Vsetko bude nové

Vsetko bude nové

Predchádzajúci článok som zakončil vetou, že všetko bude nové. V tomto texte si povieme prečo to tak musí byť, čo všetko musí byť nové a ako sa táto zmena udeje. Je dôležité tieto veci pochopiť, pretože takto si uvedomíme, ako budeme my všetci tvoriť budúcnosť.

To, že príde ostrý rez zo svetla je pre nás obrovská milosť, pretože je to jediná možnosť záchrany. V opačnom prípade by sme museli byť ponechaní rozkladu. Za ľudskú éru prišlo zo svetla naozaj mnoho pomocí a nakoniec ľudská domýšľavosť zničila všetko, čo tu svetlo horko ťažko vybudovalo. Pokiaľ sa teda má hovoriť o záchrane ľudského úpadku, musí sa vykynožiť úplne všetko čo v sebe nemá svetlo. Dôvod prečo to dnes vyzerá zle je ten, že sme temnote pripravili prostredie a uctievali ju. Každá naša myšlienka, ktorá ma dostatočnú silu sa v jemnohmotnom svete ihneď stáva formou a zhlukuje sa s podobnými formami. Tieto formy sa spolčujú a vytvárajú zhromaždiská síl, ktoré na nás spätne pôsobia, či už sú to dobré alebo zlé formy. Môžme ich tiež nazvať démoni. Démon strachu, nenávisti, falošnej pokory…
V skratke to znamená, že nenávisť plodí nenávisť, strach plodí strach, láska plodí lásku. Čo vysielame (myšlienkami, činmi), to sa nám vráti a zároveň sa to premieta do kolektívneho vedomia ľudstva. Pokiaľ vysielame napríklad príliš veľa hnevu, všetok vyslaný hnev sa zhlukuje dokopy a tieto klbká zlosti čakajú na príležitosť, kde môžu zaútočiť. Nevznikli len tak z ničoho, ale sú vytváraní z našich vnútorných pohnútok. Takto je to dnes s nenávisťou, modloslužobníctvom, pýchou a ďalšími negatívnymi vlastnosťami. Vytvorili sme z nich takýchto démonov, ktorí nás udržiavajú v putách a znižujú energiu celej planéty, čím samotná Zem klesá hlbšie, čo má za dôsledok to, že sa medzi nás môžu inkarnovať temné duše, ktoré by nemali možnosť sa k nám dostať, keby sme im tú možnosť nedali a tieto duše následne sťahujú Zem ešte hlbšie. Je to začarovaný kruh.

Temnota sa nešíri sama od seba, nedokáže sama vládnuť nad hmotným svetom, ale potrebuje na to nástroje. Tie nástroje sme my ľudia. Diabol nás dokáže len lákať, lenže my určujeme, či počúvneme. My určujeme či budeme v sebe prechovávať svetlé a šľachetné pohnútky alebo tie nečisté. V tom spočíva požehnanie, ale aj možnosť záhuby. Volá sa to slobodná vôľa.

Preto sa musíme zmeniť zvnútra pokiaľ chceme, aby zavládla harmónia. Svetlo zvíťazí len vtedy, keď my sami budeme toto svetlo v sebe nosiť v dostatočnom počte a šíriť ho ďalej. Musíme zaceliť všetky slabé miesta, cez ktoré sa doteraz dostávala neharmónia. Musíme všetky prázdne miesta vyplniť svetlom. My sme tí, cez ktorých sa to všetko deje. Na to aby sme zmenili udalosti na globálnej úrovni, musíme začať práve na mikro úrovni. Musíme miesto klbiek zlosti vytvoriť klbká lásky, miesto klbiek pýchy klbká pokory a takýmto spôsobom sa postupne začne očisťovať prostredie okolo nás. Tieto klbká dobra začnú spätne na nás pôsobiť a miesto neustáleho pokušenia nás budú pobúdzať k správnemu konaniu. Je to ďaleká cesta, ale iba týmto spôsobom môže na Zemi zavládnuť mier. Sme súčasťou prevýchovného tábora, v ktorom môžeme dospieť k zmene len tým spôsobom, že spoznáme v čom sme pochybili a sami začneme v sebe živiť lepšie mravy. Pokiaľ by tu zostal čo i len jeden škodca, začal by napádať ostatné rozkvitajúce duše a postupne krôčik po krôčku by tu temnota vybudovala kráľovstvo a nás priviedla do duchovného zániku. Pretože takí my ľudia sme. Bez aktívnych pomocí to až na niekoľkých vyvolených sami nedokážeme. Doteraz sme to nedokázali, a preto jediná cesta je železnou rukou nastoliť vládu svetla a odstrániť všetko, čo slúži temnote, ktorá takto vládne nad svetom.

Čo všetko musí byť nové? Všetko!

Od našich myšlienok, spôsobu života po celú spoločnosť. Spôsob obliekania, prístup ku strave, vzťahy, práca, prístup k sebe samému… Síce si to drvivá väčšina z nás neuvedomuje, no do všetkého sa dá vniesť vyšší duchovný princíp. V skutočnosti je to naša úloha, pretože keď sa to tak neurobí, vnesie do toho temnota svoj falošný princíp. Tak ako sa jej to darí aj dnes. Keď je napríklad väčšina vzťahov založených na rozume a nie pravej duchovnej láske, začne sa postupne v očiach verejnosti meniť pohľad na lásku ako takú. Začnú nám tu pobehovať pokrivené duše, homosexuálne manželstvá s deťmi, nalíčení “chlapi“, 76 pohlaví a ktovie čo ešte. Z lásky duchovnej sa stane láska zvieracia a v ďalšom kroku len chabá napodobenina, láska podľa falošného princípu. Nezištné city nahradia pudy a všetko čisté ustúpi do úzadia až sa úplne vytratí. Bude to klesať do čoraz hutnejších úrovní, odkiaľ už nebude cesta späť.

Pokiaľ si napríklad nectíme jedlo a čo do seba dávame, začneme siahať po jedle, ktoré má čoraz nižšiu energiu. Začnú sa do jedla pridávať lacné prídavky, časom dokonca až otravy, ktoré nás postupne trávia, aby sme chorľaveli a v pokročilom veku čoraz skôr zomierali, pretože vtedy už nie sme ziskoví pre spoločnosť. Prestane sa postupne pestovať doma na záhradách a všetko sa bude kupovať vo veľkých obchodných reťazcoch, lebo je to tam lacné. Potraviny sa budú vyrábať vo veľkých továrňach s množstvom chemikálií a nie len bez absencie pozitívnej energii v jedle, ale naopak s množstvom tej negatívnej. Tak ako aj dnes.

Pokiaľ sa začneme vo všetkom podriaďovať rozumu a nedáme na svoju intuíciu, postupne sa z nás začne vytrácať všetko živé a ušľachtilé a čím viac bude všetko založené výhradne na rozume, tým viac bude všetko hutnejšie, teda analytické a umelé. Zároveň budeme ľahšie ovládanými práve spomínanými myšlienkovými formami (nie dobrými), začne sa čoraz viac znižovať hranica morálnosti, čistoty, stratí sa správny úsudok a my začneme zrobotievať. Z každého smeru sa to bude zameriavať na stimulovanie predného mozgu, ktorý bude pri svojom používaní zákonite vytláčať ten zadný, citový mozog. Čím viac takýchto robotických ľudí medzi nami bude, tým hutnejšie prostredie tu vytvoria a tak postupne stiahnu dole aj tých silnejších a svetlejších. Takto sa z nás postupne stanú tupé ovcce, na ktoré si už robia zálusk vlci na vedúcich pozíciách v podstate všade na celom svete a ktorí tvrdošijne pracujú na vybudovaní kráľovstva temnoty, teda presného opaku zlatého veku. V takom štádiu by im stačilo nanútiť ľuďom napríklad nejakú vymyslenú vakcínu, ktorá by ich úplne spojila s hmotou a odstrihla ich od všetkého ušľachtilejšieho. Takto by bolo dielo dokonané a my by sme sa rútili priamo do zániku.

Chápete, kam tým mierim? Ide o to, že tam kde nevnesieme vyšší princíp, vnesie sa automaticky ten nižší. Temnota je s jej dnešnou silou úplne všade a čaká na každé pochybenie, každú štrbinku, cez ktorú by preliezla a rozrástla sa. To je dôvod prečo je tak dôležité strážiť sa a prečo všetci potemení ľudia nebudú v budúcnosti medzi nami. Musia sa zamedziť všetky cesty, cez ktoré by sa mohla dostať tma. V novej dobe bude priestor iba pre svetlo.

Preto musí byť všetko nové.

Ako sa tá zmena udeje? 

Ako bolo povedané, zmena musí vzísť od nás samých. V tejto dobe sú na Zemi inkarnované duše, ktoré sa podujali k tejto veľkej úlohe pri budovaní nového sveta. Sú to svetlí ľudia, o ktorých ani neviete, ale svojou duševnou silou a spôsobom žitia pokladajú základy pre nový svet. Tak ako temnota budovala kúsok po kúsku svoje kráľovstvo, tak tu svetlo kúsok po kúsku vybuduje to svoje. Musia sa najskôr vyčistiť všetky nízke myšlienkové formy a nahradiť sa tými svetlými, s čím pomáha neuveriteľné množstvo duchovných bytostí a duší už odlúčených zo Zeme. Aj keď to všetko nie je viditeľné pozemským zrakom, čoskoro sa to všetko začne zhmotňovať a nezostane nič po starom.

Daniel

Tvorba reality

Tvorba reality

Tento text má za cieľ upozorniť na dôležitosť toho, ako uvažujeme a konáme, pretože v dnešnej významnej dobe, keď prebieha veľký boj svetla s temnotou, sa stretávajú 2 reality a my ľudia určujeme kam vysielame svoju energiu, teda ktorú zhmotňujeme. Človek má slobodnú vôľu a to dokáže byť pre neho požehnaním aj skazou. Či si to uvedomujeme alebo nie, každou myšlienkou, pocitom a činom neustále niečo zhmotňujeme. Každá myšlienka, ktorá má dostatočnú silu sa k nám vráti v podobe tzv. karmy a dokonca so zväčšenou silou, keďže sa nabalí s podobne vyslanými útvarmi od iných ľudí. Aj keď mnoho ľudí chápe význam slov „čo človek zaseje to aj zožne“, len málo z nich si uvedomuje ich vážnosť a neomylnú presnosť. Ľudský duch si v každej chvíli niečo priťahuje, niečo tvorí. Kam zameriava svoju pozornosť, to rastie.

O týchto skutočnostiach som už písal. Dôvod prečo vznikol tento text je ten, že medzi ľuďmi sa totiž šíri novodobý mor a to negativita. Či ide o nevedomé obyvateľstvo, ale aj o to prebudené. Na základe toho, čo vidia vo svete predpokladajú budúce udalosti a uberanie života na Zemi. Tvoria si svoju realitu na základe vonkajších udalostí. Lenže toto vie vyčítať každý hlupák. To, čo vie múdry človek je posudzovanie veci intuíciou a uvedomovanie si svojej tvorivej sily. Ľudia sa delia na dva negativistické tábory. Jedna časť je nevedomé obyvateľstvo, tzv. poslušné ovečky a ich myšlienky na dianie sveta je v podstate vytvorené vonkajšími impulzmi, sú zmanipulovaní. Druhá skupina sú tzv. prebudení, ktorí vedia kde je pravda a vedia o rôznych manipuláciach a o sile myšlienky. Paradoxne aj medzi týmito sa šíri závan negatívneho uvažovania. Nadáva sa na vládu, nadáva sa na drahé potraviny, nadáva sa na spoločnosť, dokonca niektorí tvrdia, ako všetko speje k nastoleniu NWO a podobne. Netvrdím, že človek by sa mal usmievať a tváriť sa, že sa nič nedeje počas toho ako okolo neho horí, ale uvedomujme si akú energiu vysielame! Ako mor sa šíri táto novodobá apatia voči svetu, tento chorobný negativistický pohľad na veci. Všade počuť iba sťažovanie na to či ono a ľudia to takto prijímajú ako svoju realitu. Čo potom asi môže vzísť z takéhoto uvažovania? No predsa nič dobré! Nie je jedno čo si myslíme a ako vidíme svet, pretože všetko sa to premieta do kolektívneho vedomia a prináša nám to rovnorodé ovocie. Pokiaľ si v reštaurácii objednám halušky, nedonesú mi predsa údené koleno. Je to tak prosté na pochopenie a presne ten istý princíp funguje neomylne a spravodlivo vo vesmíre.

Prestaňme sa hrabať v sračkách, prestaňme sa dobrovoľne podieľať na tvorení temného sveta. Presne takto bolo vždy ľudstvo vedené stádovito tam, kde ho potrebovali. Mocní tohto sveta, ktorí z úzadia ťahajú za nitky sú zasvätení do duchovných tajomstiev a sú si dobre vedomí tvorivej sily ľudskej duše. Preto im v dnešnej mediálnej dobe stačí vypustiť do sveta nejakú informáciu a stádovité ľudstvo si spraví hystériu samo. Ostatné sa už postupne postará samo o seba. Stačí vypustiť náčrt temnej reality, a my ľudia túto realitu sami dobrovoľne zhmotníme. Prečo sa tí, ktorí sa usilujú o svetlo, podieľajú na tvorení nízkych energií? Vstúpme si do seba a prestaňme sa nechať ovládať vonkajšími vplyvmi. S prichádzajúcimi energiami prichádza obrovská príležitosť pre nás všetkých. Tieto energie nám totiž dávajú príležitosť oslobodiť sa, možnosť zmeny zloženia spoločnosti a bytia na Zemi ako takého. Nejde o ďalšiu formu režimu, ale o reštruktualizáciu a preduchovnenie ľudstva. Teraz sa prelínajú časové línie a my si vyberáme, na ktorej sa chceme nachádzať, ktorú budeme svojimi myšlienkami manifestovať. Dávajme preto pozor na to, ako uvažujeme a čo tvoríme, ako zúžitkuvávame prichádzajúce energie.

Pokiaľ sa mi niečo nepáči, mám možnosť buď to zmeniť, zmieriť sa s tým, alebo odísť od toho. Pokiaľ s niečím nesúhlasime, máme právo sa voči tomu ohradiť. Realita je však taká, že Slovák nič neurobí, ale za to vie hojne plytvať svojou energiou na neužitočné veci. Tento text nemá za cieľ tvrdiť, že by sa človek mal iba usmievať, pozerať sa na to pekné a vôbec si nevšímať to zlé. Ale je predsa rozdiel s niečím nesúhlasiť a priťahovať si to ako svoju realitu! Uvedomme si už konečne, že každý náš pocit a myšlienka má tvorivú silu a tvorí svet okolo nás. Práve na to sa dnes temná strana sústreďuje najviac a používa to proti nám. Začnime vnímať ťažké situácie ako príležitosť k obratu, pretože práve k tomu nás ťažká doba vedie. Učí nás to zmene a novému spôsobu žitia a uvažovania. Musia sa zároveň zhmotniť naše myšlienky, aby sme pochopili, do čoho sme sa zaplietli a oslobodili sa z toho, hľadali nové možnosti. Zmeňme svoje uvažovanie a pokiaľ sa ocitneme uprostred temnoty, svieťme. Nenechajme sa pohltiť okolitou energiou, ale tvorme v sebe svoju vlastnú energiu, ktorá pohltí ostatných. Dokážeme predsa viac ako iba nadávať spolu s ostatnými. Vzchopme sa! Šírenie temných scenárov nie je žiadna osveta. Skutočne prebudený človek nebude svojou energiou posilňovať temnotu, ale o to viac vzchopí sily a začne tvoriť povznášajúce prúdy.

Zmena musí vzísť zvnútra a odtiaľ sa následne preleje do vonkajších udalostí. Preto tvorme v sebe svetlo a svetlo nás obklopí, povznesie nahor a prinesie spásu.

Božia spravodlivosť

Božia spravodlivosť

Do sveta bolo vypustených veľa falošných prorokov. Odkiaľ sa tu vzali? Od Boha nie sú, prosím Vás. Je nový trend písať iba krásne ľúbivé veci a za pravdu označovať iba to, čo sa hodí do konceptu milujúceho a všeobjímajúceho Boha. Áno, Boh je milujúci, áno, Boh je všeobjímajúci, ALE – je tiež spravodlivý, trestajúci a rozlišujúci správne od nesprávneho. Je súdiaci a nepodporuje nikoho v slabostiach a nerestiach. Mýliť sa je ľudské, odpúšťanie je Božské, ALE – Boh vo vás musí vidieť úprimnú a nefalšovanú snahu o prijatie svojej viny, následnú snahu o pokánie a pokánie samotné. Nikto si nesmie myslieť, že Boh odpúšťa automaticky všetko a všetkým. K Bohu treba mať prirodzenú úctu a rešpekt, pretože skutočný a pravý Boh je autorita a nie je jeden z Vás. Falošní proroci Vám tvrdia opak, ALE – neverte im. Boh je milujúca spravodlivosť, ALE nie slepá a hluchá figúrka, ktorá dobrých a zlých hodnotí rovnako. Neverte falošným prorokom, že Boh nikdy nesúdi. Boh súdi a ako jediný má na to plné právo. A preto, konajte ako uznáte za vhodné, učte sa na vlastných chybách, ale bez patričnej pokory a uvedomenia si vlastných chýb nikdy nedospejete k bázni Božej.

Zdroj

Bojíš sa? Neveríš?

Bojíš sa? Neveríš?

Dnes som sa budila s tým, že je tu potrebné znovu položiť ľuďom otázku.
Bojíš sa?
Neveríš?
Ak máš strach, bojíš sa, že….zomrieš, ochorieš, budeš bez príjmu, že ti neuveria, že o niekoho, či niečo prídeš….,
tak odpoveď je, že… NEVERÍŠ….
UVEDOM si to!
Neveríš, že Boh je nápomocný ?
Neveríš, že Bohu záleží na Tebe, robí všetko preto, aby Ťa zachránil i uchránil a má na to svoje cesty i spôsoby?
Neveríš sebe?
Neveríš, že si dostatočne dobrý a s jeho mocou i pomocou dokážeš všetko?
Neveríš, že všetko je možné?
Spýtam sa ešte inak:
Veríš v Boha?
Veríš Bohu?
Veríš v neomylnosť božích zákonov?
Ak ÁNO, tak sa prestaň báť.
Dodržuj božie, nie svetské nariadenia.
Ľudia klamú, hrajú sa na Boha a pomoc, predávajú zlo v peknom obale a s obrovskou reklamou.
Boh nič nepotrebuje, on len je.
Ale my potrebujeme Boha, aby sme boli.
Je čas zahodiť strach a odovzdať sa s vierou. Skočiť a dovoliť si kdekoľvek kedykoľvek a čokoľvek riskovať.
Ak to nedokážeš nemáš vieru.
Pracuj na tom.
Hľadaj Boha a začni s ním úzko spolupracovať.
Prajem pekný deň, naplnený vierou, radosťou, bez strachov.
S Láskou Tatiana Mintálová

Využitie našej sily

Využitie našej sily

Dnešný deň je 6.6.2022

Dnes sa vyvarujte toho, byť v “nízkych energiách”
(myslí sa tým : smútok, agresia , závisť, zloba, neprajnosť, vnútorný nepokoj…,a iné hriechy ako lenivosť, lakomstvo, smilsvo, lakota, chtíč akéhokoľvek druhu, v zmysle posadnutosti…, a je jedno či myšlienkou, či konaním,….).

Moc , to je to slovo, ktoré si máme uvedomiť .

Máš moc tvoriť ….
Máš moc ničiť…

Ty si každú sekundu volíš, na čo ty vy_užiješ silu od Boha.
(ak na zlé, tak nie vy_užiješ ale znehodnotíš (zlehodnotíš) a zne_užiješ-zle_užiješ), ty rozhoduješ, čo produkuješ a ktorý svet myslením, cítením, slovom, i konaním podporíš.

Sila je len jedna a tá ide od stvoriteľa neba i zeme a my ľudia rozhodujeme, na čo bude použitá…
Či na dobrý účel, alebo zlý účel s úmyslom škodiť, poprípade prospechársky účel – nezvládame svoju vlastnú povahu – osobnostne zažraté nesprávne konanie.(Dlhodobé opakované nesprávne rozhodnutia vo svoj prospech ktoré sú chybné a postupne sa stávajú nám vlastné, a už nevieme inak riešiť len “po starom”, lebo je to konanie už “zažraté”- on je taký ….a ona je taká… )

Preto si uvedomujme božiu moc i svoju moc. Využívajme silu i moc na tvorbu, ale nezneužívajne…. (prídeme i ňu – nemoc je potom výsledok )

Nikto by nemal žiadnu moc, keby sme ju nedostali od nášho Boha Otca.

Buďme vedomí a nie nevedomí …
Bezvedomí v bezvedomí – ( zlo je bez citu i súcitu, ktoré ide hlava nehlava len v prospech seba – bez vedomia si seba, sveta , Boha i chcenia zisťovať čo chce Boh.)

Stále si buďte vedomí svojej moci i toho, že ak ideš s bohom, podľa jeho vôle, sú ti božie pomoci z božej moci na pomoci i nápomocní všetci.

Tak len verte!
Konajte čisto, spravodlivo a čestne…
Verte v Boha i v seba, že máte moc s božou pomocou zvládnuť všetko ….

Verte bez strachov, len to je skutočná viera!
Kto má strach, prichádza o vieru….

Stojte (žite) v Pravde, v čistote, vo viere a verte, že božia pravda i božia spravodlivisť tu je a aj zvíťazí ….

Vždy sú tu pomoci ( ale až v pokore), vždy sú riešenia….
A mnohé si nevieme ani predstaviť …

Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo ….

Verte bez strachov a držte si svoju moc, ktorú Vám s dôverou zveril boh ….

Všetko je do času, ale boh je naveky …

Robte mu radosť…

Buďte príkladom v láske a cnostiach a buďte-prebúdzajte… máte moc…..

Nech naša láska transformuje a mení…
Ako?
Z tvrdosti a skál vznikne tečúci med….
To dokáže živá žiarivá skutočná láska…

Deň plný uvedomení si božej zázračnej moci i božích pomocí , ale i vlastnej moci Vám s láskou želám …

Tatiana Mintálová

Úvahy/ výroky Útržky pravdy Pravda o svete