Ako sa chrániť voči útokom temna?

Keďže prebieha záverečný úsek posledného súdu, pôsobenie temnoty je najintenzívnejšie cez tzv. „citové chcenie“. Citové chcenie je najsilnejší spôsob akým aj človek dokáže tvarovať a tvoriť realitu. Takéto chcenie sa totiž spája s rovnorodým chcením ostatných ľudí a naberá tak na sile. Citové chcenie potom naberá vlastný tvar a formu a existuje aj bez ohľadu na to, či jeho tvorca zotrváva v rovnakom postoji aký toto chcenie vytvoril. Temnota tieto formy vidí a vidí aj naše myšlienky, preto je jednoduché zvoliť správnu taktiku ako človeka ovplyvňovať → túžba po peknom oblečení: „nemáš čo na seba“, túžba po peknom tele: „si škaredá, si tučná“.

Temno dokáže zaútočiť aj na zmysluplné túžby → túžba tvoriť: „si unavený, nemáš čas, nezvládneš to“. Všetky snahy temna rozrušiť harmóniu svetlo naladených ľudí vyplýva z jeho vlastnej túžby stiahnuť ich na svoju úroveň, lebo tam má svoje pole pôsobnosti. Ak dostatočne veľké množstvo ľudí podľahne vplyvu temna, útvary, ktoré vytvára naberajú na sile a vplyve. Najčastejšie sa vyskytujúce sú útvary závisti, nenávisti, strachu… Ak však neposkytneme živnú pôdu, v ktorej sa temno môže rozrastať, nebude na nás schopné vo väčšej miere pôsobiť.

Obrana spočíva v prvom kroku hlavne v rozpoznaní a ráznom odmietnutí takýchto vplyvov. Najčastejšie sa maskujú za náš vlastný vnútorný hlas, ktorý v dnešnej dobe málo ľudí dokáže skutočne odlíšiť od nepravých „nápadov“ pochádzajúcich od našich malých diablikov, ktorí nás pokúšajú na dennej báze. Majme preto na pamäti, že náš vnútorný hlas nás nemá dôvod negatívne ovplyvňovať a už v žiadnom prípade ponižovať. Brániť sa dokážeme ako na duchovnej, tak na fyzickej úrovni → prostredníctvom starostlivosti o naše telo. Keďže telo je tá prístupná forma v hmotnej rovine, na ktorú má temno najväčší dosah, je veľmi dôležité patrične sa oň postarať. Oslabená telesná schránka je náchylnejšia podľahnutiu temným vplyvom, pretože stav tela je priamo prepojený s naším energetickým ochranným systémom. Zdravý človek má jasnejšie a svetlejšie vyžarovanie v porovnaní s chorým človekom/človekom pod vplyvom alkoholu, alebo drog. Všetky škodlivé vplyvy či už z prostredia, alebo zo stravy vytvárajú drobné trhliny v našom energetickom ochrannom obale. Pokiaľ teda udržiavame správnu rovnováhu v tele a všetko funguje ako má, mali by sme zároveň mať dostatok síl na odolávanie útokom temna. (existujú samozrejme aj výnimky, tam už je potrebná odbornejšia pomoc)

Opakovane mi prišla táto téma ako námet na článok, pretože je dôležité v dnešnej dobe zamerať svoje úsilie na skutočnú úctu k svojmu telu, pretože je to naša kotva v hmotnom svete. Bez správneho fungovania nášho tela sa náš duch nedokáže zrealizovať a stúpať nahor. Dbajme preto na to aký zaujímame k sebe postoj a čím posilňujeme svoje telo a ducha. Základom by mali byť kvalitné potraviny, pestrofarebná strava (farby podporujú rôzne procesy v tele aj na duchu, dokážu liečiť), dostatok odpočinku a aktívneho života mimo prácu, kde sa môžeme venovať tvorivej činnosti, alebo športom. Mali by sme každý deň prijať dostatok čistej vody a čerstvého vzduchu, pretože prostredie v ktorom sa nachádzame nás dokáže povzniesť, alebo stiahnuť nadol – trávenie času v prírode je vždy prínosom. Napojenie na prírodu nám dokáže pomôcť v časoch vyčerpania, pohladí nás na duši a tzv. nás nabíja. Najlepším spôsobom je riadiť sa svojou intuíciou, naše telo nám samo dokáže napovedať, čo v tom-ktorom období potrebuje. Rovnako je dobré sledovať prirodzené cykly prírody, poskytuje nám vždy tie plody, rastliny atď., ktoré sú pre nás prospešné. Rovnako potrebné je rozvíjať v sebe pozitívne vlastnosti a cnosti (odvaha, láskavosť, pevná viera…). Človek, ktorý pracuje na rozvoji svojich pozitívnych vlastností eliminuje vplyv a náklonnosť k matným až temným vlastnostiam a tým znižuje šance temna na zachytenie sa v jeho okolí. Dodržiavaním týchto zásad by sme mali byť dostatočne vyzbrojení a rovnako pripravení na postupné stúpanie ducha nahor. Iba zachovávaním harmónie tela a ducha môžeme stúpať, pretože ak zároveň pri rozvoji ducha nerozvíjame a neudržiavame v poriadku aj svoje telo, rovnováha sa narúša a hrozí nám pád naspäť nadol.

Ivy

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *