Princíp harmónie a zmysel pre krásu

Každý vnútorne prebudený chápe, že s dnešným svetom, teda ľuďmi žijúcimi v ňom, to nie je žiadna sláva. Progresívnosť tejto doby tlačí do úzadia skutočné cnosti a čoraz zreteľnejšie vyzýva k uctievaniu tých rozumových, pokrivených. Nič iné sa ani nedá čakať, pretože žijeme v dobe, kedy bolo predpovedané, že antikrist (ľudský rozum) pozdvihne svoju hlavu. A presne to sa dnes deje. Vládu rozumu je cítiť úplne všade. Z čistého sa stáva špinavé, z dobrého zlé a z nemorálneho prípustné až pokrokové. To všetko má na svedomí vláda rozumu a nestalo by sa tak, keby sme v sebe neumŕtvili dve veci: Harmóniu a zmysel pre krásu. Povedzme si najskôr niečo o harmónii.

Každý chápe, čo slovo harmónia znamená. Je to súlad medzi niečím, udržiavanie viacerých aspektov v súzvuku, tzv. harmónii. Každý duchovne hľadajúci by sa mal snažiť túto harmóniu udržiavať, pretože len v harmónii rozkvitáme tým správnym spôsobom. Kde neudržiavame zlatú strednú cestu, vzniká disharmónia a presne kvôli tomu vznikla všetka ľudská domýšľavosť a pokrivenie všetkého svetlého. Tento úpadok sa udial už veľmi dávno a dnes vidíme jeho vrchol. Nič falošné by nevzniklo, keby sme nevniesli disharmóniu do tej najdôležitejšej oblasti: spojeniu ducha a rozumu. Čím viac sa ľudia odkláňali od ducha a upínali sa na čisto rozumové vedenie, tým väčšia faloš a temnota na svet upadala. Z každej disharmónie sa totiž pri jednostrannom zameraní stane pohroma. To platí vo všetkých oblastiach.

Čo znamená žiť v harmónii?

Žiť v harmónii znamená udržiavanie zlatej strednej cesty vo všetkom. Znamená to starať sa o svoje živobytie a každodenné záležitosti, ale nezabúdať pritom na svoju dušu a na Boha. Znamená to postarať sa o svoju rodinu, ale neobetovať sa celým bytím pre ňu a zabúdať na seba. Tak ako je dôležité pomáhať svojim blížnym v núdzi, tak je nesprávne pomáhať druhým na úkor seba. Mali by sme byť dobrí a láskaví ľudia, to však neznamená, že túto dobrotu budem preukazovať ľuďom, ktorí by to len zneužili a energeticky ma vycicali. Konať spravodlivo znamená vedieť vycítiť komu, kedy a koľko zo seba dám a ako sa k nemu budem správať, resp. čo dotyčný potrebuje v danej chvíli. Či si zaslúži pokarhať alebo pochváliť, či si zaslúži pozdvihnúť alebo skresať hrebienok. Žiť v harmónii znamená vedieť sa správať harmonicky, teda spravodlivo k druhým. Je to konanie v spravodlivej láske, pretože láska a spravodlivosť sú jedno. Tak ako je nezdravá vlastnosť byť lenivý, pretože telo a duša potrebuje byť neustále v pohybe, tak je nesprávne nikdy si neoddýchnuť, keď to potrebujem a pracovať natoľko, že to negatívne zasahuje do iných oblastí života. Mali by sme si budovať zdravú sebahodnotu, avšak mali by sme sa vystríhať toho, aby sme upadli do pýchy, falošnej pokory alebo naopak do zbytočného seba znehodnocovania. Mali by sme byť na seba dostatočne prísni a kritickí k svojim chybám, aby sme boli sami sebe dobrým mentorom, avšak nie je dobré sypať si zbytočne popol na hlavu, pretože na to, aby sme sa posunuli vpred musíme zanechať spomienky na svoje staré chyby. Tak ako je cenné byť pokojný a nekonfliktný typ, tak je dôležité rozpoznať, kedy si niekto alebo niečo zaslúži moje rázne zakročenie. Správať sa ako dospelý znamená pristupovať zodpovedne k svojim povinnostiam a starostiam, ale nezabúdať na svoje vnútorné dieťa, ktoré sa túži prejaviť. Byť harmonický znamená vedieť sa pozerať na svet realisticky. Znamená to byť pozitívny a snažiť sa vo veciach vidieť to dobré, ale nebyť prílišné slniečko. Znamená to tiež vedieť veci kriticky posúdiť veci, ale nespadnúť do negativity. Je škodlivé byť závislý na výdobytkoch novej doby, ale nebolo by riešenie sa za každú cenu všetkému vyhýbať, pretože by sme všetci mali žiť ako naši predkovia v praveku. Mnohé takéto výdobytky sa dajú využiť aj na dobré účely. Nie je dobré, keď sa človek nezaujíma o to čo dáva ako potravu svojmu telu, avšak bolo by veľmi obmedzujúce preháňať to a nedovoliť si niekedy niečo, čo nie je super zdravé. Každý rodič chce dať svojmu dieťaťu správne základy do života a venovať mu svoju lásku a starostlivosť, ale nie je správne stať sa otrokom vlastného dieťaťa, ako to dnes činí veľký počet rodičov. Každý rodič chce, aby sa jeho dieťa malo v živote dobre, ale je dôležité vedieť nezasahovať do jeho neskorších životných rozhodnutí, pretože je tiež duch s nejakou karmou a musí si prejsť určitými skúškami.

Myslím, že som podal dosť príkladov na to, o čo tu ide. Nenabádam na to, aby sme každý žili podľa určitých vytýčených nôt. Pochopiteľne by sme sa nemali snažiť o harmóniu medzi svetlom a temnotou, pretože by sme sa mali usilovať len o svetlo. Práve tak sa predsa nebudeme snažiť o harmóniu medzi vierou a strachom. Taktiež inak bude prejavovať svoje pocity a správať sa žena, ktorá je nežnejšia a viac duchovne zameraná ako muž, ktorý má k hmotnému bližšie ako žena a predstavuje aktívny princíp. Inak sa bude prejavovať človek v mladíckych rokoch, ktorého temperament je cholerický a inak človek v pokročilom veku, u ktorého prevláda flegmatický temperament. Temperamenty aj všetky ich prelínania sú tiež duchovnými darmi. Preto by sme pri hľadaní harmónie nemali ísť proti sebe, ale hľadať pre nás tu správnu harmóniu v bytí ako takom.

Zmysel pre krásu

Zmysel pre krásu znamená presne to, čo to v nás evokuje: schopnosť spoznať krásu a ušľachtilosť. Zmysel pre krásu sídli v duchu, a preto je pochopiteľné, že sa pri dnešnom úpadku čoraz viac táto duchovná pomoc vytráca. Nielenže sa vytráca, ale posúvajú sa hranice toho čo je považované za normálne a krásne. Vďaka tomu to, čo kedysi vyvolávalo odpor, je progresívno-liberálnymi napodobeninami ľudí vítané až uctievané. Zmysel pre krásu je naše meradlo ušľachtilosti a vedie nás k uctievaniu ušľachtilých hodnôt. Dáva nám schopnosť vidieť skutočnú duchovnú krásu a odhaliť falošné pekné pláštiky. Pokiaľ v sebe prechovávame zmysel pre krásu, vidíme, že skutočná krása sa zo sveta vytráca a nahrádza ju rozumové pozlátko falošného princípu.

Málokto dnes posudzuje krásu ženy podľa toho, čo vyžaruje, nakoľko je vnútri čistá a nakoľko má v sebe rozvinutý telesný stud, ktorý je spoľahlivým ukazovateľom duchovnej hodnoty. Ženy ktoré nemajú žiadnu duchovnú hodnotu a pretŕčajú sa polonahé na Instagrame už dnes nevzbudzujú odpor, ale sú obdivované. Sú usporadúvané súťaže, kde sa hodnotí estetika a veľkosť steroidmi nadopovaných oblúd. Milióny ľudí sa pozerá na to, ako sa v ringu bijú dvaja muži (a dokonca ženy!) ako nejaké opice a nazýva sa to športom. Nielenže sa to nazýva športom, ale je to obdivované ako by bolo niečo významné na tom niekoho zmlátiť pred zrakom druhých. Po svete pobehuje čoraz viac homosexuálov, lesieb a ďalších desiatok pohlaví a je to pretláčané ako spoločensky korektné. V seriáloch a filmoch vidíme len samý sex, drogy a vraždy a celkovo v televízii idú programy, ktoré sú úplné hodnotové dno. V obchode je väčšina potravín bez akejkoľvek výživovej hodnoty a vyžarovania. Asi preto to nenazývame obživa, ale potrava. Uctieva sa materializmus, svet ovládli peniaze. Rozum úplne vytlačil ducha človeka. Vďaka zmyslu pre krásu chápeme, že každý národ je svojský, má svoje obyčaje, tradície, históriu, temperament a že čo je typické pre jeden národ, nie je správne kopírovať. Tiež chápeme, že každá rasa je iná, a preto by sa nemali miešať ako sa o to dnes tak krvopotne pokúšajú. V ničom sa dnes už nejde do hĺbky a nerieši sa pravá príčina vzniku problému, ale dávajú sa povrchové náplasti na vnútorný problém. Vďaka zmyslu pre krásu dokážeme odhaliť pravú vnútornú podstatu vecí bez ohľadu na vonkajšie obaly.

Na to, aby sme tento úpadok odvrátili, je pochopiteľne potrebné zmysel pre krásu a harmóniu v sebe prebudiť a začať uznávať ušľachtilé hodnoty. Ono to nie je to mŕtve, je to iba v nevedomom spánku a potrebujeme tomu vdýchnuť život. Na oplátku dostaneme klenot, vďaka ktorému na tejto Zemi vytvoríme skutočný zlatý vek.

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *