Smelo vpred je Bohu milé!

Efezus (6.časť)

Efezus (6.časť)

Kolem Hjalfdara se však pohybovala vlákna. Bytostní napínali kolem něho pozemské síly a jeho duchovní oko vidělo světlezlatý most, na němž se objevil Heimdall, Světlý strážce. A jeho hlas byl jako hlas rohu, když pravil : "Tvůj Pán, který řídí a pohybuje nebem a zemí...

prečítajte si viac
Cit, náš pravý vodca

Cit, náš pravý vodca

Veľa ľudí používa výraz intuícia, ak sa im prihodí, že niečo vedeli, alebo spravili na základe popudu, ktorý však nevyslal ich rozum, ale niečo, čo úplne nevedia pochopiť. Pravdou je, že tento popud vyšiel od nášho ducha, ktorý sa nás snažil naviesť správnou cestou na...

prečítajte si viac
Efezus (5.časť)

Efezus (5.časť)

On ovládal sebe. K tomu napomáhal mu život, láska k ženě i k dětem, kterých každý rok přibývalo. Pomáhala mu nevypočitatelná síla živlů, pomáhal mu boj se silnými a vítězství nad slabšími tvory. Pomáhala mu starost, nouze, radost a požehnání. Nejvíce však mu pomáhali...

prečítajte si viac
Čo je na „druhej strane“?

Čo je na „druhej strane“?

Mám trošku náročnejšie obdobie – ocinkov život visí na vlásku a možno zajtra tu už nebude. Je mi smutno a preto sa mi i ťažšie píše. Ale využívam tú príležitosť, podeliť sa o svoje myšlienky. Premýšľam nad tým, že smrť je súčasťou života a my o nej takmer nič nevieme....

prečítajte si viac
Efezus (4.časť)

Efezus (4.časť)

Tu zaduněla půda pod kopyty stáda skákajících rohatých zvířat, která vyběhla rychlými, pérovými skoky ze stínu stromů. Chvatně uchopil světlý muž kopí, jehož hrot tvořila hvězdice umělecky vybroušených mušlí. Mocné vrhnutí a již se svalilo první zvíře stáda, zasaženo...

prečítajte si viac
Buďme otvorení – komunikujme

Buďme otvorení – komunikujme

V dnešný deň si uvedomujme, koľko problémov a nedorozumení, či konfliktov vzniká z nekomunikácie. Máme tendenciu skrývať všetko, čo nás trápi. Často nechceme hovoriť, lebo v tom nevidíme zmysel, no napriek všetkému, náš vlastý nepokoj nás dusí. A tak "púšťame ventil"...

prečítajte si viac
Choďte voliť vlastenci!

Choďte voliť vlastenci!

Šiesteho apríla nás čaká druhé kolo prezidentských volieb a opäť máme možnosť upevniť si svoju pozíciu dobra okrem parlamentu aj v prezidentskom paláci. Avšak na to, aby sa to podarilo, musíme ísť voliť! Reči typu, "voľbami aj tak nič nezmeníme" už hádam aj stratili...

prečítajte si viac
Úvahy/ výroky Útržky pravdy Pravda o svete