Smelo vpred je Bohu milé!

Láska hory prenáša?

Láska hory prenáša?

Skúsim to pozmeniť 🙂Viera hory prenáša.Viera je neskutočne mocná. Je to n(i)e_priateľ strachu.Len musí byť živá, vychádzať zvnútra - z citu, zo skúseností a presvedčenia. Nemá byť slepá (nevedomá) - tá narazí.Požívajme zdravý sedliacky rozum, nie prefíkaný,...

prečítajte si viac
Říše Inků 4.časť

Říše Inků 4.časť

Třikrát deset let od té doby, co cizinci zpustošili zemi. Hualkar byl stár, sníh pokrýval jeho hlavu a jeho život neznal radostí, nýbrž jen povinností. Jednoho krásného letního večera seděl zamyšlen na skalisku, kde se rád zdržoval a díval se dolů na obydlí svého...

prečítajte si viac
Říše Inků 3.časť

Říše Inků 3.časť

Však to co? Ve večerním tichu zazněl náhle zmatený křik hlasů. Vzrušený lid se shromažďoval v hloučcích a ubíral se ze všech stran k moři, kde plul velký počet lidí jako obrovské labutě. Dosud nikdy nepřijely žádné lodě. Jaká to byl krásný pohled! Jako děti jásaly...

prečítajte si viac
Říše Inků 2.časť

Říše Inků 2.časť

Po více než sto letech rozkládala se již říše od moře k moři. Všude bydleli synové slunce a všude a všude postavili si pevná ležení jako ve svém domově. Od ležení k ležení vedly silnice, vytesané ve skalách nebo vydlážděné kameny. Byla to umělecká práce. Kameny byly...

prečítajte si viac
Říše Inků 1.časť

Říše Inků 1.časť

– Rozhodli sme sa na stránku pridávať príbehy z knižnej série Zaviate doby sa prebúdzajú, ktoré pojednávajú o rôznych postavách/národoch a o ceste, ktorou prešli. V týchto príbehoch je krásne vidieť, ako by mal vyzerať bohumilý život a ako sa Svetlo vždy a znova...

prečítajte si viac
Váha myšlienky a slova

Váha myšlienky a slova

V slede udalostí a postupne nadobudnutých nových znalostí, som sa zamyslela nad ľudmi, ako konajú ako premýšľajú ….Prečo sa ľudia nezaoberajú sebou, vlastnými problémami a starosťami?Prečo tak radi radšej radia, ohovárajú ba až vymýšľajú príbehy a scenáre o druhých,...

prečítajte si viac
Úvahy/ výroky Útržky pravdy Pravda o svete