Smelo vpred je Bohu milé!

Neznáme kozmické žiarenie

Neznáme kozmické žiarenie

Neviditeľné kozmické žiarenie bude na Zem dopadať v zosilnenej miere, čo zásadne ovplyvní psychický stav drvivej väčšiny ľudí. Avšak práve psychický stav jednotlivcov sa stane kritériom prežitia v nadchádzajúcom období ťažkostí. Aký bude pôvod tohto žiarenia? Túto...

prečítajte si viac