Postoj

Či je to postoj k ľuďom, postoj k problémom alebo celkovo k nášmu životu, postoj je nesmierne dôležitá a určujúca vec. Určujúca v tom, že postojom určujeme to ako sa budú vyvíjať situácie, ku ktorým ten postoj zastávame a postojom k životu určujeme svoje smerovanie a tým svoj osud. Ako sa hovorí, nie je dôležité, čo sa nám v živote deje, ale ako na to reagujeme. Keď zachováme správny postoj, dokážeme sa poučiť zo situácií v živote a zobrať si z nich to dôležité posolstvo a hlavne správnym postojom dokážeme túto situáciu zmeniť.

Písal som veľakrát, že človek je tvorca a každou sekundou niečo tvorí, niečo si priťahuje, tká svoj osud. Všetko vo vesmíre je energia a preto akú energiu vyšlem, takú v zhmotnenej podobe dostanem. Postoj je tiež energia a čím ráznejší je, tým má väčšiu silu. Postoj je teda kľúč k tomu, ako správne preplávať vodami života. Síce to neznamená, že zostaneme suchí, ale neutopíme sa a nebudeme tápať v zúfalstve. Aj keď bude oceán častokrát rozbúrený, vďaka správnemu postoju dokážeme tie vlny zosurfovať. V dnešnej dobe, kde nás z každej strany pokúša zlo, je správny postoj spôsob, akým dokážeme od seba odpudiť to nesprávne a pritiahnuť si k sebe to správne. Všetko zlo sa totiž dokáže vkradnúť iba tam, kde je neharmónia a tá neharmónia sa prejavuje naším cítením, postojom k určitej situácií. Pokiaľ som napríklad príliš ezoterický a chýba mi zdravé uzemnenie v tomto svete, je to práve môj nesprávny postoj, ktorý umožňuje, aby som bol nevedomky ovládaný temnými vplyvmi, ktoré sa prezliekajú za to dobré a duchovné. Pokiaľ som napríklad hnevom ovládaný človek, je to práve nesprávny postoj, ktorému umožňujem, aby ma ovládal a ja sa mu poddám a nekonám v tej chvíli racionálne. Postoj je teda tá brána, ktorá mi umožňuje zatvoriť sa pred zlými vplyvmi tohto duchovného, ale aj hmotného sveta. Pokiaľ sa chcem zbaviť niečoho škaredého, musím predsa zaujať postoj, že to rázne odmietam a nechcem to. Pokiaľ naopak túžim po niečom ušľachtilom, musím vnútorne zažiariť preto, teda zachovať postoj rovnorodý s tým, čo chcem.

Málokto si uvedomuje tú dôležitosť, ale správny postoj nás dokáže vytiahnuť z tých najväčších strastí v živote. Okolnosti v našom živote sa môžu zmeniť len prosto tým, že v sebe vybudujeme vnútornú príčinu týchto zmien. Na internete sa človek dočíta kopec inšpiratívnych príbehov ľudí, ktorých zdanlivo zlomil život, niesli si so sebou rôzne bremená a napriek tomu sa stali v niečom úspešní a vyhrali nad životom. Každý pozná nejaký príbeh typu z ničoho nič. Mali pred sebou prosto cieľ a napriek okolnostiam v živote, ktoré mohli poukazovať na opak, oni si držali pred očami svoj cieľ, ktorý nakoniec zhmotnili. Presne takto sa vďaka správnemu postoju dokážeme vyšvihnúť nahor a pritiahnuť si k sebe svoju túžbu. Pokiaľ som sa napríklad ocitol bez práce a snažím sa svoju situáciu zmeniť, kedy budem mať väčšiu šancu, že sa mi to podarí? Keď budem veriť v seba, že sa mi podarí niečo zohnať, alebo keď sa budem strachovať pod ťarchou účtov na platenie a budem si predstavovať negatívne scenáre typu čo ak? Čo ak spadnem do vody? Lenže čo ak v tej vode nájdem stratený poklad? Častokrát sa situácia, ktorá naoko nemá východisko, dokáže vyriešiť vďaka jednému telefonátu alebo náhodnému stretnutiu. Ani netušíme, z ktorej strany alebo akým spôsobom môžeme prísť k riešeniu, pokiaľ sa však predtým uzavrieme nesprávnym postojom, ani to nezistíme.

Ak sa cítime ako mravček, ktorý je bezmocný a nič nezvládne, tak potom nebudeme mať pod kontrolou svoj život, lebo mravček predsa nič nezmôže. Pokiaľ sa naopak budeme napriek pádom cítiť ako mocný lev, budeme veriť a budeme presvedčení, že ťažká situácia je len dočasná a dokážeme sa z nej vymaniť, tak to nakoniec tak aj bude, pretože správnym postojom si pritiahneme lepšie situácie alebo ľudí do života, pretože zákony stvorenia vyslyšia našu prosbu byť tým levom. Už len prostá inšpirácia na riešenie problému alebo zlepšenia niečoho nám vzíde na um jedine vtedy, keď veríme, že to vyriešiť dokážeme. Ťažko môžeme sami čeliť situácií, v ktorej si sami neveríme. V takomto prípade nám chýba správny postoj a to sebahodnota a schopnosť oceniť svoje kvality. Pokiaľ chcem niečo dosiahnuť, niečo zmeniť, tak prvý krok k tomu je správny postoj. Je to základný kameň. Samozrejme treba pilne pracovať aj hmotne, lenže všetko by to malo byť postavené na správnom prístupe k danej veci.

Všetko okolo nás je energia, všetko to okolo nás prúdi a teraz si predstavte, že ideálne iešenie na problém, s ktorým sa potýkame, je na ceste k nám, ale nedorazí, pretože riešenie ide po energetickej nitke, na ktorú sa dokážeme napojiť len správnym sebavedomím, lenže my sme ustráchaní a toto riešenie žiaľ nemá zastávku v mravčekove. Presne takýmto spôsobom vieme určovať vlastné smerovanie. Všetko, čo chceme, dokážeme tým správnym postojom dosiahnuť. Šťastie praje tým, ktorí sa cítia hodní šťastia. Chcete sa niekam dostať a neviete ako? Začnite s tým, že uveríte, že tam byť môžete a pritiahnete si k sebe správne vedomosti/inšpirácie/ľudí/situácie.. čím ráznejší postoj k niečomu zachováme, tým to bude silnejšie. Nestačí si niečo naoko hovoriť, keď sám tomu vnútorne neverím. Viera je dôležitý pilier všetkého v živote.
Postoj má obrovskú moc, napríklad taká dlhotrvajúca úzkosť nám neuškodí iba na duši, ale zároveň nám dokáže spôsobiť zdravotné ťažkosti. Je predsa známe, že v dnešnej dobe populárny stres je nezdravý a dokáže nám privodiť rôznorodé telesné ťažkosti. Všetko so všetkým súvisí a všetko je energia. Naopak radosť zo života nás lieči nie len na duši, ale aj na tele. Samozrejme, že to neznamená, že stačí byť pozitívny a pchať do svojho tela blbosti, všetko by malo ísť ruka v ruke, no postoj nás neovplyvňuje len duchovne, ale aj hmotne. Je to tak prostá, jednoduchá vec a predsa mnohými nepochopená a neskrotená.

Začnime pracovať na tom, ako sa staviame k okolnostiam okolo nás a k životu ako takému. Nie len, že nám to pomôže byť viac ukotvený a odolný voči nekalým vplyvom tohto sveta, ale zároveň nám to vydláždi cestu vpred. Učme sa vo všetkom budovať ten správny postoj, pretavme to do ráznosti a staneme sa hrdinami vlastného osudu.

Daniel

Zdieľať článok

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *