Vsetko bude nové

Predchádzajúci článok som zakončil vetou, že všetko bude nové. V tomto texte si povieme prečo to tak musí byť, čo všetko musí byť nové a ako sa táto zmena udeje. Je dôležité tieto veci pochopiť, pretože takto si uvedomíme, ako budeme my všetci tvoriť budúcnosť.

To, že príde ostrý rez zo svetla je pre nás obrovská milosť, pretože je to jediná možnosť záchrany. V opačnom prípade by sme museli byť ponechaní rozkladu. Za ľudskú éru prišlo zo svetla naozaj mnoho pomocí a nakoniec ľudská domýšľavosť zničila všetko, čo tu svetlo horko ťažko vybudovalo. Pokiaľ sa teda má hovoriť o záchrane ľudského úpadku, musí sa vykynožiť úplne všetko čo v sebe nemá svetlo. Dôvod prečo to dnes vyzerá zle je ten, že sme temnote pripravili prostredie a uctievali ju. Každá naša myšlienka, ktorá ma dostatočnú silu sa v jemnohmotnom svete ihneď stáva formou a zhlukuje sa s podobnými formami. Tieto formy sa spolčujú a vytvárajú zhromaždiská síl, ktoré na nás spätne pôsobia, či už sú to dobré alebo zlé formy. Môžme ich tiež nazvať démoni. Démon strachu, nenávisti, falošnej pokory…
V skratke to znamená, že nenávisť plodí nenávisť, strach plodí strach, láska plodí lásku. Čo vysielame (myšlienkami, činmi), to sa nám vráti a zároveň sa to premieta do kolektívneho vedomia ľudstva. Pokiaľ vysielame napríklad príliš veľa hnevu, všetok vyslaný hnev sa zhlukuje dokopy a tieto klbká zlosti čakajú na príležitosť, kde môžu zaútočiť. Nevznikli len tak z ničoho, ale sú vytváraní z našich vnútorných pohnútok. Takto je to dnes s nenávisťou, modloslužobníctvom, pýchou a ďalšími negatívnymi vlastnosťami. Vytvorili sme z nich takýchto démonov, ktorí nás udržiavajú v putách a znižujú energiu celej planéty, čím samotná Zem klesá hlbšie, čo má za dôsledok to, že sa medzi nás môžu inkarnovať temné duše, ktoré by nemali možnosť sa k nám dostať, keby sme im tú možnosť nedali a tieto duše následne sťahujú Zem ešte hlbšie. Je to začarovaný kruh.

Temnota sa nešíri sama od seba, nedokáže sama vládnuť nad hmotným svetom, ale potrebuje na to nástroje. Tie nástroje sme my ľudia. Diabol nás dokáže len lákať, lenže my určujeme, či počúvneme. My určujeme či budeme v sebe prechovávať svetlé a šľachetné pohnútky alebo tie nečisté. V tom spočíva požehnanie, ale aj možnosť záhuby. Volá sa to slobodná vôľa.

Preto sa musíme zmeniť zvnútra pokiaľ chceme, aby zavládla harmónia. Svetlo zvíťazí len vtedy, keď my sami budeme toto svetlo v sebe nosiť v dostatočnom počte a šíriť ho ďalej. Musíme zaceliť všetky slabé miesta, cez ktoré sa doteraz dostávala neharmónia. Musíme všetky prázdne miesta vyplniť svetlom. My sme tí, cez ktorých sa to všetko deje. Na to aby sme zmenili udalosti na globálnej úrovni, musíme začať práve na mikro úrovni. Musíme miesto klbiek zlosti vytvoriť klbká lásky, miesto klbiek pýchy klbká pokory a takýmto spôsobom sa postupne začne očisťovať prostredie okolo nás. Tieto klbká dobra začnú spätne na nás pôsobiť a miesto neustáleho pokušenia nás budú pobúdzať k správnemu konaniu. Je to ďaleká cesta, ale iba týmto spôsobom môže na Zemi zavládnuť mier. Sme súčasťou prevýchovného tábora, v ktorom môžeme dospieť k zmene len tým spôsobom, že spoznáme v čom sme pochybili a sami začneme v sebe živiť lepšie mravy. Pokiaľ by tu zostal čo i len jeden škodca, začal by napádať ostatné rozkvitajúce duše a postupne krôčik po krôčku by tu temnota vybudovala kráľovstvo a nás priviedla do duchovného zániku. Pretože takí my ľudia sme. Bez aktívnych pomocí to až na niekoľkých vyvolených sami nedokážeme. Doteraz sme to nedokázali, a preto jediná cesta je železnou rukou nastoliť vládu svetla a odstrániť všetko, čo slúži temnote, ktorá takto vládne nad svetom.

Čo všetko musí byť nové? Všetko!

Od našich myšlienok, spôsobu života po celú spoločnosť. Spôsob obliekania, prístup ku strave, vzťahy, práca, prístup k sebe samému… Síce si to drvivá väčšina z nás neuvedomuje, no do všetkého sa dá vniesť vyšší duchovný princíp. V skutočnosti je to naša úloha, pretože keď sa to tak neurobí, vnesie do toho temnota svoj falošný princíp. Tak ako sa jej to darí aj dnes. Keď je napríklad väčšina vzťahov založených na rozume a nie pravej duchovnej láske, začne sa postupne v očiach verejnosti meniť pohľad na lásku ako takú. Začnú nám tu pobehovať pokrivené duše, homosexuálne manželstvá s deťmi, nalíčení “chlapi“, 76 pohlaví a ktovie čo ešte. Z lásky duchovnej sa stane láska zvieracia a v ďalšom kroku len chabá napodobenina, láska podľa falošného princípu. Nezištné city nahradia pudy a všetko čisté ustúpi do úzadia až sa úplne vytratí. Bude to klesať do čoraz hutnejších úrovní, odkiaľ už nebude cesta späť.

Pokiaľ si napríklad nectíme jedlo a čo do seba dávame, začneme siahať po jedle, ktoré má čoraz nižšiu energiu. Začnú sa do jedla pridávať lacné prídavky, časom dokonca až otravy, ktoré nás postupne trávia, aby sme chorľaveli a v pokročilom veku čoraz skôr zomierali, pretože vtedy už nie sme ziskoví pre spoločnosť. Prestane sa postupne pestovať doma na záhradách a všetko sa bude kupovať vo veľkých obchodných reťazcoch, lebo je to tam lacné. Potraviny sa budú vyrábať vo veľkých továrňach s množstvom chemikálií a nie len bez absencie pozitívnej energii v jedle, ale naopak s množstvom tej negatívnej. Tak ako aj dnes.

Pokiaľ sa začneme vo všetkom podriaďovať rozumu a nedáme na svoju intuíciu, postupne sa z nás začne vytrácať všetko živé a ušľachtilé a čím viac bude všetko založené výhradne na rozume, tým viac bude všetko hutnejšie, teda analytické a umelé. Zároveň budeme ľahšie ovládanými práve spomínanými myšlienkovými formami (nie dobrými), začne sa čoraz viac znižovať hranica morálnosti, čistoty, stratí sa správny úsudok a my začneme zrobotievať. Z každého smeru sa to bude zameriavať na stimulovanie predného mozgu, ktorý bude pri svojom používaní zákonite vytláčať ten zadný, citový mozog. Čím viac takýchto robotických ľudí medzi nami bude, tým hutnejšie prostredie tu vytvoria a tak postupne stiahnu dole aj tých silnejších a svetlejších. Takto sa z nás postupne stanú tupé ovcce, na ktoré si už robia zálusk vlci na vedúcich pozíciách v podstate všade na celom svete a ktorí tvrdošijne pracujú na vybudovaní kráľovstva temnoty, teda presného opaku zlatého veku. V takom štádiu by im stačilo nanútiť ľuďom napríklad nejakú vymyslenú vakcínu, ktorá by ich úplne spojila s hmotou a odstrihla ich od všetkého ušľachtilejšieho. Takto by bolo dielo dokonané a my by sme sa rútili priamo do zániku.

Chápete, kam tým mierim? Ide o to, že tam kde nevnesieme vyšší princíp, vnesie sa automaticky ten nižší. Temnota je s jej dnešnou silou úplne všade a čaká na každé pochybenie, každú štrbinku, cez ktorú by preliezla a rozrástla sa. To je dôvod prečo je tak dôležité strážiť sa a prečo všetci potemení ľudia nebudú v budúcnosti medzi nami. Musia sa zamedziť všetky cesty, cez ktoré by sa mohla dostať tma. V novej dobe bude priestor iba pre svetlo.

Preto musí byť všetko nové.

Ako sa tá zmena udeje? 

Ako bolo povedané, zmena musí vzísť od nás samých. V tejto dobe sú na Zemi inkarnované duše, ktoré sa podujali k tejto veľkej úlohe pri budovaní nového sveta. Sú to svetlí ľudia, o ktorých ani neviete, ale svojou duševnou silou a spôsobom žitia pokladajú základy pre nový svet. Tak ako temnota budovala kúsok po kúsku svoje kráľovstvo, tak tu svetlo kúsok po kúsku vybuduje to svoje. Musia sa najskôr vyčistiť všetky nízke myšlienkové formy a nahradiť sa tými svetlými, s čím pomáha neuveriteľné množstvo duchovných bytostí a duší už odlúčených zo Zeme. Aj keď to všetko nie je viditeľné pozemským zrakom, čoskoro sa to všetko začne zhmotňovať a nezostane nič po starom.

Daniel

1 komentár

  1. Mária Brinzíková

    Prenádherný, vnútorným zrakom precítený a s láskou pravdivo napísaný text, za ktorý z celého srdca i duše ďakujem. ❤️

    Odpovedať

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *