Blížiace sa zmeny, ktoré sa na zemi ešte nikdy neudiali! (10. časť)

Pýtate sa na rady, ČO ROBIŤ V DANEJ SITUÁCII, V DOBE, V KTOREJ SA RÚCA DOTERAJŠIE NASTAVENIE SVETA.
Vediaci, stojaci pevne v službe a v svojich úlohách presne vedia, čo majú robiť.
Tí žiaľ, ktorí doteraz žili v nevedomosti a je ich drvivá väčšina, MUSIA precitnúť k Poznaniu skrze bolesť, krivdy a utrpenie. Inej cesty niet, pretože čas k dobrovoľnému precitnutiu a prebudeniu sa, z tohto dlhodobého a tvrdého spánku ducha na Zemi, pominul.
Štát, ktorý koná protizákonne voči občanom, principiálne nie je vinníkom neprávostí, ktorým sme systematicky vystavovaní.
Vinu nesie VŽDY obyvateľ štátu, trvalým živením svojej nevedomosti!
Rovnako doterajším nezáujmom poznať Pravdu o živote človek dovolil, aby sa spoločenský systém, krok za krokom, zmenil k systému zotročovania a doslova diktátorských praktík.
Preto nech sme akokoľvek frustrovaní, ubíjaní, vydieraní a v strachu, sami sme si privodili tento stav.
Privodili si ho všetci, v ktorých tieto bolesti a krivdy „mocných“, vyvolávajú strachy a frustrácie, neraz i paniku a beznádej.
Naopak, človek s Poznaním toho, čo sa deje a v akej dobe sa nachádzame, strach nielen že dokáže úplne eliminovať, ale musí byť ešte schopný aj pomáhať, pretože kvôli pomoci druhým, v tejto dobe prišiel na Zem.
Byť vedomý a byť nevedomý sú dve úplne rozdielne kvality života!
Súčasný systém by nemohol existovať, ak by v davoch, resp. v národe a ľudstve, žili vedomí obyvatelia, pričom každý zároveň chápe, že „Neznalosť zákona neospravedlňuje.“
Byť nevedomým tvorom, neplniť si povinnosti, uložené človeku Darcom života a nevedieť uplatniť svoje prirodzené práva, nevyhnutne vrhá každého do prežívania, ktoré sa deň po dni, mesiac po mesiaci, najmä v dnešnej dobe, stáva viac neznesiteľným a bolestivým.
Spôsob, ako vyjsť z tohto von, však nie sú revolúcie v uliciach, lebo ak by revolúcia aj vymenila garnitúru, k moci sa dostane iný diktátor a všetko sa časom znova zopakuje, len v iných formách.
Národ sa musí zmeniť k lepšiemu kvalitatívne a ak sa udeje tento proces obnovy, zákonite z takéhoto národa vystúpia aj kvalitní, hodnotovo orientovaní politici, správcovia národa. Iná cesta ku skutočnej slobode pozemskej, ale i tej duchovnej, nevedie.
Krásne to vystihol pán Eduard Tomáš, ktorého video o PRAVDE, sme tu nedávno zdieľali.
„Lidé dostávají přesne to, jací jsou, nikdy nedostávají nic jinýho. Proto když se nezmění lidi, tak se nezmění situace. Musí se začít v srdci. Když se změní povaha člověka, změní se i svět. Jinak to nejde, protože v srdci je základ všeho…“
K tomu treba len dodať, že „Iba plnenie povinností, dáva človeku práva!“
Neplniť si svoje povinnosti, vedie k nevedomosti rovnako, ako sa to dialo takmer všade doteraz, čo z povahy veci samej nedáva človeku práva na bezproblémový život. Neplniť si teda svoje povinnosti v principiálnom smere, znamená pestovať nevedomosť a dôsledkom nevedomosti je zákonite problémový život.
Je preto na každom človeku, ako naloží so zvyškom svojho života. Či sa konečne vydá na cestu pravého človečenstva, alebo bude aj naďalej frustrovaným a nespokojným tvorom, len matne sa približujúcim k obrazu človeka, k obrazu, aký predurčil Stvoriteľ.
Snažme sa teda zabojovať aspoň v poslednej možnej chvíli, o kredit pravého človečenstva. Oplatí sa to, každému jednému z nás.
Rovnako i všetci Slovenskí dejatelia, usilovali o mravné a spoločenské pozdvihnutie seba i národa. Na hodnotách, ktoré do nášho národa vložili, sme už dávno mohli ako národ postaviť základy novej, súdržnej a zrelej spoločnosti a len potom by mohla, bez najmenších zádrheľov, Pravda z Výšin Svetla, nedávno zakotvená na tejto maličkej Zemi, zakoreniť v srdciach ľudí po celom našom krásnom Slovensku.
Potom by všetko bolo inak, žili by sme život hodný človeka a naši politici by neboli politikmi, ale skutočnými vladármi, konajúci v zmysle duchovných Pravidiel života, keďže vo svojej podstate sme duchovné bytosti.
Nevyužitím všetkých týchto pomocí, sa z väčšiny z nás stali iba konzumenti, teda užívatelia konzumného spôsobu života, tvorovia, ktorí kvôli mamonu v najrozličnejších podobách úplne zišli z cesty.
Taká je žiaľ realita, ale ešte je čas zmeniť to!
HĽADAJÚCI, nechajte sa inšpirovať, hoci i touto hlbokou myšlienkou Jána Maliarika, ktorý v našom národe zanechal hodnotovo veľmi hlbokú stopu:
„Bez mravnej očisty niet skutočného pokroku a nijakého pravého povznesenia!“
VEDIACI, prebúdzajte ľudí a veďte ich, vo veľkom a masívne prebúdzajte, pretože ste dostali k tomu všetky potrebné Dary a máte plne k dispozícii aj všetky Svetlé pomoci. Dnes nemôžete ísť na seminár, nemôžete ísť na prednášku, stretnutie, lebo takmer všetci sme uväznení doma a toho treba využiť, pretože v tomto virtuálnom svete sú dnes a denne zhromaždení desiatky tisíc hľadajúcich, nespokojných so systémom, so svojimi životmi a plne frustrovaných.
Ukážte im smer, ukazujte im cestu. Buďte pre nich Majákmi, buďte pre nich oázou občerstvujúceho Poznania!

Martin Pekár

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *