Smelo vpred je Bohu milé!

Radostná mysl je náš přítel

Radostná mysl je náš přítel

Mnohý, kdo našel smysl života a vydal se na cestu nového objevování souvislostí, dějů, zákonitostí, na cestu duchovního poznávání, dostává se zpočátku velmi často do stísňujících vláken myšlenkových forem toho, že prožívání radosti, nebo humoru, je cosi nepatřičného,...

prečítajte si viac
Kde sa stratila Láska Božia?

Kde sa stratila Láska Božia?

Bežný kresťan vníma Stvoriteľa ako Lásku. Lásku všetko odpúšťajúcu a všetko milujúcu. Bežný kresťan preto nedokáže pochopiť, ako sa môžu so Stvoriteľom, ktorý je Láskou vôbec zlučovať pojmy ako posledný súd, alebo očista zeme, v ktorej budú od seba definitívne...

prečítajte si viac
Duchovné prebudenie človeka

Duchovné prebudenie človeka

Ľudský duch je tu na zemi viazaný v tele, a tým sú vymedzené hranice jeho chápania udalostí, obmedzené jeho zmyslami, ktoré nie sú schopné ísť za hranicu svojho uspôsobenia, za hranice hrubohmotnosti. Keďže duchovný svet existuje v rovine jemnohmotnej, viazanej...

prečítajte si viac
Stačí natiahnuť prst

Stačí natiahnuť prst

Michelangelove slávne umelecké dielo na strope Sixtínskej kaplnky vo Vatikánskom mestskom paláci ,,Božie prsty a Adam“ poukazuje na jeden zaujímavý fakt. Božie a Adamove prsty sa nemôžu navzájom dotknúť… Boží prst je rovno namierený k Adamovým prstom,...

prečítajte si viac
Úvahy/ výroky Útržky pravdy Pravda o svete