Smelo vpred je Bohu milé!

Efezus (9.časť)

Efezus (9.časť)

Nyní přikročme k založení vlastního krbu. Ukáži každému z vás jeho místo. Až se postarám o místa nutná pro náš odpočinek, budeme přemýšlet o světlé zahradě, kterou vybudujeme Věčnému!" Pod ochranou napjatých kožešin u otevřeného krbu trávili pak hodiny odpočinku,...

prečítajte si viac
Efezus (8.časť)

Efezus (8.časť)

Když Holdino první rozrušení se trochu utišilo tělesným odpočinkem a požitím ovoce z keřů, putovalo pak jedno prožití za druhým zvolna její myslí. Nejvíce zaměstnávala se dojmem, který na ni učinila ona zvířata, jež visela na nižších větvích keřů jako listy. Na...

prečítajte si viac
Efezus (7.časť)

Efezus (7.časť)

Tam, kde je všechno čisté a krásné, budeme se moci i my, kteří vyhlížíme nyní jako drsní, duchovní Koboldové pouště, utvářeti krásně a mile podle záření a stejnorodosti tohoto světa. Bude to svět sám pro sebe, bude to říše obklíčená azurově modrými lesy a jezery....

prečítajte si viac
Efezus (6.časť)

Efezus (6.časť)

Kolem Hjalfdara se však pohybovala vlákna. Bytostní napínali kolem něho pozemské síly a jeho duchovní oko vidělo světlezlatý most, na němž se objevil Heimdall, Světlý strážce. A jeho hlas byl jako hlas rohu, když pravil : "Tvůj Pán, který řídí a pohybuje nebem a zemí...

prečítajte si viac
Efezus (5.časť)

Efezus (5.časť)

On ovládal sebe. K tomu napomáhal mu život, láska k ženě i k dětem, kterých každý rok přibývalo. Pomáhala mu nevypočitatelná síla živlů, pomáhal mu boj se silnými a vítězství nad slabšími tvory. Pomáhala mu starost, nouze, radost a požehnání. Nejvíce však mu pomáhali...

prečítajte si viac
Efezus (4.časť)

Efezus (4.časť)

Tu zaduněla půda pod kopyty stáda skákajících rohatých zvířat, která vyběhla rychlými, pérovými skoky ze stínu stromů. Chvatně uchopil světlý muž kopí, jehož hrot tvořila hvězdice umělecky vybroušených mušlí. Mocné vrhnutí a již se svalilo první zvíře stáda, zasaženo...

prečítajte si viac
Efezus (3.časť)

Efezus (3.časť)

Svítící proudy ohně zdály se chvílemi hořeti na nebi jako pochodně. Pak řítilo se planoucí těleso dolů, uchváceno zářivým pohybem nějaké větší hvězdy a bylo strženo s nesčetnými úlomky sluncí do spirálovité dráhy. Mnohdy přeneslo se tímto způsobem semeno jiného druhu...

prečítajte si viac
Efezus (2.časť)

Efezus (2.časť)

Proto budu nyní mluviti podrobnějším způsobem jedině o EPHESU. Bylo to vlnění a pohyb v bytostných úrovních a zcela jiného druhu než jemná a hrubá hmotnost, kterou tito bytostní utvářeli. Tvořením a prováděním napodobujíce Božskou vůli, přizpůsobovali se druhu svého...

prečítajte si viac
Efezus (1.časť)

Efezus (1.časť)

Príbeh Efezus pojednáva o živote a pôsobení pripravovateľa cesty - Hjalfdara - v predhistorickej dobe. Je súčasťou knižnej série „Zaviate doby sa prebúdzajú“. Jej jednotlivé zväzky ukazujú, ako ľudstvo dostalo okamžitú pomoc od Svetla a ako bolo duchovne vedené. Obsah...

prečítajte si viac