Smelo vpred je Bohu milé!

Modlitba

Modlitba

Ak sa má vôbec hovoriť o modlitbe, potom samozrejme tieto slová patria len tým, čo sa modlitbou zaoberajú. Kto v sebe necíti túžbu po modlitbe, môže pokojne od nej upustiť, pretože jeho slová alebo myšlienky sa tak či tak rozplynú v nič. Ak nie je modlitba dôkladne...

prečítajte si viac
Hermann Weng o Slovensku

Hermann Weng o Slovensku

Slovensko je zemou pravzniku. Všetky jeho pohľady smerujú na juh – slnku v ústrety, k Svetlu. Z vrchov, ktoré túto zem obliehajú, tryskajú a šumia živé vody; všetky (okrem Popradu) tečú k juhu. A jej ľud je ako tie hory – sú to prírode blízki horali, večnej Božej...

prečítajte si viac