Smelo vpred je Bohu milé!

Dnes dbajme na svoju čistotu

Dnes dbajme na svoju čistotu

Kontrolujme čistotu svojho cítenia, myslenia, slov I skutkov. Činy a slová sú dôsledkom stavu našeho vnútra. Ak tam je prázdno a mŕtvo, impulzy dáva len hlava, ktorá je pánom. Ak sa koná s aktívnou energiou, presadzujúcou, môžeme hovoriť o bezcitnosti, tvrdosti,...

prečítajte si viac
Valentín a vzťahy

Valentín a vzťahy

Dnes máme Valentína a ten so sebou prináša tému partnerstva 🙂 Pozrime sa na to, na akom základe sú dnes postavené vzťahy. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale žiaľ žijeme v hmotnom svete, kde vládne hmota, hmota, hmota a mal by vládnuť duch, duch, duch.Výsledok?...

prečítajte si viac
Čistá duše má podporu vesmíru

Čistá duše má podporu vesmíru

Hrdá a šlechetná lidská velikost v jednání pramenící ze skromnosti a pokory, vše povznášející duchovní síla rodící se z tušení nádhery nadpozemských sfér Stvoření. Toto všechno, ba ještě mnohem více, se zrcadlí v záchvěvech duševního prožívání takového člověka, který...

prečítajte si viac
Radostná mysl je náš přítel

Radostná mysl je náš přítel

Mnohý, kdo našel smysl života a vydal se na cestu nového objevování souvislostí, dějů, zákonitostí, na cestu duchovního poznávání, dostává se zpočátku velmi často do stísňujících vláken myšlenkových forem toho, že prožívání radosti, nebo humoru, je cosi nepatřičného,...

prečítajte si viac
Úvahy/ výroky Útržky pravdy Pravda o svete