekde prejavovať „len“ slabšími, ale i silnejšími zemetraseniami v rozsahu 2-4 stupne Richterovej stupnice, výnimočne i viac.
Prečo tento rok začínajú tak intenzívne vybuchovať sopky, pričom sa dá s ISTOTOU určiť, že tento nárast bude ešte viac pokračovať?
Dokonca je očakávaný taký výbuch sopečnej erupcie a s veľkou pravdepodobnosťou sa tak udeje už tento rok, dokonca vo veľmi krátkom čase, kedy výbuch vyvrhne do Zemskej atmosféry pre človeka nepredstaviteľné množstvo pachových častíc, ktoré môžu i celosvetovo a veľmi výrazne ovplyvniť už i tak zdecimovanú leteckú dopravu.
Podobne sa udialo a mnohí si to určite pamätáte – pred niečo viac ako 10 rokmi výbuch sopky na Severnej pologuli dočasne úplne vyradil z prevádzky leteckú dopravu medzi „Starým kontinentom“ a Severnou Amerikou. Zemská atmosféra bola vtedy uchránená a očistená od viac ako 100 tisíc letov od veľkých dopravných lietadiel, ktorých lety boli zrušené, čo síce spôsobilo problémy na Zemi, ale bolo to veľkým povzbudením, prínosom a ozdravením pre živelné Dianie na Planéte.
Len si predstavme, ak by od dnes úplne prestali lietať lietadlá, jazdiť automobily, ak by prestali byť prevádzkované rôzne továrne so spaľovacími procesmi a rovnako továrne fungujúce alebo produkujúce aerosolové produkty a zariadenia a všetko toto slúžiace len na zvašovanie konzumu a nadbytku, tak pokiaľ by došlo k úplnému zastaveniu týchto deštruktívnych ľudských činností, prostredie Zemskej atmosféry i samotná príroda by nabrali nový smer a impulz k veľkej samoregenerácii, čo by prinieslo nevídané zmeny i do spoločenského Diania na celej Planéte. Kvalita života by sa veľmi výrazne posunula smerom dopredu.
K týmto zmenám spejeme tak či tak, lenže nebudú to zo strany človeka dobrovoľné zmeny, ale bude ku nim postupne prinútený. Všetko vyššie menované viac nebude na Zemi fungovať, dokonca prídeme i o elektrinu a ďalšie vymoženosti, ale to by sme príliš predbiehali.
Sopečná činnosť na Zemi nám teda pripravuje a postupne už aj rozbieha veľké „Erupčné divadlo“, ktorého zámerom je uvoľnenie obrovských síl a pnutí v útrobách Zeme.
Každý vie, že Zem tvorí z prevažnej časti tekutá magma, ktorá je len na jej povrchu ochladená a vývojovými procesmi na Zemi sformovaná a zvetraná do hornín a pôdy, poskytujúcich jeden z hlavných pilierov pre vznik a vývoj inteligentného, resp. duchovného života na Zemi.
A tak na tejto tekutej rozžeravenej magme /čím viac by sme však šli do hĺbky a k Zemskému jadru, stretli by sme sa i s „žeravými plynmi“, čím by sme sa napokon presunuli až k plazmatickému skupenstvu útrob našej planéty/ a v celom tomto vnútornom Zemskom priestore, ktorý obaľujú a ochladzujú plávajúce Zemské dosky, kontinenty, prebiehajú dnes procesy, ktoré začnú uvoľňovať obrovské napätie a pnutie, ktoré sa nehromadí len v jadre planéty a pod povrchom Zemských i oceánskych dosiek, ale ktoré sa hromadí a ventiluje v celom ľudstve, v celej prírode a dokonca i vo Vesmíre!
K čomu dochádza?
Na mnohých miestach sme už písali o tom, že náš Vesmír a hlavne táto naša Vesmírna časť je v súčasnosti už vystavená a postupne bude viac a viac vystavovaná zvýšenými vyžarovaniami, ktorých pôvod je vo Vysokých úrovniach nášho Stvorenia, čiže vysoko nad všetkými formami hmoty.
V mnohých článkoch na tomto účte je rovnako pojednávané aj o skutočnosti, že podstata človeka je duchovná a tie veľké zmeny, ktoré sa chystajú v tejto časti svetov majú Duchovný pôvod, teda pôvod v typoch energií, ktoré nie sú súčasnej pozemskej vede ešte vôbec známe.
Musíme si však uvedomiť, že nielen človek má duchovnú podstatu, ale aj ale i všetka hmota a všetko viditeľné i neviditeľné, všetko v tzv. „záhrobných svetoch“ či „dimenziách“, úplne všetky formy života a prejavených svetov, nesú v sebe čiastočky týchto duchovných energií, lebo ak by ich neobsahovali, nemohli by existovať.
Rovnako i pevná, hutná matéria Zeme, nech by sme zobrali atóm Hélia alebo atóm Uránu, cez Kvarkové svety, cez predkvarkové a vysoko éterické svety, cez čistú Jemnohmotnosť, cez svety bytostné, by sme sa dopracovali k úplnej podstate každého tohto atómu, ktorá v sebe nesie špecifický druh duchovnej častice, ktorá má na sebe bezpočet záhalov, aby sa dlhými vývojovými procesmi mohla napokon v tejto časti svetov prejaviť vo forme nejakého známeho prvku, stavebnej tehličky celkovej štruktúry prostredia, v ktorom sa nachádzame, naše tela nevynímajúc.
Ešte raz – i všetko hmotné, hrubé a materiálne, obsahuje v sebe „duchovný prášok“, substanciu, ktorá práve v dnešnej dobe naberá na výraznom posilnení, pretože tie vysoké druhy energií, doslova „valiace sa“ do tejto časti Svetov z Najvyššieho Duchovna, budú uvádzať všetko do prapôvodnej podoby, do stavu akejsi „panenskej obnovy“, čím samozrejme bude zlomené a očistené všetko falošné a nesprávne, toxické a falošnými ľudskými snahami nasmerované dianie, čím sa v tomto veľkom procese obnovy vráti všetko do „starých“, resp. zdravých koľají.
Najviac citlivý na tieto zmeny, okrem živlov po celej planéte, sa stane človek, z dôvodu, že jeho vnútorná podstata ho uschopňuje už vopred vo zvýšenej miere vnímať tieto veľké zmeny. Človek má v sebe uschopnenie tieto veľké Duchovné zmeny v sebe samom, na Zemi ale i v našom Vesmíre, vnímať a registrovať najskôr, ako „prvý na rade“ a dokonca bude nimi aj najviac postihovaný.
Súčasné enormné zrýchlenie času, nahustenie životných situácií do podoby a intenzity, o akej sa pred 5 či 10 rokmi nikomu ani nezdalo, je len úplným začiatkom týchto veľkých zmien, ktoré najviac postihnú duchovné a duševné prežívanie človeka a to napätie a pnutie bude narastať i v ňom samom a rovnako i v rodinnom, pracovnom, komunitnom a spoločenskom prežívaní, čo sa už aj deje.
Budú to doslova „sopečné výbuchy“ i v človeku samotnom, teda nielen v prírode, majúce za následok veľké zmeny pre človeka i jeho okolie a samozrejme týmto „utrpí“ i celkové spoločenské Dianie, rovnako domáca a svetová politika, pretože tie zmeny sa budú týkať každého jedného človeka na Zemi, teda rovnako i politikov a všetkých „celebrít“.
Vráťme sa ale k enormne zvýšenej sopečnej činnosti, ktorá už tento rok naberá a ešte len naberie veľký spád a ktorá má byť aj jadrom obsahu tohto článku.

Martin Pekár

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *