10 Božích prikázaní: Prikázanie prvé

Vždy keď bola ľuďom prinesená pravda nejakým Božím poslom, bola prispôsobená zrelosti ľudí tej doby, aby to dokázali prijať/pochopiť. Ľuďom vtedajšej doby Mojžiš priniesol 10 Božích prikázaní, ktoré boli taktiež prispôsobení zrelosti a chápaniu ľudí. Dnes už sme ďaleko zrelší a musíme pochopiť Božiu pravdu v rozšírenejších pojmoch ako je niekoľko zákonov, no napriek tomu je dobré vysvetliť pravý význam týchto zákonov, pretože ich význam sa prekrútil. Preto sa v sérii článkov o Božích zákonoch dozviete skutočný zmysel toho, čo Boh cez Mojžiša odovzdal ľuďom vtedajšej doby ako cestu ku svetlu.


Prikázanie prvé: Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Kto si dokáže tieto slová správne prečítať, už v nich zaiste uvidí rozsudok nad tými, ktorí nedbajú na toto najvznešenejšie zo všetkých prikázaní. „Nebudeš mať iných Bohov!“ Nejeden si pod týmito slovami predstavuje príliš málo. Príliš si to zjednodušil! Pod modloslužobníkmi si snáď v prvom rade predstavuje len takých ľudí, ktorí kľačia pred radom drevených figúr, z ktorých každá jedna predstavuje určitého boha, myslí možno i na uctievačov diabla a podobných zblúdilcov, na ktorých pomýšľa v najlepšom prípade súcitne, avšak nemyslí pritom na seba. Pozrite sa pokojne sami na seba a uvážte, či snáď tiež nepatríte k nim! Jeden má dieťa, ktoré mu je skutočne nadovšetko, pre ktoré by priniesol každú obeť a pre ktoré zabúda na všetko ostatné. Druhý stavia nadovšetko pozemský pôžitok, ani pri najlepšej vôli by napokon nebol schopný kvôli niečomu sa tohto pôžitku vzdať, keby bol postavený pred takú požiadavku, ktorá si vyžaduje dobrovoľné rozhodnutie. Tretí zas miluje peniaze, štvrtý moc, piaty ženu, ďalší pozemské vyznamenania a všetci zase v tomto všetkom napokon len seba! …. To je modloslužba v pravom zmysle. Pred týmto varuje prvé prikázanie! Zakazuje ju! A beda tomu, kto sa ho nebude pridržiavať do písmena! Toto prekročenie sa okamžite vypomstí tým, že takýto človek musí navždy zostať pripútaný k zemi, keď prechádza do jemnohmotnej ríše. V skutočnosti sa ale sám pripútal k zemi svojím lipnutím na niečom, čo je na zemi! To ho zdržiava pri ďalšom vzostupe a on stráca čas, ktorý mu bol vymedzený a vystavuje sa nebezpečenstvu, že sa mu nepodarí dostať sa včas z jemnohmotnej ríše a nebude z nej vzkriesený do svetlej ríše slobodných duchov. Bude potom strhnutý do neodvratného rozkladu všetkej hmotnosti, ktorý slúži k očiste pre jej vzkriesenie a znovustvorenie. To ale znamená pre ľudskú dušu jemnohmotnú a duchovnú smrť všetkého osobného sebauvedomenia a tým aj zničenie jej formy ako i mena naveky! Pred touto hrôzou má chrániť dodržiavanie prikázania: Ono je tým najvznešenejším prikázaním, pretože zostáva pre človeka najpotrebnejším! Príliš ľahko totiž máva sklon oddávať sa niečomu, čo ho napokon zotročí! To, čo nechá prerásť v náklonnosť, učiní si tým zlatým teľaťom, ktoré stavia na najvyššie miesto ako modlu alebo božstvo vedľa svojho Boha, veľmi často dokonca i nad neho! Je žiaľ príliš veľa „sklonov“, ktoré si človek vytvoril a ktoré si v najväčšej bezstarostnosti privlastňuje! Sklon je záľuba v niečom pozemskom, ako som už uviedol. Je ich prirodzene ešte oveľa viac. Kto si ale privlastní nejaký sklon, ten na ňom „visí“, ako toto slovo správne vyjadruje. Visí tým na hrubohmotnom, keď sa dostane na druhý svet, aby sa ďalej vyvíjal, a nedokáže sa od toho zas ľahko odpútať, je teda brzdený, zdržiavaný! Dá sa to tiež nazvať kliatbou, ktorá ho zaťažuje. Proces je ten istý, akokoľvek sa slovne vyjadrí. Ak však počas svojho pozemského bytia stavia nadovšetko Boha, a to nie len vo svojich predstavách alebo len slovne, ale v cítení, teda opravdivo a úprimne v hlbokej láske, ktorá ho púta ako k nejakému sklonu, takže bude skrz túto väzbu rovnakým účinkom okamžite spieť ďalej smerom nahor, len čo sa ocitne v záhrobí; lebo úctu a lásku k Bohu si vezme so sebou, ona ho drží a unáša napokon až do jeho blízkosti do raja, do prvotného stvorenia, do sídla čistých, od všetkých bremien oslobodených duchov, spojenie ktorých vedie len k Božej čistej Pravde. Dbajte preto prísne na dodržiavanie tohto prikázania. Uchránite sa tak od mnohých nepriaznivých rán osudu, na ktorých odčinenie by vám už nezostalo dosť času!

Z diela Ducha Pravdy

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *