Smelo vpred je Bohu milé!

Preduchovnime sa!

Preduchovnime sa!

S približujúcim sa svetlom vzniká potreba nie len nového fungovania sveta, ale hlavne nového usporiadania v našom vnútri, pretože my sme koniec koncov tí, ktorí sa musia zmeniť. Pokiaľ chceme zušľachtiť svet okolo seba, najskôr musíme zušľachtiť seba. Stav nášho...

prečítajte si viac
Vyrovnanosť

Vyrovnanosť

Dnes od rána si uvedomujme „aký som človek“, priznajme si svoje „slabé miesta“ (nekarhajme sa! – len konštatujme s tým, že si dávame vnútorný sľub pracovať na sebe a meniť sa). Uvedomujme si hlavne svoju cenu, svoju vnútornú hodnotu a nikomu nedovoľme aby prekračoval...

prečítajte si viac
Od teraz sme milosrdní a vnímaví

Od teraz sme milosrdní a vnímaví

Bodaj by to bolo také rýchle a jednoduché . Všímajme si a vyhľadávajme i dnes „zhody náhod“. Nech si to nazveme akokoľvek, pokúsme sa v nich vidieť zásah Najvyššieho. Uvedomme si, že za každou takouto udalosťou je nejaký dôvod a premýšľajme: „Čo nám chcú „zhora“...

prečítajte si viac
Spomaľujem tempo akým žijem, spomaľujem premýšľanie, štartujem prežívanie, som vnímavý/á, všímam si drobnosti i radosti každodenného života a ďakujem

Spomaľujem tempo akým žijem, spomaľujem premýšľanie, štartujem prežívanie, som vnímavý/á, všímam si drobnosti i radosti každodenného života a ďakujem

Je náročná doba a všetci sme vystavení obrovskému tlaku informácií, povinností či už na poli pracovnom, domácom a k tomu ešte plnenie túžob iných plus svoje vlastné ciele. Všetko chceme rýchlo, na nič nie je čas, naháňame sa, uháňame a vlastne si už nestíhame...

prečítajte si viac
Prijatie vs. konanie

Prijatie vs. konanie

Práve som si prečítala článok, že ak sa ti nič nechce, ak nie si motivovaný, ak máš nechuť do všetkého a nemáš silu, máš to len prijať a nič neriešiť, nechať to tak.... a raz príde impulz..... Niekedy by som povedala, že toto riešenie neriešením je správne, ale.......

prečítajte si viac
Úvahy/ výroky Útržky pravdy Pravda o svete